Grupuri de lucru

Grupuri de lucru grupate pe teme de lucru înființate prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita

SITUAȚIA ROMILOR

Grup judeţean de iniţiativă pentru ameliorarea situaţiei romilor din judeţul Harghita

DISPOZIŢIA 16/2009 privind numirea grupului judeţean de iniţiativă pentru ameliorarea situaţiei romilor din judeţul Harghita; 

DISPOZIŢIA Nr. 1393/2010 privind modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 16/2009 privind numirea grupului judeţean de iniţiativă pentru ameliorarea situaţiei romilor din judeţul Harghita; 

Unitate de implementare a Proiectului „For Roma with Roma”

DISPOZIȚIA NR. 202/2016 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „For Roma with Roma” – ”Sprijinirea activităților de comunicare destinate combaterii discriminării și stereotipurilor față de populația de etnie Romă și sprijinirea inițiativelor voluntare care promovează învățarea reciprocă și înfrățirea între autoritățile publice local ți regionale cu primire la integrarea Romilor în întreaga Uniune Europeană;

SITUAȚII DE URGENȚĂ

Grup de lucru pentru sprijinirea pompierilor voluntari care funcţionează pe lângă consiliile locale din judeţul Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 67/2009 privind numirea Grupului de lucru pentru sprijinirea pompierilor voluntari care funcţionează pe lângă consiliile locale din judeţul Harghita; 

DISPOZIŢIA Nr. 387/2009 privind modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, nr. 67/2009, privind numirea Grupului de lucru pentru sprijinirea pompierilor voluntari care funcţionează pe lângă consiliile locale din judeţul Harghita; 

Grup de lucru pentru „Modernizarea salvării montane în judeţul Harghita”

DISPOZIŢIA Nr. 713/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru „Modernizarea salvării montane în judeţul Harghita” din cadrul Programului Operaţional Regional;

TURISM

Grup de lucru pentru inventarierea şi reintroducerea în circuit turistic şi economic al izvoarelor de apă minerală din judeţul Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 184/2009 privind numirea Grupului de lucru pentru inventarierea şi reintroducerea în circuit turistic şi economic al izvoarelor de apă minerală din judeţul Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 605/2010 privind modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 184/2009 privind numirea Grupului de lucru pentru inventarierea şi reintroducerea în circuitul turistic şi economic al izvoarelor de apă minerală din judeţul Harghita

Grup de lucru pentru sprijinirea şi coordonarea activităţilor de promovare şi dezvoltare durabilă a turismului din zona Munţilor Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 592/2009 privind numirea Grupului de lucru pentru sprijinirea şi coordonarea activităţilor de promovare şi dezvoltare durabilă a turismului din zona Munţilor Harghita 

Grup de lucru pentru dezvoltarea turistică a Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş

DISPOZIŢIA Nr. 1382/2010 privind numirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea turistică a Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş

Grup de lucru pentru dezvoltarea turistică a pârţilor de schi din judeţul Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 1506/2010 privind numirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea turistică a pârţilor de schi din judeţul Harghita

Unitatea de implementare a proiectului SALVAMONT HARGHITA

DISPOZIŢIA Nr. 931/2010 privind numire Unităţii de implementare a proiectului SALVAMONT HARGHITA din cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice; 

Grup de lucru pentru elaborarea de studii şi analize în domeniul turismului, protecţiei mediului, sănătăţii şi comunicarea către ministere de resort

DISPOZIŢIA Nr. 223/2010 privind numirea Grupului de lucru pentru elaborarea de studii şi analize în domeniul turismului, protecţiei mediului, sănătăţii şi comunicarea către ministere de resort

Grup de lucru pentru derularea Programului de sprijinire a valorilor ecvestre

DISPOZIŢIA Nr. 12/2011 privind numirea Grupului de lucru pentru derularea Programului de sprijinire a valorilor ecvestre

Grup de lucru destinat coordonării activității Consiliului Județean, ale unităților subordonate și ale diferitelor organizații neguvernamentale care se derulează în domeniul programelor ecvestre din județul Harghita

DISPOZIȚIA NR. 995/2017 privind constituirea Grupului de lucru destinat coordonării activității Consiliului Județean, ale unităților subordonate și ale diferitelor organizații neguvernamentale care se derulează în domeniul programelor ecvestre din județul Harghita;

DISPOZIȚIA NR. 1136/2018 modificarea componenței Grupului de lucru destinat coordonării activităților Consiliului Județean Harghita, ale unităților subordonate și ale diferitelor organizații neguvernamentale care se derulează în domeniul programelor ecvestre din județul Harghita;

Grup de lucru pentru iniţierea dezvoltării programelor turistice şi cultural turistice în judeţul Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 1144/2010 privind numirea Grupului de lucru pentru iniţierea dezvoltării programelor turistice şi cultural turistice în judeţul Harghita;

DISPOZIŢIA Nr. 393/2011 privind modificarea Dispoziţiei nr, 1144/2010 privind Grupului de lucru pentru iniţierea dezvoltării programelor turistice şi cultural turistice în judeţul Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 499/2011 privind modificarea Dispoziţiei nr. 393/2011 privind numirea Grupului de lucru pentru iniţierea dezvoltării programelor turistice şi cultural turistice în judeţul Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 583/2011 privind modificarea Dispoziţiei nr. 499/2011 privind grupul de lucru pentru iniţierea dezvoltării programelor turistice şi cultural turistice în judeţul Harghita;

Grup de lucru pentru „Pe urmele legendelor harghitene”

DISPOZIŢIA Nr. 716/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3;

DISPOZIŢIA Nr. 74/2013 privind modificarea  art. 3 din Dispoziția nr. 716/2011, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cos SMIS: 17684, cu modificările și completările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 186/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 716/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIŢIA Nr. 188/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 716/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIŢIA Nr. 263/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 716/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru pentru „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 17684;

DISPOZIȚIA NR. 74/2018 privind abrogarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 716/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3., Cod SMIS 17684;

Unitate de implementare a Proiectului „Pe urmele legendelor harghitene”

DISPOZIŢIA Nr. 262/2014 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 17684; 

DISPOZIŢIA Nr. 572/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 262/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea unității de implementare a Proiectului „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 17684;

DISPOZIŢIA Nr. 809/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 572/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod. SMIS: 17684;

DISPOZIȚIA NR 276/2015 privind modificarea art. 3 di Dispoziția 809/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 17684;

DISPOZIȚIA NR. 569/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 262/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 17684;

DISPOZIȚIA NR. 620/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 262/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 17684;

Grup de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „Pe urmele legendelor harghitene”

DISPOZIȚIA NR.788/2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3., Cod SMIS: 17684;

Grup de lucru pentru „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna”

DISPOZIŢIA Nr. 712/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3; 

DISPOZIŢIA Nr. 191/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 712/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIŢIA Nr. 313/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 712/2011, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, cu modificările și copletările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 269/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 712/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru pentru „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3 Cod SMIS: 16857;

DISPOZIȚIA NR. 72/2018 privind abrogarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 712/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic al județului Harghita și Covasna” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3., Cod SMIS 16857;

Unitate de implementare a Proiectului „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna”

DISPOZIŢIA Nr. 268/2014 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3 Cod SMIS: 16857;

DISPOZIŢIA Nr. 573/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 268/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea unității de implementare a Proiectului „Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic al județelor Harghita și Covasna” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 16857;

DISPOZIŢIA Nr. 817/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 573/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului „Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic al județelor Harghita” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod. SMIS: 16857;

Grup de lucru pentru derularea activităților ivite în urma finalizării proiectului și activităților de sustenabilitate a proiectului „Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic al județului Harghita și Covasna”

DISPOZIȚIA NR. 143/2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților ivite în urma finalizării proiectului și activităților de sustenabilitate a proiectului „Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic al județului Harghita și Covasna” din cadrul Programului  Operațional Regional 5.3., Cod SMIS: 16857;

Grup de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna”

DISPOZIȚIA NR. 737/2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 16857; 

Grup de lucru pentru „Ecouri în turism echilibru şi conservare pentru ocrotirea unicităţii în rezervaţii şi integrare în turism”

DISPOZIŢIA Nr. 717/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru „Ecouri în turism echilibru şi conservare pentru ocrotirea unicităţii în rezervaţii şi integrare în turism” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3;

DISPOZIŢIA Nr. 1162/2011 privind modificarea Dispoziției nr. 712/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru „Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic al județelor Harghita și Covasna” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 16857;

DISPOZIŢIA Nr. 187/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 717/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru „Ecouri în turism echilibru şi conservare pentru ocrotirea unicităţii în rezervaţii şi integrare în turism” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIŢIA Nr. 261/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 717/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru pentru „Ecouri în turism echilibru şi conservare pentru ocrotirea unicităţii în rezervaţii şi integrare în turism” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3;

DISPOZIȚIA NR. 102/2018 privind abrogarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 717/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru „Ecouri în turism echilibru şi conservare pentru ocrotirea unicităţii în rezervaţii şi integrare în turism” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 25246;

Unitate de implementare a Proiectului „Ecouri în turism echilibru şi conservare pentru ocrotirea unicităţii în rezervaţii şi integrare în turism”

DISPOZIŢIA Nr. 260/2014 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Ecouri în turism echilibru şi conservare pentru ocrotirea unicităţii în rezervaţii şi integrare în turism” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3 Cod SMIS: 25246;

DISPOZIŢIA Nr. 574/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 260/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea unității de implementare a Proiectului „Ecouri în turism – echilibru și conservare pentru ocrotirea unicității în rezervații și integrare în turim” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 25246;

DISPOZIŢIA Nr. 818/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 574/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului „Ecouri în turism - echilibru și conservare pentru ocrotirea unicității în rezervații și integrare în turism” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod. SMIS: 25246;

Grup de lucru pentru Proiectul „Situri istorice prin Panorame Sferice”

DISPOZIŢIA Nr. 267/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Situri istorice prin Panorame Sferice” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, COD SMIS: 26625;

DISPOZIŢIA Nr. 326/2012 privind modificarea dispoziției nr. 267/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Situri istorice prin Panorame Sferice” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, COD SMIS: 26625;

DISPOZIŢIA Nr. 824/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 267/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Situri istorice prin Panorame Sferice” din cadrul programului Operațional Regional 5.3, COD SMIS: 26625;

DISPOZIŢIA Nr. 851/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 267/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Situri istorice prin Panorame sferice” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, COD SMIS: 26625; 

DISPOZIŢIA Nr. 189/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 267/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Situri istorice prin Panorame Sferice” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, COD SMIS: 26625, cu modificările și completările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 267/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 267/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Situri istorice prin Panorame Sferice” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, COD SMIS: 26625;

DISPOZIȚIA 1649/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 267/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Situri istorice prin Panorame Sferice” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, COD SMIS: 26625;

DISPOZIȚIA NR. 103/2018 privind abrogarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 267/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Situri istorice prin Panorame Sferice” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, COD SMIS: 26625;

Unitate de implementare a Proiectului „Situri istorice prin Panorame Sferice”

DISPOZIŢIA Nr. 266/2014 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Situri istorice prin Panorame Sferice” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, COD SMIS: 26625;

DISPOZIŢIA Nr. 569/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 266/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea unității de implementare a Proiectului „Situri istorice prin panorame sferice” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 26625; 

DISPOZIŢIA Nr. 816/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 569/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului „Situri Istorice prin panorame sferice” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod. SMIS: 26625;

DISPOZIȚIA NR. 571/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 266/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Situri istorice prin Panorame Sferice” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, COD SMIS: 26625;

DISPOZIȚIA NR. 618/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 266/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Situri istorice prin Panorame Sferice” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, COD SMIS: 26625;

Unitate de implementare a proiectului internațional „INTegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” (INSIGHTS)

DISPOZIȚIA NR. 540/2017 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional „INTegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” (INSIGHTS) din cadrul Programului Transnațional Dunărea; 

DISPOZIȚIA NR. 1789/2017 privind modificarea Dispoziției nr. 540/2017 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional „INTegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” (INSIGHTS) din cadrul Programului Transnațional Dunărea; 

DISPOZIȚIA NR. 960/2018 privind modificarea Dispoziției nr. 540/2017 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional „INtegrated Slow, Green and Healty Tourism Strategies”; (INSiGHTS) din cadrul Programului Transnaținal Dunărea; 

DISPOZIȚIA NR. 1128/2018 privind modificarea Dispoziției nr. 540/2017 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectului  internațional „INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” (INSiGHTS) din cadrul Programului Transnațional Dunărea;

CULTURA

Grup de lucru pentru Proiectul „Promovarea Festivalului de Muzică Veche”

DISPOZIŢIA Nr. 268/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Regional 5.3. COD SMIS: 25924;

DISPOZIŢIA Nr. 327/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 268/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Regional 5.3. COD SMIS: 25924;

DISPOZIŢIA Nr. 190/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 268/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Regional 5.3. COD SMIS: 25924, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIŢIA Nr. 265/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 268/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Regional 5.3. COD SMIS: 25924;

DISPOZIȚIA NR. 73/2018 privind abrogarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 268/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3., Cod SMIS 25924;

Grup de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „Promovarea Festivalului de Muzică Veche”

DISPOZIȚIA NR. 738/2016  privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 25924;

Grup de lucru pentru derularea activităților ivite în urma finalizării proiectului și activităților de sustenabilitate a proiectului „Promovarea Festivalului de Muzică Veche”

DISPOZIȚIA NR.244/2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților ivite în urma finalizării proiectului și activităților de sustenabilitate a proiectului „Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3., Cod SMIS: 25924;

Unitate de implementare a Proiectului „Promovarea Festivalului de Muzică Veche”

DISPOZIŢIA Nr. 264/2014 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Regional 5.3. COD SMIS: 25924;

DISPOZIŢIA Nr. 570/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 264/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea unității de implementare a Proiectului „Promovarea Festivalului de Muzică veche” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 25924;

DISPOZIŢIA Nr. 808/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 570/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului ”Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod. SMIS: 25924;

Unitate de implementare al proiectului internațional RURITAGE - „Rural regeneration through systemic heritage-led strategies”

DISPOZIȚIA NR. 446/2018 privind constituirea Unității de implementare al proiectului internațional RURITAGE - „Rural regeneration through systemic heritage-led strategies” din cadrul Programului Horizon 2020, subprogram SC5-21-2016-2017: „Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere durabilă”;

MEDIU

Grup de lucru pentru Proiectul „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018”

DISPOZIŢIA Nr. 407/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018” din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii;

Unitate de implementare a Proiectului „Plan de Management integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018”

DISPOZIŢIA Nr. 1151/2012 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Plan de Management integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018” din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția mediului;

DISPOZIŢIA Nr. 1394/2012 privind modificarea art, 3 din dispoziția nr. 1151/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Plan de Management integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018” din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția mediului;Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția mediului;

DISPOZIŢIA Nr. 45/2013 privind modificarea art, 3 din dispoziția nr. 1151/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Plan de Management integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018” din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția mediului;Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția mediului;

DISPOZIŢIA Nr. 312/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1151/2012, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Plan de Management integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018” din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii;

DISPOZIŢIA Nr. 142/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1151/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Plan de Management integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018” din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția mediului;

DISPOZIŢIA Nr. 305/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1151/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita , privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului – Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii;

DISPOZIŢIA Nr. 453/2014 cu privire la modificarea art. 3 din Dispoziţia nr.1151/2012 a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare a Proiectul ”Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027,ROSPA0018” din cadrul Programului Operaţional Sectorial - Mediu, Axa Prioritară 4- Implementarea sistemelor adecvate de management;

DISPOZIȚIA NR 296/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1151/2012 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Plan de Management integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018” din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția mediului;  

DISPOZIȚIA NR. 845/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziţia nr. 1151/2012 a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Plan de Management integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018” din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii; 

DISPOZIȚIA NR. 1336/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1151/2015 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Plan de Management integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018” din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția mediului; 

Grup de lucru pentru studierea și formularea observațiilor Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) în cadrul Consiliului Județean Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 1208/2013 privind numirea și constituirea Grupului de lucru pentru studierea și formularea observațiilor Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) în cadrul Consiliului Județean Harghita; 

Grup de Lucru la Proiectul „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversității la nivel județean – Implementarea managementului integrat, participativ și unitar la nivelul ariilor naturale protejate în județul Harghita”

DISPOZIŢIA Nr. 192/2014 privind constituirea Grupului de Lucru la Proiectul „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversității la nivel județean – Implementarea managementului integrat, participativ și unitar la nivelul ariilor naturale protejate în județul Harghita” finanțat din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, sesiunea de finanțare 5/2012;

Unitate de implementare a Proiectului ”Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita”

DISPOZIŢIA Nr. 451/2014 privind constituirea Unităţii de implementare a Proiectului ”Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară-4 –Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, sesiunea de finanţare 5/2012;

DISPOZIŢIA Nr. 525/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 451/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Unităţii de implementare a Proiectului ”Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară-4 –Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, sesiunea de finanţare 5/2012;  

DISPOZIŢIA NR. 1434/2014 privind privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 451/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Unităţii de implementare a Proiectului ”Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară-4 –Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, sesiunea de finanţare 5/2012;  

DISPOZIȚIA NR 220/2015 privind modificarea art. 1 din Dispoziția nr. 1434/2014 privind privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 451/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Unităţii de implementare a Proiectului ”Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară-4 –Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, sesiunea de finanţare 5/2012; 

DISPOZIȚIA NR. 402/2015 privind rectificarea art. I din Dispoziția nr. 220/2015 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind modificarea art. 1 din Dispoziția nr. 1434/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 451/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Unităţii de implementare a Proiectului ”Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară-4 –Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, sesiunea de finanţare 5/2012; 

INVETARIERE SI REABILTARE PORTI SECUIESTI

Grup de lucru pentru inventarierea şi reabilitarea porţilor tradiţionale din judeţul Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 285/2009 privind numirea Grupului de lucru pentru inventarierea şi reabilitarea porţilor tradiţionale din judeţul Harghita;  

Grup de lucru pentru Proiectul „Drumul Porților secuiești”

DISPOZIŢIA Nr. 715/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Drumul porţilor secuieşti” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3; 

DISPOZIŢIA Nr. 1163/2011 privind modificarea Dispoziției nr. 715/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Drumul porților secuiesc” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 22442; 

DISPOZIŢIA Nr. 263/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 1163/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Drumul porților secuiești” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 22442; 

DISPOZIŢIA Nr. 497/2012 privind aplicarea la salariul de bază lunar 17 clase de salarizare suplimentare pentru activitatea desfăşurată în Grupului de lucru pentru Proiectul „Drumul porților secuiesc„ din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 22442, în luna aprilie 2012, a doamnei Miklosi Ildiko; 

DISPOZIŢIA Nr. 61/2013 privind modificarea  art. 3 din Dispoziția nr. 715/2011, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Drumul porților secuiești” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cos SMIS: 22442, cu modifiările și completările ulterioare;  

DISPOZIŢIA Nr. 192/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 715/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Drumul porţilor secuieşti” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, cu modificările și completările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 309/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 715/2011, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Drumul porților secuiești” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 22442, cu modificările ulterioare;  

DISPOZIȚIA 1653/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 715/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Drumul porților secuiești” din cadrul programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS 22442;  

DISPOZIȚIA NR. 101/2018 privind abrogarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 715/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Drumul porţilor secuieşti” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 22442; 

Unitate de implementare a Proiectului „Drumul porţilor secuieşti”

DISPOZIŢIA Nr. 270/2014 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Drumul porţilor secuieşti” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 22442;

DISPOZIŢIA Nr. 271/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 715/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Drumul porţilor secuieşti” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 22442; 

DISPOZIŢIA Nr. 571/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 270/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea unității de implementare a Proiectului „Drumul porților secuiești” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 22442; 

DISPOZIŢIA Nr. 824/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 571/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Drumul porților secuiești”, din cadrul Programului Operațional Regional 5.3, Cod SMIS: 22442;  

DISPOZIȚIA NR. 570/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 270/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita,privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Drumul porţilor secuieşti” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 22442; 

DISPOZIȚIA NR. 619/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 270/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita,privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Drumul porţilor secuieşti” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 22442; 

PROIECTE DE  DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA

Grupului de lucru din cadrul programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în  localităţile judeţului Harghita”

Dispoziţia nr. 875/2008, privind numirea Grupului de lucru din cadrul programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în  localităţile judeţului Harghita”; 

DISPOZIŢIA Nr. 268/2009 privind modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 875/2008, privind numirea Grupului de lucru din cadrul programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în  localităţile judeţului Harghita”; 

DISPOZIŢIA Nr. 901/2011 privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 875/2008 privind numirea Grupului de lucru din cadrul programului ”Promovarea constituirii terenurilor de joacă în localitățile județului Harghita”; 

DISPOZIŢIA Nr. 312/2009 privind delegarea atribuţiilor de coordonare a proiectelor Consiliului Judeţean Harghita, aflate în curs de pregătire, depuse sau în curs de implementare din cadrul Programului Operaţional Regional, axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional de ocale, domeniul de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene/străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură; 

Unitatea de implementare al proiectului „Reabilitarea DJ 123 A Tuşnad – Sâncrăieni km 0+000 –km 14+600 – cod SMIS 4239”

DISPOZIŢIA Nr. 619/2011 privind constituirea Unităţii de implementare al proiectului „Reabilitarea DJ 123 A Tuşnad – Sâncrăieni km 0+000 –km 14+600 – cod SMIS 4239”; 

DISPOZIŢIA Nr. 1175/2011 privind modificarea art. 3 din dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 619/2011, privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului „Reabilitarea DJ 123 A Tușnad – Sâncrăieni km 0+000 – km 14+600 –cod SMIS 4239;

DISPOZIŢIA Nr. 64/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1175/2011, privind constituirea Unității de Implementare al proiectului „Reabilitarea DJ 123 A Tușnad – Sâncrăieni km 0+000 – km 14+600 – cod SMIS 4239”;

DISPOZIŢIA Nr. 358/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1175/2011, privind constituirea Unității de implementare al proiectului „Reabilitarea DJ 123 A Tușnad – Sâncrăieni km 0+000-14+600 – cod SMIS 4239”; 

Grup de lucru cu atribuții în verificarea sesizării efectuate de către SC VIADUCT SRL și consemnate în Procesul verbal nr. 10882/31.05.2012

DISPOZIŢIA Nr. 819/2012 privind constituirea unui Grup de lucru cu atribuții în verificarea sesizării efectuate de către SC VIADUCT SRL și consemnate în Procesul verbal nr. 10882/31.05.2012;

Grup de lucru pentru proiectul „Reabilitarea DJ 132”

DISPOZIŢIA Nr. 1122/2012 privind modificarea Grupului de lucru pentru proiectul „Reabilitarea DJ 132” din cadrul Programului Operațional Regional;

DISPOZIŢIA Nr. 175/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția  nr. 1122/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, modificarea Grupului de lucru pentru proiectul „Reabilitarea DJ 132” din cadrul Programului Operațional Regional; 

DISPOZIȚIA NR. 105/2015 modificarea art.  3 din Dispoziția nr. 1122/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Grupului de lucru pentru proiectul „Reabilitarea DJ 132” din cadrul Programului Operațional Regional; 

DISPOZIȚIA NR 255/2015 privind rectificarea art. 1 din Dispoziția nr. 105/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1122/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Grupului de lucru pentru proiectul „Reabilitarea DJ 132” din cadrul Programului Operațional Regional; 

Unitate de implementare a Proiectului „Reabilitarea DJ 132”

DISPOZIȚIA NR. 1685/2015 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Reabilitarea DJ 132”, cod SMIS: 1222;

DISPOZIȚIA NR. 129/2016 privind modificarea Dispoziției nr. 1685/2015 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Reabilitarea DJ 132”, cod SMIS: 1222;

DISPOZIȚIA NR.979/2016 privind Modificarea Dispoziției nr. 1685/2015, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Reabilitare DJ 132”, cod SMIS:  

Unitate de implementare al proiectului „REABILITAREA DJ 131-DJ133-DJ137a LOT 3 – DJ 131 KM 38+621+54+984; DJ 133 KM 25+000-41+866; DJ 137 KM 0+000-16+000”

DISPOZIȚIA NR. 474/2018 privind constituirea Unității de implementare al proiectului „REABILITAREA DJ 131-DJ133-DJ137a LOT 3 – DJ 131 KM 38+621+54+984; DJ 133 KM 25+000-41+866; DJ 137 KM 0+000-16+000”; 

PROBLEME MINORITARE

Grup de lucru privind derularea programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Harghita cu parteneri din judeţele Timiş şi Bistriţa Năsăud

DISPOZIŢIA Nr. 625/2009 privind numirea Grupului de lucru privind derularea programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Harghita cu parteneri din judeţele Timiş şi Bistriţa Năsăud, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din cele două judeţe; 

DISPOZIŢIA Nr. 6/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 625/2009 privind Grupului de lucru privind derularea Programului de parteneriat al instituțiilor și organizațiilor din județul Harghita cu parteneri din județele Timiș, Bistrița Năsăud, Alba și Cluj, responsabile de dezvoltarea comunităților minoritare din aceste județe;  

Grup de lucru privind derularea Programului de sprijinire a culturii ceangăilor şi a altor activităţi din judeţul Harghita de sprijinire a ceangăilor

DISPOZIŢIA Nr. 502/2010 privind numirea Grupului de lucru privind derularea Programului de sprijinire a culturii ceangăilor şi a altor activităţi din judeţul Harghita de sprijinire a ceangăilor; 

Grup de lucru pentru promovarea utilizării limbii minoritare în judeţul Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 550/2010 privind numirea Grupului de lucru pentru promovarea utilizării limbii minoritare în judeţul Harghita;

Grup de lucru pentru realizarea manualului alternativ Istoria secuimii

DISPOZIŢIA Nr. 386/2011 privind numirea Grupului de lucru pentru realizarea manualului alternativ Istoria secuimii;

Grup de lucru privind analizarea situației actuale și analizarea posibilităților de îmbunătățire a învățării limbii și literaturii române în județul Harghita

DISPOZIȚIA NR. 219/2018 privind constituirea Grupului de lucru privind analizarea situației actuale și analizarea posibilităților de îmbunătățire a învățării limbii și literaturii române în județul Harghita;

Grup de lucru pentru îmbunătățirea învățării limbii și literaturii române în județul Harghita

DISPOZIȚIA NR. 220/2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru îmbunătățirea învățării limbii și literaturii române în județul Harghita;  

Grup de lucru pentru îmbunătățirea învățării limbii și literaturii române în județul Harghita

DISPOZIȚIA NR. 220/2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru îmbunătățirea învățării limbii și literaturii române în județul Harghita;

DRUMUL APELOR MINERALE

Grup de lucru pentru proiectul „Promovarea apelor minerale”

DISPOZIŢIA Nr. 714/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Promovarea apelor minerale” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3”;

DISPOZIŢIA Nr. 314/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 714/2011, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Promovarea apelor minerale” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3”, cu modificările și completările ulterioare;  

DISPOZIȚIA NR. 100/2018 privind abrogarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 714/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Promovarea apelor minerale” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3. Cod. SMIS: 22372;

GESTIONAREA DESEURILOR

Grup de lucru pentru monitorizarea „Planului județean de gestiune a deșeurilor – județul Harghita”

DISPOZIŢIA Nr. 59/2012 privind numirea Grupului de lucru pentru monitorizarea „Planului județean de gestiune a deșeurilor – județul Harghita”;

Unitatea de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management integrat al deșeurilor în județul Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 166/2013 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2;

DISPOZIŢIA Nr. 660/2013 privind modificare art. 3 din Dispoziția nr. 166/2013 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2; 

DISPOZIŢIA Nr. 53/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 166/2013 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial  - Mediu, Axa prioritară 2; 

DISPOZIŢIA Nr. 199/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 166/2013 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2;  

DISPOZIŢIA Nr. 543/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 166/2013 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Sistem de management al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2”;  

DISPOZIŢIA Nr. 908/2014 cu privire la modificarea art.3 din Dispoziţia nr. 166/2013 a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare a Proiectul „Sistem de Management integrat al deşeurilor ăn judeţul Harghita din cadrul Programului Operaţional Sectorial-Mediu, Axa prioritară 2 

DISPOZIŢIA Nr. 1230/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 166/2013 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare a Proiectul „Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita din cadrul Programului Operaţional Sectorial - Mediu, Axa prioritară 2;  

DISPOZIȚIA NR 199/2015 cu privire la modificarea art.3 din Dispoziţia nr. 166/2013 a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare a Proiectul „Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita din cadrul Programului Operaţional Sectorial-Mediu, Axa prioritară 2 

DISPOZIȚIA NR. 395/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 166/2013 a președintelui Consiliului Județean, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2; 

DISPOZIȚIA NR. 768/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziţiea nr. 166/2013 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2; 

DISPOZIȚIA NR. 1134/2015 Privind modificarea art. 3 din Dispoziţia nr. 166/2013 a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2; 

DISPOZIȚIA NR.1211/2016 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 166/2013 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea unității de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2;  

DISPOZIȚIA NR. 974/2017 privind la modificarea Dispoziției nr. 166/2013 a președintelui Consiliului  Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2;  

DISPOZIȚIA NR. 369/2018 privind modificarea Dispoziției nr. 166/2013 a președintelui Consiliul Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județului Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial  – Mediu, Axa prioritară 2;  

DISPOZIȚIA NR. 429/2018 privind modificarea Dispoziție nr. 166/2013 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita din cadrul Programului Operațional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2; 

DISPOZIȚIA NR. 1107/2018 privind numirea Grupului de lucru al Consiliului Județean Harghita pentru revizuirea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, elaborarea Strategiei județene pentru gestionarea deșeurilor și al Programului județean de prevenire a generării deșeurilor; 

GRUPURI LUCRU INTERN CJH

Grup de lucru pentru elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Biroului cancelaria Consiliului Judeţean Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 55/2009 privind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Biroului cancelaria Consiliului Judeţean Harghita;  

Grup de lucru responsabil pentru prevenirea şi stingerea incendiilor

DISPOZIŢIA Nr. 309/2009 privind modificarea Dispoziţiei nr. 121/2003, a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, privind numirea grupului de lucru responsabil pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;  

Grup de lucru „Bun de tipar”

DISPOZIŢIA Nr. 173/2009 privind constituirea grupului de lucru „Bun de tipar”; 

DISPOZIŢIA Nr. 1425/2012 privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 173/2009 privind constituirea Grupului de lucru pentru acordarea „Bun de tipar”, cu modificările și completările ulterioare; 

DISPOZIȚIA NR. 465/2018 modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 173/2009 privind constituirea Grupului de lucru pentru acordarea „Bun de Tipar”, cu modificările și completările ulterioare; 

Grup de lucru pentru elaborarea de studii şi analize statistice privind absorbţia fondurilor structurale la nivel naţional, regional şi judeţean

DISPOZIŢIA Nr. 420/2009 privind numirea Grupului de lucru pentru elaborarea de studii şi analize statistice privind absorbţia fondurilor structurale la nivel naţional, regional şi judeţean; 

Grup de lucru pentru actualizarea şi modernizarea continuă a paginii web al Consiliului Judeţean Harghita 

DISPOZIŢIA Nr. 467/2009 privind numirea Grupului de lucru pentru actualizarea şi modernizarea continuă a paginii web al Consiliului Judeţean Harghita; 

DISPOZIŢIA Nr. 753/2010 privind modificarea componenţei Grupului de lucru pentru actualizarea şi modernizarea continuă a paginii web al Consiliului Judeţean Harghita;  

DISPOZIŢIA Nr. 172/2013 privind modificarea componenței Grupului de luru pentru actualizarea și modernizarea contiuă a paginii web al Consiliului Județean Harghita; 

DISPOZIȚIA NR. 286/2018 privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 727/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru actualizarea şi modernizarea continuă a paginii web al Consiliului Judeţean Harghita;

DISPOZIȚIA NR. 430/2019 privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 727/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru actualizarea şi modernizarea continuă a paginii web al Consiliului Judeţean Harghita;

Grup de Lucru pentru coordonarea activităţii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind coordonarea acestora

DISPOZIŢIA Nr. 1386/2010 privind constituirea Grupului de Lucru pentru coordonarea activităţii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind coordonarea acestora;  

DISPOZIŢIA Nr. 1401/2010 privind completarea alin. (2) al art. 1 al Dispoziţiei preşedintelui 1386/2010 privind constituirea grupului de lucru pentru coordonarea activităţii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind coordonarea acestora;  

Grup de lucru pentru derularea exercitării pilot în cadrul proiectului „Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale din România”; 

DISPOZIŢIA Nr. 618/2011 privind numirea Grupului de lucru pentru derularea exercitării pilot în cadrul proiectului „Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale din România”; 

Grup de lucru cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern managerial, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activități în cadrul Consiliului Județean Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 856/2011 privind numirea și constituirea Grupului de lucru cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern managerial, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activități în cadrul Consiliului Județean Harghita conform prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial, republicat; 

DISPOZIŢIA Nr. 659/2013 privind modificarea și completarea Dispoziției președintelui nr. 856/2011 privind numirea și constituirea Grupului de lucru cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern managerial, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activități în cadrul Consiliului Județean Harghita conform prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial, republicat;

DISPOZIŢIA Nr. 1146/2013 privind modificarea și completarea Dispoziției președintelui nr. 856/2011 privind numirea și constituirea Grupului de lucru cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern managerial, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activități în cadrul Consiliului Județean Harghita conform prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial, republicat;

Grup de lucru pentru elaborarea unor studii și analize privind aspectele sociale, demografice, economice și culturale ale județului Harghita; 

DISPOZIŢIA Nr. 886/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea unor studii și analize privind aspectele sociale, demografice, economice și culturale ale județului Harghita; 

Grup de lucru privind „Documentarea hotarelor administrative din județul Harghita aflate în litigiu” din cadrul Consiliului Județean Harghita;  

DISPOZIŢIA Nr. 1086/2012 privind numirea Grupului de lucru privind „Documentarea hotarelor administrative din județul Harghita aflate în litigiu” din cadrul Consiliului Județean Harghita;  

Grup de lucru pentru Proiectul „Realizarea și implementarea unui sistem complex e-guvernare la Consiliul Județean Harghita”

DISPOZIŢIA Nr. 1152/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Realizarea și implementarea unui sistem complex e-guvernare la Consiliul Județean Harghita” finanțat din cadrul PROGRAMULUI Operațional Sectorial „Creșterea Completivității economice” 2007-2013, Axa III, „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele private și public”, DMI.2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 1, „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 

Grup de lucru pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit

DISPOZIŢIA Nr. 1402/2013 privind constituirea Grupului de lucru pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit; 

Grup de lucru pentru contractarea unei finanţări rambursabile interne

DISPOZIŢIA Nr. 462/2014 privind constituirea Grupului de lucru pentru contractarea unei finanţări rambursabile interne;

Grupuri de lucru pentru proiectul „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementare soluțiilor software în județul Harghita”

DISPOZIŢIA Nr. 1142/2014 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementare soluțiilor software în județul Harghita”, cod SMIS 48427; 

DISPOZIŢIA Nr. 1143/2014 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul: „Implementarea de sistem informativ destinat gestiunii registrului agricol și a soluțiilor software în județul Harghita”, cod MSIS: 48429; 

DISPOZIŢIA Nr. 1144/2014 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea proiectului: „Implementarea de soluții e-guvernare și registru agricol în formar electronic în județul Harghita”, cod SMIS 48432;

DISPOZIȚIA NR. 97/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1142/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementare soluțiilor software în județul Harghita”, cod SMIS 48427;

DISPOZIȚIA NR 121/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1144/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea proiectului: „Implementarea de soluții e-guvernare și registru agricol în formar electronic în județul Harghita”, cod SMIS 48432;

DISPOZIȚIA NR 148/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1143/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul: „Implementarea de sistem informativ destinat gestiunii registrului agricol și a soluțiilor software în județul Harghita”, cod MSIS: 48429; 

DISPOZIȚIA NR. 563/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1143/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul ”Implementarea de sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol și a soluțiilor software în județul Harghita”, cod SMIS: 48429; 

Comisie internă de lucru pentru studierea si formularea observațiilor referitor la implementarea ;i aplicarea Legii nr. 124/2014, privind unele m[suri referitoare la veniturile de natură salarială așe personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare, în cadrul Consiliului Județean Harghita; 

DISPOZIŢIA Nr. 1375/2014 privind constituirea unei Comisii interne de lucru pentru studierea si formularea observațiilor referitor la implementarea ;i aplicarea Legii nr. 124/2014, privind unele m[suri referitoare la veniturile de natură salarială așe personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare, în cadrul Consiliului Județean Harghita; 

DISPOZIȚIA NR. 30/2015 privind revocarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1375/2014 privind constituirea unei Comisii interne de lucru pentru studierea și formularea observaților referitoare la implementarea și aplicarea Legii nr. 124/2014, privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salariale ale personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare, în cadrul Consiliului Județean Harghita; 

Grupuri consultative pe diferite domenii de activitate; 

DISPOZIȚIA NR. 57/2015 înființarea unor grupuri consultative pe diferite domenii de activitate; 

Grup de lucru pentru pregătirea propunerilor de finanţare, detaliate pe obiective de investiţii, a sumelor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

DISPOZIȚIA NR 157/2015 privind constituirea Grupului de lucru pentru pregătirea propunerilor de finanţare, detaliate pe obiective de investiţii, a sumelor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală;

Grup de lucru pentru analizarea cererilor de finanțare adresate către Consiliul Județean Harghita de unitățile administrative-teritoriale din județul Harghita; 

DISPOZIȚIA NR 226/2015 privind construirea Grupului de lucru pentru analizarea cererilor de finanțare adresate către Consiliul Județean Harghita de unitățile administrative-teritoriale din județul Harghita; 

DISPOZIȚIA NR 329/2015 privind revocarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 226/2015 privind construirea Grupului de lucru pentru analizarea cererilor de finanțare adresate către Consiliul Județean Harghita de unitățile administrative-teritoriale din județul Harghita;

Grup de lucru cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern managerial, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitățți în cadrul Consiliului Județean Harghita

DISPOZIȚIA NR. 115/2016 privind numirea Grupului de lucru cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern managerial, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitățți în cadrul Consiliului Județean Harghita confrom prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice; 

Grup de lucru pentru derularea activităților Consiliului Județean Harghita privind temele aferente Uniunii Europene; 

DISPOZIȚIA NR. 263/2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților Consiliului Județean Harghita privind temele aferente Uniunii Europene; 

Grup de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 

DISPOZIȚIA NR. 877/2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 

DISPOZIȚIA NR. 1402/2018 privind revocarea Dispoziției nr. 877/2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 

Grup de lucru al Consiliului Județean Harghita pentru derularea activităților privind organizarea evenimentelor legate de vizita papei Francisc în județul Harghita în data de 1 iunie 2019; 

DISPOZIȚIA NR. 431/2019 privind constituirea Grupului de lucru al Consiliului Județean Harghita pentru derularea activităților privind organizarea evenimentelor legate de vizita papei Francisc în județul Harghita în data de 1 iunie 2019; 

SOCIAL

Grup de lucru, pentru punerea în aplicare a planului anual european de distribuţie de ajutoare-produse alimentare-provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România la nivelul judeţului Harghita;

DISPOZIŢIA Nr. 415/2009 privind numirea grupului de lucru, pentru punerea în aplicare a planului anual european de distribuţie de ajutoare-produse alimentare-provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România la nivelul judeţului Harghita;

DISPOZIŢIA Nr. 994/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 415/2009 privind numirea grupului de lucru, pentru punerea în aplicare a planului anual european de distribuţie de ajutoare-produse alimentare-provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România la nivelul judeţului Harghita;

DISPOZIŢIA Nr. 738/2013 privind modificarea Dispozitiei presedintelui Consiliului Judetean Harghita nr. 415/2013 privind numirea grupului de lucru, pentru punerea în aplicare a planului anual european de distribuţie de ajutoare-produse alimentare-provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România la nivelul judeţului Harghita;

PARTENERIAT

Grupului de lucru pentru dezvoltarea de parteneriate destinate organizării şi desfăşurării de programe de formare pentru resursele emane la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din judeţul Harghita; 

DISPOZIŢIA Nr. 598/2009 privind constituirea grupului de lucru pentru dezvoltarea de parteneriate destinate organizării şi desfăşurării de programe de formare pentru resursele emane la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din judeţul Harghita; 

Grup de lucru pentru organizarea forumurilor în cadrul  programului „Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş”

DISPOZIŢIA Nr. 574/2010 privind numirea Grupului de lucru pentru organizarea forumurilor în cadrul  programului „Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş”;

TINERET

Grup de lucru a Proiectului cu titlul „Conferința Tineret în Harghita 2020”

DISPOZIŢIA Nr. 1165/2012 privind constituirea Grupului de lucru a Proiectului cu titlul „Conferința Tineret în Harghita 2020” din cadrul Programului „Tineret în Acțiune”, acțiunea „Susținere pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului”, Sub Acțiunea „Întâlnirii ale tinerilor și responsabililor cu politicile de tineret”, Runda 1:01/02/2012, având numărul de referință RO-51-E4-2012-R1”;

DISPOZIȚIA NR.248/2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului cu titlul „Conferința Tineret în Harghita 202 ” din cadrul Programului „Tineret în Acțiune” Acțiunea ”Susținerea pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului ”, Sub acțiunea 5.1.„Întăriri ale tinerilor și responsabililor cu politicile de tineret”, Runda 1:01/02/2012, având numărul de referință Ro-51-E4-2012-R1; 

Grup de lucru în cadrul acțiunii „Spațiul tineretului; 

DISPOZIȚIA NR. 361/2018 privind constituirea Grupului de lucru în cadrul acțiunii „Spațiul tineretului; 

Unitate de implementare al proiectului internațional „E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem” din carul Programului Interreg Europe; 

DISPOZIȚIA NR. 498/2018 privind constituirea Unității d implementare al proiectului internațional „E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem” din carul Programului Interreg Europe; 

DISPOZIȚIA NR. 504/2018 privind modificarea Dispoziției nr. 498/2018 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Unității d implementare al proiectului internațional „E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competence ,Reaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem” din carul Programului Interreg Europe;

Grup de lucru pentru inițierea și dezvoltarea mișcării școala de pădure în județul Harghita

DISPOZIȚIA NR. 713/2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru inițierea și dezvoltarea mișcării școala de pădure în județul Harghita

Unitate de implementare al proiectului International „Youth&SPA – Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns”, din cadrul Programului Erasmus+;

DISPOZIȚIA NR. 1160/2018 privind Dispoziția președintelui Consiliului județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare al proiectului International „Youth&SPA – Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns”, din cadrul Programului Erasmus+;

DISPOZIȚIA NR. 379/2019 privind modificarea Dispoziției nr. 1160/2018 a președintelui Consiliului Județean Harghita  privind constituirea Unității de implementare al proiectului internațional „Youth&SPA – Activating an d involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns” din cadrul Programului Erasmus+;

PROIECTE EU

Unitatea de implementare a proiectului Robinwood + din cadrul programului INTERREG IV C; 

DISPOZIŢIA Nr. 573/2010 privind numirea Unităţii de implementare a proiectului Robinwood + din cadrul programului INTERREG IV C; 

Unitate de implementare a proiectului „CivPro – Regional Strategies for Disaster Prevention” Strategii regionale pentru prevenirea dezastrelor naturale; 

DISPOZIŢIA Nr. 730/2010 privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului „CivPro – Regional Strategies for Disaster Prevention” Strategii regionale pentru prevenirea dezastrelor naturale; 

Unitate de implementare a proiectului „Development of innovation Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship in the SEE Area (FIDIBE); 

 Dispoziția nr. 233/2011 privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului „Development of innovation Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship in the SEE Area (FIDIBE); 

DISPOZIŢIA Nr. 60/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 233/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectelor „Development of Innovative Business Parks to Foster Innovationa and Enterpreneurship in the SEE Arera (FIDIBE)”;

Unitate de implementare a proiectului CivPro – „Regional Strategies for Disaster Prevention” (Strategia regionale pentru prevenirea dezastrelor naturale”)

DISPOZIŢIA Nr. 231/2011 privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului CivPro - Regional Strategies for Disaster Prevention” („Strategii regionale pentru prevenirea dezastrelor naturale”);

DISPOZIŢIA Nr. 1145/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 231/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de Implementare a proiectului CivPro – „Regional Strategies for Disaster Prevention” (Strategii regionale pentru prevenirea dezastrelor naturale”), cu modificările ulterioare;

Unitate de implementare a proiectului INSIGHT – Informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita; 

DISPOZIŢIA Nr. 756/2010 privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului INSIGHT – Informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita; 

Unitate de implementare a proiectului „Aplicarea participativă a planificării forestiere în scopul durabilităţii – Robinwood Plus”; 

DISPOZIŢIA Nr. 232/2011 privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului „Aplicarea participativă a planificării forestiere în scopul durabilităţii – Robinwood plus”; 

DISPOZIŢIA Nr. 390/2011 privind modificarea art. 3 din Dispoziţia nr. 232/2011, privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului ,,Aplicarea participativă a planificării forestiere în scopul durabilităţii – Robinwood Plus”; 

DISPOZIŢIA Nr. 476/2011 privind modificarea art. 3 din Dispoziţia nr. 390/2011, privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului ,,Aplicarea participativă a planificării forestiere în scopul durabilităţii – Robinwood Plus”;

DISPOZIŢIA Nr. 682/2011 privind la modificarea art. 3 din Dispoziţia nr. 476/2011, privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului „Aplicarea participativă a planificării forestiere în scopul durabilităţii – Robinwood Plus”; 

DISPOZIŢIA Nr. 1386/2011 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 682/2011 privind constituirea Unității de implementare a proiectului „Aplicarea participativă a planificării forestiere în scopul durabilității – Robinwood Plus”;

DISPOZIŢIA Nr. 62/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1386/2011, privind constituirea Unității de implementare a proiectului „Aplicarea participativă a planificării forestiere în scopul durabilității – Robinwood Plus”;

DISPOZIŢIA Nr. 515/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 62/2012, privind constituirea Unității de implementare a proiectului „Aplicarea participativă a planificării forestiere în scopul durabillității – Robinwood Plus”;

DISPOZIŢIA Nr. 773/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 515/2012, privind constituirea Unității de implementare a proiectului „Aplicarea participativă a planificării forestiere în scopul durabilității – Robinwood Plus”;

Unitate de Implementare a Proiectului INSIGHT

DISPOZIŢIA Nr. 758/2010 privind numirea Unităţii de Implementare a Proiectului INSIGHT; 

DISPOZIŢIA Nr. 1559/2010 privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului INSIGHT – Informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita; 

DISPOZIŢIA Nr. 230/2011 privind modificarea art. 3 a Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 1559/2010, privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului INSIGHT – informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita;

DISPOZIŢIA Nr. 290/2011 privind modificarea art. 3 din Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 230/2011 privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului INSIGHT Informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita; 

Unităţii de implementare a proiectului ,,Planificarea strategică prin cooperare interjudeţeană”

DISPOZIŢIA Nr. 473/2011 privind constituirea Unităţii de implementare a proiectului ,,Planificarea strategică prin cooperare interjudeţeană” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1, DMI 1.1 ,,Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”;

Unitate de implementare al proiectelor „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” 

DISPOZIŢIA Nr. 587/2011 privind constituirea Unităţii de implementare al proiectelor „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europei; 

DISPOZIŢIA Nr. 55/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 587/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Unităţii de implementare al proiectelor „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europe;

DISPOZIŢIA Nr. 890/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 55/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al proiectelor „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europe;

DISPOZIŢIA Nr. 952/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 890/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al proiectelor „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europe;

DISPOZIŢIA Nr. 1140/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 587/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea unității de implementare al proiectului „RECULTIVATUR” (Elaboration of a tool the inclusion of religios-related cultural values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surronding rural areas)” din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 1201/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 587/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea unității de implementare al proiectului „RECULTIVATUR” (Elaboration of a tool the inclusion of religios-related cultural values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surronding rural areas)” din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 1397/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 587/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al proiectelor „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europei;

DISPOZIŢIA Nr. 49/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 587/2011, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare al proiectului „RECULTIVATUR„ (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare;

DISPOZIŢIA Nr. 73/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr, 587/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare al proiectului „RECULTIVATUR„ (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare;

DISPOZIŢIA Nr. 151/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 587/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, pruvund constituira Unității de implementare al proiectului „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europei;

DISPOZIŢIA Nr. 194/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 587/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al proiectelor „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările și completările ulterioare;

DISPOZIŢIA Nr. 315/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 587/2011, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al proiectelor „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 1144/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 587/2011, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al proiectelor „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 118/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 587/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituire Unității de implementare a Proiectului „RECULTIVTUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious –related cultural values in the planning and development processes of urban centers, system of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei cu modificările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 186/2014 privind modificare art. 3 din Dispoziția nr. 587/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al proiectelor „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europei;

DISPOZIŢIA Nr. 714/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 587/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al proiectelor „RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious – related culture values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas)” din cadrul Programului de cooperare Transnațională Sud Estul Europei;

Grup de lucru pentru sustenabilitatea proiectului RECULTIVATUR din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei; 

DISPOZIȚIA NR.247/2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului RECULTIVATUR din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei; 

Unitate de implementare al proiectului „CLEAR (Cultural Values and Leisure Environments Accessible Roundly – for All)” din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei;

DISPOZIŢIA Nr. 603/2011 privind constituirea Unităţii de implementare al proiectului „CLEAR (Cultural Values and Leisure Environments Accessible Roundly – for All)” din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei;

DISPOZIŢIA Nr. 80/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de Implementare al proiectului „CLEAR (Cultural Values and Leisure environment Accesible Roundly – for All)” din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei”;

DISPOZIŢIA Nr. 269/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 80/2012, privind constituirea Unității de Implementare al proiectului „CLEAR (Cultural Values and Leisure Environments Accessibility Roundly – for All)” din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei,

DISPOZIŢIA Nr. 1090/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 269/2012, privind constituirea Unităţii de implementare al Proiectului „CLEAR (Cultural values and Leisure Environments Accesible Roundly – for All)” din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei;

DISPOZIŢIA Nr. 1149/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 603/2011, privind constituirea Unității de Implementare a proiectului CLEAR – (Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly – for All), din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare;

DISPOZIŢIA Nr. 76/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 603/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare al Proiectului „CLEAR (Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly –for all” din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare; 

Grup de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „CLEAR” (Cultural Values And Leisure Environment Accessible Roundly – for All) din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sub Estul Europei; 

DISPOZIȚIA NR.242/2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „CLEAR” (Cultural Values And Leisure Environment Accessible Roundly – for All) din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sub Estul Europei; 

Unitate de Implementare a Proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea Intervenţiilor în situaţii de urgenţă”

DISPOZIŢIA Nr. 701/2011 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în Unitatea de Implementare a Proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea Intervenţiilor în situaţii de urgenţă” finanţat din cadrul programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI. 3.3. – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

DISPOZIŢIA Nr. 154/2013 privind modificarea Dispoziției nr. 701/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în Unitatea de Implementare a Proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea Intervenţiilor în situaţii de urgenţă” finanţat din cadrul programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI. 3.3. – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 

Grup de lucru pentru Proiectul „Engage – (Enhancing „Next Generation Access” Growth in Europe);

DISPOZIŢIA Nr. 406/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Engage – (Enhancing „Next Generation Access” Growth in Europe);

 

Unitate de implementare a Proiectului ENGAGE – (Enhancing Next Generation Access Growth in Europe);

DISPOZIŢIA Nr. 1142/2012 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului ENGAGE – (Enhancing Next Generation Access Growth in Europe);

DISPOZIŢIA Nr. 311/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1142/2012, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind numirea Unității de implementare al Proiectului Engage – (Enchacing Next Generation Access Growth in Europe); 

DISPOZIŢIA Nr. 119/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1142/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituire Unității de implementare a Proiectului Engage – (Enhancing „Next Generation Access” Growth in Europe)

DISPOZIŢIA Nr. 184/2014 privind modificare art. 3 din Dispoziția nr. 1142/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare al Proiectului Engage – (Enchancing Next Generation Access Growt in Europe); 

DISPOZIŢIA Nr. 197/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1142/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare al Proiectului Engage –(Enchanging Next Generation Access Growth in Europe);

DISPOZIŢIA Nr. 452/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziţia nr. 1142/2012 a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare al Proiectului Engage - (Enhancing”Next Generation Acces”Growth in Europe)

DISPOZIŢIA Nr. 802/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1142/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, constituirea Unității de Implementare al proiectului ENGAGE – (Enhancing next generation Access Growth in Europe); 

Grup de lucru pentru sustenabilitatea proiectului ENGAGE din cadrul Programului INTERREV IVC; 

DISPOZIȚIA NR.246/2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului ENGAGE din cadrul Programului INTERREV IVC; 

Grup de lucru pentru Proiectul „CCIC – Provocări complexe – orașe inovatoare”; 

DISPOZIŢIA Nr. 408/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „CCIC – Provocări complexe – orașe inovatoare”; 

DISPOZIŢIA Nr. 538/2012 privind modificarea Art. 2 din Dispoziția  președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 408/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „CCIC - Provocări complexe – orașe inovatoare”;

Unitate de implementare a Proiectului CCIC - Provocări complexe orașe inovatoare;

DISPOZIŢIA Nr. 1143/2012 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului CCIC - Provocări complexe orașe inovatoare;

DISPOZIŢIA Nr. 1207/2012 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1143/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „CCIC – Provocări complexe – orașe inovatoare”;

DISPOZIŢIA Nr. 308/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1143/2012, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectului „CCIC – Provicări complexe – orașe inovatoare”;

DISPOZIŢIA Nr. 815/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziţia nr. 1143/2012 a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare a Proiectului ,,CCIC - Provocări complexe – oraşe inovătoare”; 

DISPOZIŢIA Nr. 987/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1143/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului „CCIC - Provocări complexe – orașe inovătoare”;

DISPOZIŢIA Nr. 1143/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1143/2012, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectului „CCIC – Provocări complexe – orașe inovatoare”;

DISPOZIŢIA Nr. 143/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1143/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „CCIC – Provocări complexe – orașe inovatoare”;

DISPOZIŢIA Nr. 372/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1143/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „CCIC – Provocări complexe – orașe inovatoare; 

DISPOZIŢIA Nr.456 /2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1143/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita , privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „CCIC Provocări complexe – oraș inovatoare”;

DISPOZIȚIA NR. 1530/2014 privind modificare art. 3 din Dispoziția nr. 1143/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „CCIC – Provocări complexe – orașe inovatoare”; 

Grup de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „CCIC” Provocări complexe – orașe inovatoare”;

DISPOZIȚIA NR.245/2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „CCIC” Provocări complexe – orașe inovatoare”;

Unitate de implementare a Proiectului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei; 

DISPOZIŢIA Nr. 880/2012 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei; 

DISPOZIŢIA Nr. 903/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 880/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei

DISPOZIŢIA Nr. 1210/2012 privind modificarea Dispoziției nr. 903/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei;

DISPOZIŢIA Nr. 68/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 880/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiecului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei;

DISPOZIŢIA Nr. 316/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 880/2012, a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei;

DISPOZIŢIA Nr. 384/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 880/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei; 

DISPOZIŢIA Nr. 988/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 880/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei; 

DISPOZIŢIA Nr. 1142/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 880/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei; 

DISPOZIŢIA Nr. 117/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 880/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituire Unității de implementare a Proiectului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 371/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 880/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 454/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziţia nr.880/2012 a preşedintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unităţii de implementare a Proiectului internaţional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare;

DISPOZIŢIA Nr. 1175/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 880/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare a Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare; 

DISPOZIŢIA Nr. 1280/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr 880/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constatarea Unității de implementare a Proiectelor internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare; 

DISPOZIŢIA NR. 1468/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 880/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a Proiectului Internațional SEEMIG din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, cu modificările ulterioare; 

Grup de lucru pentru sustenabilitatea proiectului internațional SEEMIG, finanțat din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sub Estul Europei;

DISPOZIȚIA NR.243/2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului internațional SEEMIG, finanțat din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sub Estul Europei;

Unitate de implementare al Proiectului internațional CreArt-Network of Cities for artistic creation din cadrul Programului cultural 2007-2013;

DISPOZIŢIA Nr. 1141/2012 privind constituirea Unității de implementare al Proiectului internațional CreArt-Network of Cities for artistic creation din cadrul Programului cultural 2007-2013;

DISPOZIŢIA Nr. 203/2014 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1141/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare al Proiectului CreArt Network of Cities for artistic creation din cadrul programului Cultura 2007 – 2013; 

DISPOZIȚIA NR. 496/2015 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1141/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare al Proiectului internațional CreArt-Network of Cities for artistic creation din cadrul Programului cultural 2007-2013, cu modificările ulterioare;

Unitate de implementare a proiectului internațional „Young graduates and the Social Sector: developing new job opportunities”

DISPOZIŢIA Nr. 180/2013 privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional „Young graduates and the Social Sector: developing new job opportunities” din cadrul Programului Progress; 

Grupului de lucru pentru Proiectul „Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita” – „Harghita Business Center – Incubator de afaceri ”

Dispoziția nr. 1154/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita” – „Harghita Business Center – Incubator de afaceri ”

DISPOZIŢIA Nr. 922/2013 privind modificarea art. 3 din Dispoziția nr. 1154/2012 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita” – „Harghita Business Center – Incubator de afaceri ”, cod SMIS: 28053;

Unitate de implementare a Proiectului „Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita” – „Hargita Business Center – Incubator de afaceri”, cod SMIS: 28053; 

DISPOZIȚIA NR. 1629/2015 privind constituirea Unității de implementare a Proiectului „Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita” – „Hargita Business Center – Incubator de afaceri”, cod SMIS: 28053; 

DISPOZIȚIA NR. 119/2016 privind modificarea Dispoziției nr. 1629/2015, privind constituirea Unități de implementare a Proiectului „Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita„ – „Harghita Business Center – Incubator de afaceri”. Cod SMIS: 28053; 

Grup de lucru pentru formularea de opinii referitoare la documentele depuse de către prestator în cadrul serviciilor de elaborare: „Strategiei de Dezvoltare Generală a județului Harghita pentru perioada 2015-2020” si” Portofoliului de proiecte de dezvoltare pentru județul Harghita”

DISPOZIȚIA NR.220/2016 privind constituirea unui grup de lucru pentru formularea de opinii referitoare la documentele depuse de către prestator în cadrul serviciilor de elaborare: „Strategiei de Dezvoltare Generală a județului Harghita pentru perioada 2015-2020” si” Portofoliului de proiecte de dezvoltare pentru județul Harghita”

Unitate de implementare al proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness ag SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe; 

DISPOZIȚIA NR.1094/2016 privind constituirea Unității de implementare al proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness ag SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe; 

DISPOZIȚIA NR.1134/2016 privind modificare art. 3 din Dispoziția nr. 1094/2016 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare al proiectului internațional „RuralGrowth” – increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg  Europe; 

DISPOZIȚIA NR. 373/2018 privind modificarea Dispoziției nr. 1094/2016 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare al proiectului internațional, „RuralGrowth – increasing competitivness of SMEs in the rural visitor economy sector” – din cadrul Programului Interreg Europe; 

Unitate de implementare al proiectului International „ENSIE” – European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future” din cadrul Programului Europa pentru Cetățeni, subprogramul Rețele de orașe;

DISPOZIȚIA NR. 384/2018 privind constituirea Unității de implementare al proiectului International „ENSIE” – European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future” din cadrul Programului Europa pentru Cetățeni, subprogramul Rețele de orașe;

DISPOZIȚIA NR. 945/2018 privind modificarea Dispoziției nr. 384/2018 a președintelui Consiliului Județean Harghita privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional „ENSIE – European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future” din cadrul Programului European pentru Cetățeni, subprogramul Rețele de orașe;”

DISPOZIȚIA NR. 1191/2018 privind modificarea Dispoziție nr. 945/2018 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional „ENSIE – European Network for Social Integration Entrepreneurships social inclusion and development of rural region for a better European future” din cadrul programului European pentru Cetățeni, subprogramul Rețele de orașe;

Unitate de implementare a proiectului Planificarea strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR)

DISPOZIȚIA NR. 307/2019 privind constituirea Unității de implementare a proiectului Planificarea strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR), cod proiect 126548, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă; 

Unitate de implementare al proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe; 

DISPOZIȚIA NR.376/2016 privind constituirea Unității de implementare al proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe; 

DISPOZIȚIA NR. 1306/2017 privind modificarea Dispoziției nr. 376/2016 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, cu modificăril eși completările ulterioare; 

DISPOZIȚIA NR. 2037/2017 privind modificarea Dispoziției nr. 376/2016 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, cu modificările și completările ulterioare; 

DISPOZIȚIA NR. 302/2018 privind modificarea Dispoziției nr. 376/2016 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitalizatioan of Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, cu modificările și completările ulterioare; 

DISPOZIȚIA NR. 837/2018 privind modificarea Dispoziției nr. 376/2016 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind Unitățile de implementarea a proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage” din cadrul programului Interreg Europe, cu modificările și completările ulterioare; 

Unitate de implementare al proiectului internațional „CAPacity building in rural areas for sustainable agriculture development”

DISPOZIȚIA NR.1100/2016 privind constituirea Unității de implementare al proiectului internațional „CAPacity building in rural areas for sustainable agriculture development” din cadrul Programului „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica agricolă comună (PAC); 

DISPOZIȚIA NR. 878/2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul internațional CAPTION-CAP Information Measures for Susteible Food Chain din cadrul programului „Sprijin pentru măsuri de informare privind politica agricolă comunală” (CAP); 

DISPOZIȚIA NR. 1068/2018 privind constituirea Unității de implementare a proiectului internațional CAPTION –CAP Information Measurea for Sustainable Food Chain din cadrul programului „Sprijin pentru măsuri de informare privind politica agricolă comună (PAC) pentru anul 2018” (2017/C339/07);

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«mai, 2024»
lmmjvsd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774