Biroul de audit public intern

Biroul de audit public intern
         Şef birou: Coman Rita
         Telefon: 0266-207700, interior: 1110
          Fax: 0266-207703
          E-mail: comanrita@judetulharghita.ro
          Biroul  212 (etaj II.)
 

Biroul de audit public intern funcţionează în cadrul Consiliul Judeţean Harghita. Activitatea este reglementată prin Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (în continuare: API) şi HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de API.

În conformitate cu cerinţele specifice cuprinse în normele prevăzute la art. 1 din HG nr. 1086/2013 și în baza Legii nr. 672/2002 s-a elaborat Norme proprii privind exercitarea API aplicat în cadrul Consiliului Județean Harghita.

API reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări  şi consiliere conducerii pentru buna administrare a  veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

 
Principalele atribuţii ale Biroului de API sunt următoarele:
  • elaborează norme metodologice proprii privind exercitarea activității de API specifice instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern(UCAAPI), iar în cazul instituţiilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei instituţii publice, cu avizul acesteia;
  • elaborează proiectul planului multianual de API şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de API;
  • efectuează activităţi de API pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  • informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate;
  • raportează periodic către UCAAPI, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor;
  • elaborează raportul anual al activităţii de API care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de API de la nivelul CJHR;
  • în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului instituţiei – preşedintelui CJHR şi structurii de control intern abilitate.
 
POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«aprilie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774