Direcţia generală tehnică

 

Director general: nu este
 
Director general adjunct: Péli Levente
Tel: 0266-207720, Interior: 1702
Fax: 0266-207723
Camera: 325/A (etaj III.)
 
Director general adjunct: Chiorean Adrian
Tel: 0266-207722, interior: 1504
Fax: 0266-207725
e-mail: chioreanadrian@judetulharghita.ro
birou: 334/B (etajul III.)
 
 
Direcţia generală tehnică coordonează şi asigură punerea în practică politica Consiliul Judeţean Harghita în domeniul investiţiilor, lucrărilor publice tehnico-edilitare, a drumurilor judeţene, serviciilor publice şi construcţiilor, astfel:
- urmăreşte aplicaţiile disponibile ale programelor de finanţare la nivel regional, naţional şi european şi iniţiază elaborarea cererilor de finanţare eligibile Consiliului Judeţean,
- iniţiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean referitoare la aplicaţiile programelor de finanţare şi urmăreşte actualitatea şi valabilitatea acestora,
- contribuie la elaborarea cererilor de finanţare, facilitează depunerea lor la timp,
- coordonează pregătirea cererilor de finanţare relevante pentru Consiliul Judeţean,
- îndeplineşte activităţile de proiect management ale programelor de finanţare, inclusiv organizarea executării proiectului în cooperare cu departamentele şi instituţiile vizate,
- pregăteşte acordurile de cooperare ale diverselor asociaţii şi fundaţii, aferente programelor de finanţare,
- contribuie la îndeplinirea sarcinilor legate de dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii tehnice, în special în domeniul gestionării resurselor de apă, canalizării, alimentării cu apă, epurării apelor reziduale şi gestionării deşeurilor,
- acordă asistenţă tehnică şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunală şi a serviciilor publice de gospodărire comunală din judeţ,
- îndeplineşte sarcinile legate de activităţile de gestionare a datelor, raportare şi furnizare de informaţii privind investiţiile, proiectele de finanţare şi programele de infrastructură.
 
Compartimentul investiții din fonduri U.E.

1)Asigură coordonarea unitară a procesului de atragere, programare şi gestionare a fondurilor externe nerambursabile;
2) Coordonează şi contribuie la elaborarea/monitorizarea programelor şi planurilor generale asumate la nivelul Consiliului Județean, pe domeniul său de competenţă;
3) Execută activităţi de îndrumare, sprijin la nivelul structurilor aparatului de specialitate pe linia atragerii şi utilizării fondurilor externe nerambursabile, potrivit competenţelor sale legale;
4) Identifică oportunităţi de finanţare în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităţilor strategice ale Consiliului Județean, acționând pentru atragerea de surse financiare rambursabile/nerambursabile, naționale sau externe, în vederea dezvoltării județului în domenii precum infrastructura de transport, infrastructura socială și locală, mediul de afaceri, turism, educația, etc în concordanță cu Politica de dezvoltare Regională Centru;
5) Asigură consultanţă de specialitate în iniţierea şi implementarea întregului portofoliu de documente al unui proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;
6) Identifică şi elaborează propuneri de proiecte eligibile pentru finanţare din fonduri rambursabile/nerambursabile, naționale sau externe;
7) Identifică şi promovează în parteneriat proiecte eligibile pentru finanţare din fonduri externe rambursabile/nerambursabile, naționale sau externe;
8) Implementează proiectele declarate câştigătoare, finanţate din fonduri rambursabile/ nerambursabile, naționale sau externe cu respectarea obligaţiile contractuale;
9) Asigură sustenabilitatea proiectelor implementate, pe o durată de minim 5 ani de la finalizarea perioadei de implementare, conform acțiunilor stabilite în contractul de finanțare;
10) Participă la schimburi de experienţă în regiuni din ţară şi din statele membre ale Uniunii Europene;
11) Acordă asistenţă tehnică consiliilor locale şi aparatului de specialitate al acestora, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, unităţilor aflate sub coordonarea/subordonarea Consiliului Județean Harghita în întocmirea documentaţiilor necesare pentru accesarea și absorbția fondurilor rambursabile/nerambursabile naționale sau externe;
12) Participă la diferite evenimente specifice pentru care se primesc invitaţii de participare, organizate de structuri publice sau private, din ţară sau străinătate (conferinţe, seminarii, workshop-uri, cursuri)
POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«mai, 2024»
lmmjvsd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774