Grupuri de lucru

Nr. Dispoziţie, /data (zi.lună.an) Titlul Responsabil Situaţia actuală, modificat cu Dispoziţia:

DISPOZIŢIA Nr. 1316/18.12.2020

privind constituirea Grupului de lucru pentru îmbunătățirea situației romilor și combaterea sărăciei din județul Harghita;  András Loránd  

DISPOZIŢIA Nr. 884/04.08.2020

privind constituirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea și îmbunătățirea învățământului digital în județul Harghita; Ferencz Salamon Alpár 1042/2020

DISPOZIŢIA Nr. 802/13.07.2020

privind numirea Grupului de lucru pentru analiza efectelor semnificative asupra mediului al Planului județean de gestionare a deșeurilor în județul Harghita perioada 2019-2020; Hadrian Bobar  

DISPOZIŢIA Nr. 677/29.05.2019

pentru constituirea grupului de lucru privind organizarea activității de practică a elevilor și studenților la Consiliul Județean Harghita; Szőcs Mátyás István  
DISPOZIŢIA Nr. 536/10.04.2019 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților Consiliului Județean Harghita privind temele aferente relațiilor dintre județele înfrățite și sarcinile membrilor acestuia;  Kinda Jolán  
DISPOZIŢIA Nr. 507/01.04.2019 privind constituirea Grupului de lucru pentru gospodărirea durabilă a peisajelor cultural în cadrul județului Harghita;  Demeter László  
DISPOZIŢIA Nr. 438/20.03.2019 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților Consiliului Județean Harghita privind temele aferente Relațiilor dintre județele înfrățite și sarcinile membrilor acestuia;  Kinda Jolán  
DISPOZIŢIA Nr. 431/18.03.2019 privind constituirea Grupului de lucru al Consiliului Județean Harghita pentru derularea activităților privind organizarea evenimentelor legate de vizita papei Francisc în județul Harghita în data de 1 iunie 2019;  Zonda Erika  
DISPOZIŢIA Nr. 1136/09.11.2018 modificarea componenței Grupului de lucru destinat coordonării activităților Consiliului Județean Harghita, ale unităților subordonate și ale diferitelor organizații neguvernamentale care se derulează în domeniul programelor ecvestre din județul Harghita;  Cilip Arpád  
DISPOZIŢIA Nr. 1107/01.11.2018 privind numirea Grupului de lucru al Consiliului Județean Harghita pentru revizuirea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, elaborarea Strategiei județene pentru gestionarea deșeurilor și al Programului județean de prevenire a generării deșeurilor;  Zólya László András  
DISPOZIŢIA Nr. 878/14.08.2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul internațional CAPTION-CAP Information Measures for Susteible Food Chain din cadrul programului „Sprijin pentru măsuri de informare privind politica agricolă comunală” (CAP);     
DISPOZIŢIA Nr. 877/14.08.2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;  Egyed Arpad Revocat cu Dispoziția nr. 1402/2018
DISPOZIŢIA Nr. 713/12.07.2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru inițierea și dezvoltarea mișcării școala de pădure în județul Harghita Kopacz Emoke  
DISPOZIŢIA Nr. 361/02.05.2018 privind constituirea Grupului de lucru în cadrul acțiunii „Spațiul tineretului;     
DISPOZIŢIA Nr. 263/28.03.2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților Consiliului Județean Harghita privind temele aferente Uniunii Europene; Kinda Jolán  
DISPOZIŢIA Nr. 220/19.03.2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru îmbunătățirea învățării limbii și literaturii române în județul Harghita;    
DISPOZIŢIA Nr. 219/19.03.2018 privind constituirea Grupului de lucru privind analizarea situației actuale și analizarea posibilităților de îmbunătățire a învățării limbii și literaturii române în județul Harghita;  Bartolf Hedwig  
DISPOZIŢIA Nr. 995/04.07.2017 privind constituirea Grupului de lucru destinat coordonării activității Consiliului Județean, ale unităților subordonate și ale diferitelor organizații neguvernamentale care se derulează în domeniul programelor ecvestre din județul Harghita; Lukács Zoltán-Levente  
DISPOZIŢIA Nr. 561/02.02.2017 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea programelor și activităților Consiliului Județean Harghita și ale unităților subordonate destinate sprijinirii directe sau indirecte ale familiilor din județul Harghita; Kolozsvári Tibor  
DISPOZIŢIA Nr. 279/02.02.2017 privind constituirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea educației și formării profesionale în județul Harghita; Ferencz Salamon Alpár

752/2017

849/2017

356/2020

DISPOZIŢIA Nr. 1123/03.11.2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților ivite în urma finalizării proiectului și activităților de sustenabilitate a proiectului „Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3., Cod SMIS: 25924;  Duka Zita  
DISPOZIŢIA Nr. 788/04.08.2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „Pe urmele legendelor harghitene” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3., Cod SMIS: 17684;  Péterffy Ágnes  
DISPOZIŢIA Nr. 248/06.04.2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului cu titlul „Conferința Tineret în Harghita 202” din cadrul Programului „Tineret în Acțiune” Acțiunea ”Susținerea pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului”, Sub acțiunea 5.1. „Întăriri ale tinerilor și responsabililor cu politicile de tineret”, Runda 1:01/02/2012, având numărul de referință Ro-51-E4-2012-R1;  Török Klementina  
DISPOZIŢIA Nr. 247/06.04.2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului RECULTIVATUR din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei;  Ábrahám Margit  
DISPOZIŢIA Nr. 246/06.04.2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului ENGAGE din cadrul Programului INTERREV IVC;  Gál Tünde  
DISPOZIŢIA Nr. 245/06.04.2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „CCIC” Provocări complexe – orașe inovatoare”; Lukács Éva  
DISPOZIŢIA Nr. 244/06.04.2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților ivite în urma finalizării proiectului și activităților de sustenabilitate a proiectului „Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Operațional Regional 5.3., Cod SMIS: 25924; Duka Zita  
DISPOZIŢIA Nr. 243/07.03.2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului internațional SEEMIG, finanțat din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sub Estul Europei; Dobos Erika  
DISPOZIŢIA Nr. 242/06.04.2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „CLEAR” (Cultural Values And Leisure Environment Accessible Roundly – for All) din cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sub Estul Europei;  Lukács Éva  
DISPOZIŢIA Nr. 220/30.03.2017 privind constituirea unui grup de lucru pentru formularea de opinii referitoare la documentele depuse de către prestator în cadrul serviciilor de elaborare: „Strategiei de Dezvoltare Generală a județului Harghita pentru perioada 2015-2020” si” Portofoliului de proiecte de dezvoltare pentru județul Harghita”   Dobos Erika  
DISPOZIŢIA Nr. 143/07.03.2016 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea activităților ivite în urma finalizării proiectului și activităților de sustenabilitate a proiectului „Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic al județului Harghita și Covasna” din cadrul Programului  Operațional Regional 5.3., Cod SMIS: 16857;  Duka Zita  
DISPOZIŢIA Nr. 115/18.02.2016 privind numirea Grupului de lucru cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern managerial, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitățți în cadrul Consiliului Județean Harghita confrom prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice;     
DISPOZIŢIA Nr. 738/15.07.2015 privind constituirea Grupului de lucru pentri sustenabilitatea proiectului „Promovarea Festivalului de Muzică Veche” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 25924; Pázmány Attila-Petru  
DISPOZIŢIA Nr. 737/15.07.2015 privind constituirea Grupului de lucru pentru sustenabilitatea proiectului „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna” din cadrul Programului Operaţional Regional 5.3, Cod SMIS: 16857 Pázmány Attila-Petru  
DISPOZIŢIA Nr. 157/18.02.2015 privind constituirea Grupului de lucru pentru pregătirea propunerilor de finanţare, detaliate pe obiective de investiţii, a sumelor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală; Barti Tihamér  
DISPOZIŢIA Nr. 1144/29.08.2014 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea proiectului: „Implementarea de soluții e-guvernare și registru agricol în formar electronic în județul Harghita”, cod SMIS 48432; Péli Levente

121/2015

292/2015

DISPOZIŢIA Nr. 1143/29.08.2014 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul: „Implementarea de sistem informativ destinat gestiunii registrului agricol și a soluțiilor software în județul Harghita”, cod SMIS: 48429;  Péli Levente

148/2015

563/2015

DISPOZIŢIA Nr. 1142/29.08.2014 privind constituirea Grupului de lucru pentru proiectul „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementare soluțiilor software în județul Harghita”, cod SMIS 48427;  Péli Levente 97/2015
DISPOZIŢIA Nr. 462/14.04.2014 privind constituirea Grupului de lucru pentru contractarea unei finanţări rambursabile interne; Petres Sándor  
DISPOZIŢIA Nr. 192/18.02.2014 privind constituirea Grupului de Lucru la Proiectul „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversității la nivel județean – Implementarea managementului integrat, participativ și unitar la nivelul ariilor naturale protejate în județul Harghita” finanțat din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, sesiunea de finanțare 5/2012;  Péli Levente  
DISPOZIŢIA NR. 1402/23.12.2013 privind constituirea Grupului de lucru pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit;  Mihály Csaba  
DISPOZIŢIA NR. 1208/27.11.2013 privind numirea și constituirea Grupului de lucru pentru studierea și formularea observațiilor Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) în cadrul Consiliului Județean Harghita; Kopacz Emőke  
DISPOZIŢIA NR. 1155/22.11.2013 privind constituirea Grupului de Lucru pentru inițierea colaborării dintre județele Harghita și Mureș prin Consiliului Județean Harghita și Consiliului Județean Mureș;  Csata Tünde  
DISPOZIŢIA NR. 1165/2012 privind constituirea Grupului de lucru a Proiectului cu titlul „Conferinţa Tineret în Harghita 2020” din cadrul Programului „Tineret în Acţiune”, acţiunea „Susţinere pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului”, Sub Acţiunea „Întâlnirii ale tinerilor şi responsabililor cu politicile de tineret”, Runda 1:01/02/2012, având numărul de referinţă RO-51-E4-2012-R1”; Száva Csanád  
DISPOZIŢIA NR. 1154/14.10.2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Centru inovativ de dezvoltare economică în judeţul Harghita” – „Harghita Business Center – Incubator de afaceri”, cod SMIS: 2253; Péli Levente 922/2013
1021/2014
1483/2014
DISPOZIŢIA NR. 1153/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă” finanţat din cadrul PROGRAMULUI Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea Infrastructurii sociale – DMI.3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; Péli Levente  
DISPOZIŢIA NR. 1152/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Realizarea şi implementarea unui sistem complex e-guvernare la Consiliul Judeţean Harghita” finanţat din cadrul PROGRAMULUI Operaţional Sectorial „Creşterea Completivităţii economice” 2007-2013, Axa III, „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele private şi public”, DMI.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1, „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; Péli Levente  
DISPOZIŢIA Nr. 1122/2012 privind modificarea Grupului de lucru pentru proiectul „Reabilitarea DJ 132” din cadrul Programului Operațional Regional; Papai Carol 175/2014
105/2015 255/2015

 

DISPOZIŢIA NR. 1086/2012 privind numirea Grupului de lucru privind „Documentarea hotarelor administrative din judeţul Harghita aflate în litigiu” din cadrul Consiliului Judeţean Harghita Fülöp Otilia   
DISPOZIŢIA NR. 819/2012  privind constituirea unui Grup de lucru cu atribuţii în verificarea sesizării efectuate de către SC VIADUCT SRL şi consemnate în Procesul verbal nr. 10882/31.05.2012 Romfeld Maria Magdolna  
DISPOZIŢIA NR. 408/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „CCIC – Provocări complexe – oraşe inovatoare”; Dobos Istvan 538/2012
DISPOZIŢIA NR. 407/2012  privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018” din cadrul Programului Operaţional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii; Kovasznai Sandor  
DISPOZIŢIA NR. 406/2012 privind constituirea Grupului de lucru pentru Proiectul „Engage – (Enhancing „Next Generation Access” Growth in Europe) Andras Csilla  
DISPOZIŢIA Nr. 59/2012 privind numirea Grupului de lucru pentru monitorizarea „Planului judeţean de gestiune a deşeurilor – judeţul Harghita”; Csurka Lajos  
886/01.08.2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea unor studii şi analize privind aspectele sociale, demografice, economice şi culturale ale judeţului Harghita; Kelemen Gabor  
727/24.06.2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru actualizarea şi modernizarea continuă a paginii web al Consiliului Judeţean Harghita; Kinda Jolán
172/2013
1643/2014
276/2017
286/2018
430/2019
 713/2011  privind constituirea Grupului de lucru pentru „Modernizarea salvării montane în judeţul Harghita” din cadrul Programului Operaţional Regional; Péli Levente  
618/2011 privind numirea Grupului de lucru pentru derularea exercitării pilot în cadrul proiectului „Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale din România"; Szép Róbert  
386/2011 privind numirea Grupului de lucru pentru realizarea manualului alternativ Istoria secuimii; Dr. Hermann Gusztáv Mihály  
384/2011 privind numire Grupului de lucru pentru iniţierea şi dezvoltarea activităţilor turistice şi cultural turistice în zona Ciomad - Balvanyos (Lacul Sfânta Ana); Igyártó Réka  
257/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru evaluarea situaţiei juridice a suprafeţelor de teren, care vor putea fi achiziţionate în vederea realizării unui parc industrial de către Consiliului Judeţean Harghita, în comuna Siculeni; Romfeld Mária Magdolna  
1506/2010 privind numirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea turistică a pârţilor de schi din judeţul Harghita; Márton András  
1386/2010 privind constituirea Grupului de Lucru pentru coordonarea activităţii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind coordonarea acestora; György Enikő
1401/2010
 
1317/22.09.2010 privind numirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea durabilă a rezervaţiei naturale ”Popasul păsărilor de la Sânpaul”; Márton Ilona  
1144/06.08.2010 privind numirea Grupului de lucru pentru iniţierea dezvoltării programelor turistice şi cultural turistice în judeţul Harghita; Dr. Dombay Stefan
393/2011
499/2011
583/2011
574/23.04.2010
privind numirea Grupului de lucru pentru organizarea forumurilor în cadrul programului „Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş”; Ferencz Hunor  
550/22.012010 privind numirea Grupului de lucru pentru promovarea utilizării limbii minoritare în judeţul Harghita; Mező Sarolta  
502/09.03.2010 privind numirea Grupului de lucru privind derularea Programului de sprijinire a culturii ceangăilor şi a altor activităţi din judeţul Harghita de sprijinire a ceangăilor; Cibi Andrea Julia  
625/23.11.2009 privind numirea Grupului de lucru privind derularea programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Harghita cu parteneri din judeţele Timiş şi Bistriţa Năsăud, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din cele două judeţe; Zonda Erika 6/2012
 592//06.11.2009 privind numirea Grupului de lucru pentru sprijinirea şi coordonarea activităţilor de promovare şi dezvoltare durabilă a turismului din zona Munţilor Harghita; Kajtár Piroska Noémi  
 415/28.07.2009 privind numirea grupului de lucru pentru punerea în aplicare a planului anual european de distribuţie de ajutoare-produse alimentare-provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România, la nivelul judeţului Harghita Petroni Zsolt
1138/2010
994/2012
738/2013
 309/09.06.2009 privind modificarea Dispoziţiei nr. 121/2003, a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, privind numirea grupului de lucru responsabil pentru prevenirea şi stingerea incendiilor Ambrus Imre  
 285/26.05.2009 privind numirea Grupului de lucru pentru inventarierea şi reabilitarea porţilor tradiţionale din judeţul Harghita Fülöp Ottilia 604/2010
 184/03.04.2009 privind numirea Grupului de lucru pentru inventarierea şi reintroducerea în circuit turistic şi economic al izvoarelor de apă minerală din judeţul Harghita Kelemen Gábor 605/2010
 173/26.02.2009 privind constituirea grupului de lucru „Bun de tipar” Kinda Jolán
238/2009
1425/2012
465/2018
 67/06.02.2009 privind numirea Grupului de lucru pentru sprijinirea pompierilor voluntari care funcţionează pe lângă consiliile locale din judeţul Harghita Tamási Dezső

387/2009

880/2020

 66/06.02.2009 privind numirea Colectivului de lucru pentru sprijinirea şi coordonarea activităţii de prevenire a pagubelor produse de animale sălbatice Márton István  
 55/04.02.2009 privind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Biroului cancelaria Consiliului Judeţean Harghita;  Egyed Arpád  
 16/16.01.2009 privind numirea grupului judeţean de iniţiativă pentru ameliorarea situaţiei rromilor din judeţul Harghita; Zolya Zoltán
 
 
1393/2010
 8/14.01.2009 privind numirea Colectivului de lucru pentru reabilitarea grădinii Csiky din Gheorgheni; Szép Robert 606/2010
 4/08.01.2009 privind constituirea Colectivului de lucru pentru întocmirea planului de acţiune privind optimizarea relaţiilor dintre cerinţele pieţii şi pregătirea profesională în vederea reducerii şomajului şi impactului fluctuaţiei economice; Szép Robert  
875/16.12.2008 privind numirea Grupului de lucru din cadrul programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localităţile judeţului Harghita; Zonda Erika
268/2009
901/2011
366/06.08.2008 privind numirea Colectivului de lucru pentru coordonarea elaborării şi derulării Axei Leader din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală Márton István  

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«iunie, 2024»
lmmjvsd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE