Pályázatok
Műemlékvédelmi program - 2018
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját 
2018 – ra
 
 

A pályázók köre:

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása, ezek a műemlékek szociokulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységnek adnak helyet, illetve magánlakásként használják őket.

A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatott projekteket a megye költségvetésében az erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2018. évre: 600 000 lej.

A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény 38 cikkelyének (5) és (6) bekezdése alapján, abban az esetben, amikor az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni tízéves időtartamra.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. A pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referenciamunkák, a Hargita Megyei Művelődési és Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
 2. A tulajdonjogot igazoló okmányok;
 3. Bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
 4. Bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
 5. A pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
 6. A pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
 7. Bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
 8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
 9. A műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. A projekt költségvetés-tervezete;
 11. A projekt részletes költségvetése;
 12. Közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003-as számú kormányhatározat 13 cikkelyében felsorolt elvárásokról;
 13. Konkrét kivitelezés esetén, kérjük, csatolják az érvényes építkezési engedély műszaki dokumentációját is.

Abban az esetben, ha a pályázó egyesület, alapítvány vagy jogi személy, a pályázati csomagnak még tartalmaznia kell:

 1. A pályázó azonosító adatait, pontosabban a nonprofit szervezet formájának megjelölését, a pénzügyi képviselő megnevezését, a székhelyet, az alapítás évét, bejegyzési bizonylatot, a harmadik féllel való kapcsolattartásért felelős személyek nevét és minőségét, telefon- és faxszámukat; a kérelmezett támogatás meghatározását: teljes finanszírozás /részleges finanszírozás /társfinanszírozás, a teljes összeg, amelyhez támogatást kérnek, a számla/számlák és a bankfiók(ok), ahol ezeket nyitották;
 2. Alapító okiratok és adott esetben kiegészítő okiratok;
 3. Bizonylat arról, hogy a pályázó jogi személy;
 4. Éves pénzügyi mérleg;
 5. A legutóbbi ellenőrzött mérleg;
 6. A pályázó jövedelmét igazoló okmányok a banktól, amelynél a számlát nyitotta;
 7. Jelentés a pályázó eddigi műemlékvédelmi tevékenységéről;
 8. A Pénzügyminisztérium legutóbbi ellenőrzéséről szóló irat;
 9. A műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. A projekt költségvetés-tervezete a munkálatok ütemezése szerint;
 11. Menedzsmentterv, esettől függően;
 12. Más igazoló okmányok, amelyekből kitűnik, hogy a Művelődési Minisztérium részleges támogatása/társfinanszírozása esetében a pályázó rendelkezik azzal az anyagi alappal, ami a munkálatokhoz szükséges.

 Jogi előírások:

 • A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény kiegészített és módosított változata;
 • Az 1430/2003-as számú, a Művelődési Minisztérium, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának módszertanáról szóló kormányhatározat;
 • A 215/2001-es számú helyi közigazgatási törvény újraközölt, kiegészített és módosított változatának 91 cikkelye, (1) bekezdésének f) pontja;
 • A 273/2006-os számú helyi államháztartási törvény kiegészített és módosított változata 20 cikkelyének i) pontja és 25 cikkelyének f) pontja;
 • Hargita Megye Tanácsának 28/2018-as határozata, amely jóváhagyja az ez évi Hargita megyei műemlékvédelmi programot.

A támogatható pályázatokat elemzi:

 • a pontozást megállapító elbíráló  bizottság, amelynek tagjait Hargita Megye Tanácsának elnöke rendeletben nevezi ki az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében;
 • az elbíráló bizottság, megállapítja a munkálatok támogatásának mértékét a program költségvetése és az elért pontszám függvényében, az 1430/2003-as számú kormányhatározatnak megfelelően.

További információt és pályázati űrlapot 2018. április 16-től igényelhetnek Hargita Megye Tanácsa 338-as irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700 – as telefonszámon, 1512-es és 1703-es mellékszámokon – munkanapokon 8.00–16.45 óra között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2018. június 29., 12 óra.

A dokumentáció véglegesítésének és a költségeket igazoló iratok benyújtásának (Hargita Megye Tanácsának iktatójába) határideje: 2018. november 29

A támogatás folyósításának határideje: 2018. december 28., vagyis utólagos támogatásról van szó.

 


Műemlékvédelmi program - 2017
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját 
2017 – re 
 
 

A pályázók köre:

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása, mely műemlékek szociokulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységet szolgálnak, illetve magánlakásként használják őket.

A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatott projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbírálóbizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2017. évre: 600.000 lej.

A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény 38. cikkelyének (5) és (6) bekezdése alapján, olyan esetekben, amikor az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni tízéves időtartamra.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referenciamunkák, a Hargita Megyei Művelődési és Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
 2. a tulajdonjogot igazoló okmányok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
 4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
 5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
 7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
 8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete;
 11. a projekt részletes költségvetése;
 12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003-as számú kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
 13. konkrét kivitelezés esetén, kérjük, csatolják az érvényes építkezési engedély műszaki dokumentációját is.

Abban az esetben, ha a pályázó egyesület vagy alapítvány, jogi és/vagy magánszemély, a pályázati csomagnak még tartalmaznia kell:

 1. a pályázó azonosító adatait, pontosabban a kereskedelmi társaság formájának megjelölését, a pénzügyi képviselő megnevezését, a székhelyet, az alapítás évét, bejegyzési bizonylatot, a harmadik féllel való kapcsolattartásért felelős személyek nevét és minőségét, telefon- és faxszámukat; a kérelmezett támogatás meghatározását: teljes finanszírozás / részleges finanszírozás / társfinanszírozás, a teljes összeg, amelyhez támogatást kérnek, a számla/számlák és a bankfiók(ok), ahol ezeket nyitották;
 2. alapító okiratok és adott esetben kiegészítő okiratok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó jogi személy;
 4. éves pénzügyi mérleg;
 5. a legutóbbi ellenőrzött mérleg;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok a banktól, amelynél a számlát nyitotta;
 7. jelentés a pályázó eddigi műemlékvédelmi tevékenységéről;
 8. a Pénzügyminisztérium legutóbbi ellenőrzéséről szóló irat;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete a munkálatok ütemezése szerint;
 11. menedzsmentterv, esettől függően;
 12. más igazoló okmányok, amelyekből kitűnik, hogy a Művelődési Minisztérium részleges támogatása/társfinanszírozása esetében a pályázó rendelkezik azzal az anyagi alappal, ami a munkálatokhoz szükséges.

 Jogi előírások:

 • a 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény kiegészített és módosított változata;
 • az 1430/2003-as számú, a Művelődési Minisztérium, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának módszertanáról szóló kormányhatározat;
 • a 215/2001-es számú helyi közigazgatási törvény újraközölt, kiegészített és módosított változatának 91. cikkelye (1) bekezdésének „f” pontja;
 • a 273/2006-os számú helyi államháztartási törvény kiegészített és módosított változata 20. cikkelyének „i” pontja és 25. cikkelyének „f” pontja;
 • Hargita Megye Tanácsának 65/2017 határozata, amely jóváhagyja az ez évi Hargita megyei műemlékvédelmi programot.

A támogatható pályázatokat elemzi:

 • a pontozást megállapító elbírálóbizottság, amelynek tagjait Hargita Megye Tanácsának elnöke rendeletben nevez ki az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében;
 • Hargita Megye Tanácsának Oktatási és kulturális bizottsága, amely megállapítja a munkálatok támogatásának mértékét a program költségvetése és az elért pontszám függvényében, az 1430/2003-as számú kormányhatározatnak megfelelően.

További információt és pályázati űrlapot 2017. április 17-tól igényelhetnek Hargita Megye Tanácsa 338-as irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700 telefonszámon –1703-as mellék: műemlékvédelmi részleg, 1512-es mellék: Főépítész – munkanapokon 8.00–16.30 között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2017. június 30.

A dokumentáció véglegesítésének és a költségeket igazoló iratok leadásának (Hargita Megye Tanácsának iktatójába) határideje 2017. november 29

A támogatás folyósításának határideje 2017. december 29, vagyis utólagos támogatásról van szó.

 


 

Műemlékvédelmi program - 2016
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját 
2016 – ra 
 
 

A pályázók köre:

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása, mely műemlékek szociokulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységet szolgálnak, illetve magánlakásként használják őket.

A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatott projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbírálóbizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2016. évre: 600.000 lej.

A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény 38. cikkelyének (5) és (6) bekezdése alapján, olyan esetekben, amikor az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni tízéves időtartamra.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referenciamunkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
 2. a tulajdonjogot igazoló okmányok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
 4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
 5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
 7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
 8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete;
 11. a projekt részletes költségvetése;
 12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003-as számú kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
 13. konkrét kivitelezés esetén, kérjük, csatolják az érvényes építkezési engedély műszaki dokumentációját is.

Abban az esetben, ha a pályázó egyesület vagy alapítvány, jogi és/vagy magánszemély, a pályázati csomagnak még tartalmaznia kell:

 1. a pályázó azonosító adatait, pontosabban a kereskedelmi társaság formájának megjelölését, a pénzügyi képviselő megnevezését, a székhelyet, az alapítás évét, bejegyzési bizonylatot, a harmadik féllel való kapcsolattartásért felelős személyek nevét és minőségét, telefon- és faxszámukat; a kérelmezett támogatás meghatározását: teljes finanszírozás / részleges finanszírozás / társfinanszírozás, a teljes összeg, amelyhez támogatást kérnek, a számla/számlák és a bankfiók(ok), ahol ezeket nyitották;
 2. alapító okiratok és adott esetben kiegészítő okiratok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó jogi személy;
 4. éves pénzügyi mérleg;
 5. a legutóbbi ellenőrzött mérleg;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok a banktól, amelynél a számlát nyitotta;
 7. jelentés a pályázó eddigi műemlékvédelmi tevékenységéről;
 8. a Pénzügyminisztérium legutóbbi ellenőrzéséről szóló irat;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete a munkálatok ütemezése szerint;
 11. menedzsmentterv, esettől függően;
 12. más igazoló okmányok, amelyekből kitűnik, hogy a Művelődési Minisztérium részleges támogatása/társfinanszírozása esetében a pályázó rendelkezik azzal az anyagi alappal, ami a munkálatokhoz szükséges.

 Jogi előírások:

 • a 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény kiegészített és módosított változata;
 • az 1430/2003-as számú, a Művelődési Minisztérium, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának módszertanáról szóló kormányhatározat;
 • a 215/2001-es számú helyi közigazgatási törvény újraközölt, kiegészített és módosított változatának 91. cikkelye (1) bekezdésének „f” pontja;
 • a 273/2006-os számú helyi államháztartási törvény kiegészített és módosított változata 20. cikkelyének „i” pontja és 25. cikkelyének „f” pontja;
 • Hargita Megye Tanácsának 66/2016 határozata, amely jóváhagyja az ez évi Hargita megyei műemlékvédelmi programot.

A támogatható pályázatokat elemzi:

 • a pontozást megállapító elbírálóbizottság, amelynek tagjait Hargita Megye Tanácsának elnöke rendeletben nevez ki az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében;
 • Hargita Megye Tanácsának tudományos, oktatási, kulturális, vallásügyi, műemlékvédelmi-építészeti, ifjúsági és sportbizottsága, amely megállapítja a munkálatok támogatásának mértékét a program költségvetése és az elért pontszám függvényében, az 1430/2003-as számú kormányhatározatnak megfelelően.

További információt és pályázati űrlapot 2016. április 30-tól igényelhetnek Hargita Megye Tanácsa 338-as irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700 telefonszámon –1703-as mellék: műemlékvédelmi részleg, 1512-es mellék: Főépítész – munkanapokon 8.00–16.30 között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2016. június 30.

A dokumentáció véglegesítésének és a költségeket igazoló iratok leadásának (Hargita Megye Tanácsának iktatójába) határideje 2016. november 30.

A támogatás folyósításának határideje 2016. december 31, vagyis utólagos támogatásról van szó.

 


Műemlékvédelmi program - 2015
2015-05-05 - 2015-12-31
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját 
2015 – re 
 
 

A pályázók köre:

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása, mely műemlékek szociokulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységet szolgálnak, illetve magánlakásként használják őket.

A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatott projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbírálóbizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2015. évre: 300.000 lej.

A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény 38. cikkelyének (5) és (6) bekezdése alapján, olyan esetekben, amikor az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni tízéves időtartamra.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referenciamunkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
 2. a tulajdonjogot igazoló okmányok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
 4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
 5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
 7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
 8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete;
 11. a projekt részletes költségvetése;
 12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003-as számú kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
 13. konkrét kivitelezés esetén, kérjük, csatolják az érvényes építkezési engedély műszaki dokumentációját is.

Abban az esetben, ha a pályázó egyesület vagy alapítvány, jogi és/vagy magánszemély, a pályázati csomagnak még tartalmaznia kell:

 1. a pályázó azonosító adatait, pontosabban a kereskedelmi társaság formájának megjelölését, a pénzügyi képviselő megnevezését, a székhelyet, az alapítás évét, bejegyzési bizonylatot, a harmadik féllel való kapcsolattartásért felelős személyek nevét és minőségét, telefon- és faxszámukat; a kérelmezett támogatás meghatározását: teljes finanszírozás / részleges finanszírozás / társfinanszírozás, a teljes összeg, amelyhez támogatást kérnek, a számla/számlák és a bankfiók(ok), ahol ezeket nyitották;
 2. alapító okiratok és adott esetben kiegészítő okiratok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó jogi személy;
 4. éves pénzügyi mérleg;
 5. a legutóbbi ellenőrzött mérleg;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok a banktól, amelynél a számlát nyitotta;
 7. jelentés a pályázó eddigi műemlékvédelmi tevékenységéről;
 8. a Pénzügyminisztérium legutóbbi ellenőrzéséről szóló irat;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete a munkálatok ütemezése szerint;
 11. menedzsmentterv, esettől függően;
 12. más igazoló okmányok, amelyekből kitűnik, hogy a Művelődési Minisztérium részleges támogatása/társfinanszírozása esetében a pályázó rendelkezik azzal az anyagi alappal, ami a munkálatokhoz szükséges.

 Jogi előírások:

 • a 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény kiegészített és módosított változata;
 • az 1430/2003-as számú, a Művelődési Minisztérium, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának módszertanáról szóló kormányhatározat;
 • a 215/2001-es számú helyi közigazgatási törvény újraközölt, kiegészített és módosított változatának 91. cikkelye (1) bekezdésének „f” pontja;
 • a 273/2006-os számú helyi államháztartási törvény kiegészített és módosított változata 20. cikkelyének „i” pontja és 25. cikkelyének „f” pontja;
 • Hargita Megye Tanácsának 82/2015 határozata, amely jóváhagyja az ez évi Hargita megyei műemlékvédelmi programot.

A támogatható pályázatokat elemzi:

 • a pontozást megállapító elbírálóbizottság, amelynek tagjait Hargita Megye Tanácsának elnöke rendeletben nevez ki az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében;
 • Hargita Megye Tanácsának tudományos, oktatási, kulturális, vallásügyi, műemlékvédelmi-építészeti, ifjúsági és sportbizottsága, amely megállapítja a munkálatok támogatásának mértékét a program költségvetése és az elért pontszám függvényében, az 1430/2003-as számú kormányhatározatnak megfelelően.

További információt és pályázati űrlapot 2015. április 30-tól igényelhetnek Hargita Megye Tanácsa 338-as irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700 telefonszámon –1703-as mellék: műemlékvédelmi részleg, 1512-es mellék: Főépítész – munkanapokon 8.00–16.30 között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2015. június 30.

A dokumentáció véglegesítésének és a költségeket igazoló iratok leadásának (Hargita Megye Tanácsának iktatójába) határideje 2015. november 30.

A támogatás folyósításának határideje 2015. december 31, vagyis utólagos támogatásról van szó.

 


Műemlékvédelmi program - 2014
2014-06-06 - 2014-12-31
Nyertes pályázatok listája
  
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját
 
 

A pályázók köre:

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása, mely műemlékek szociokulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységet szolgálnak, illetve magánlakásként használják őket.

A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatott projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbírálóbizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2014. évre: 300 000 lej.

A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény 38. cikkelyének (5) és (6) bekezdése alapján, olyan esetekben, amikor az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni tízéves időtartamra.

 

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referenciamunkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);

2. a tulajdonjogot igazoló okmányok;

3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;

4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);

5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;

6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;

7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;

8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;

9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;

10. a projekt költségvetés-tervezete;

11. a projekt részletes költségvetése;

12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003-as számú kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;

13. konkrét kivitelezés esetén, kérjük, csatolják az érvényes építkezési engedély műszaki dokumentációját is.

 

Abban az esetben, ha a pályázó egyesület vagy alapítvány, jogi és/vagy magánszemély, a pályázati csomagnak még tartalmaznia kell:

1. a pályázó azonosító adatait, pontosabban a kereskedelmi társaság formájának megjelölését, a pénzügyi képviselő megnevezését, a székhelyet, az alapítás évét, bejegyzési bizonylatot, a harmadik féllel való kapcsolattartásért felelős személyek nevét és minőségét, telefon- és faxszámukat; a kérelmezett támogatás meghatározását: teljes finanszírozás / részleges finanszírozás / társfinanszírozás, a teljes összeg, amelyhez támogatást kérnek, a számla/számlák és a bankfiók(ok), ahol ezeket nyitották;

2. alapító okiratok és adott esetben kiegészítő okiratok;

3. bizonylat arról, hogy a pályázó jogi személy;

4. éves pénzügyi mérleg;

5. a legutóbbi ellenőrzött mérleg;

6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok a banktól, amelynél a számlát nyitotta;

7. jelentés a pályázó eddigi műemlékvédelmi tevékenységéről;

8. a Pénzügyminisztérium legutóbbi ellenőrzéséről szóló irat;

9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;

10. a projekt költségvetés-tervezete a munkálatok ütemezése szerint;

11. menedzsmentterv, esettől függően;

12. más igazoló okmányok, amelyekből kitűnik, hogy a Művelődési Minisztérium részleges támogatása/társfinanszírozása esetében a pályázó rendelkezik azzal az anyagi alappal, ami a munkálatokhoz szükséges.

 

 Jogi előírások:

- a 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény kiegészített és módosított változata;

- az 1430/2003-as számú, a Művelődési Minisztérium, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának módszertanáról szóló kormányhatározat;

- a 215/2001-es számú helyi közigazgatási törvény újraközölt, kiegészített és módosított változatának 91. cikkelye (1) bekezdésének „f” pontja;

- a 273/2006-os számú helyi államháztartási törvény kiegészített és módosított változata 20. cikkelyének „i” pontja és 25. cikkelyének „f” pontja;

- Hargita Megye Tanácsának 128/2014-es számú határozata, amely jóváhagyja a 2014. évi Hargita megyei műemlékvédelmi programot.

 

A támogatható pályázatokat elemzi:

- a pontozást megállapító elbírálóbizottság, amelynek tagjait Hargita Megye Tanácsának elnöke rendeletben nevez ki az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében;

- Hargita Megye Tanácsának tudományos, oktatási, kulturális, vallásügyi, műemlékvédelmi-építészeti, ifjúsági és sportbizottsága, amely megállapítja a munkálatok támogatásának mértékét a program költségvetése és az elért pontszám függvényében, az 1430/2003-as számú kormányhatározatnak megfelelően.

További információt és pályázati űrlapot 2014. április 30-tól igényelhetnek Hargita Megye Tanácsa 338-as irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700 telefonszámon –1703-as mellék: műemlékvédelmi részleg, 1512-es mellék: Főépítész – munkanapokon 8.00–16.30 között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro és www.epitettorokseg.ro.

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2014. június 30.

A dokumentáció véglegesítésének és a költségeket igazoló iratok leadásának (Hargita Megye Tanácsának iktatójába) határideje 2014. november 28.

A támogatás folyósításának határideje 2014. december 31.

 


2013-06-04 01:06 - 2013-12-31 01:12
  
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját
 
 
A pályázók köre:
Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi- és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott A és B kategóriás műemlékek tulajdonosai.
A pályázat célja:
Az A és B - kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása mely műemlékek szocio-kulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységet szolgálnak, illetve magánlakásként használják.
A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatásban részesülő projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2013-ra: 300.000 lej.
 
A 422/2001 számú újraközölt műemlékvédelmi törvény, 38. cikkelyének (5) és (6) bekezdése, alapján, olyan esetekben, amennyiben az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét, az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni, 10 éves időtartamra.
 
A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:
1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referencia- munkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
2. tulajdonjogot igazoló okmányok;
3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumenációja;
10. a projekt költségvetés-tervezete;
11. a projekt részletes költségvetése;
12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003 sz. Kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
13. konkrét kivitelezés esetén kérjük csatolni az érvényes építkezési engedély technikai dokumentációját is.
 
Jogi rendelkezések:
- A 422/2001 számú újraközölt műemlékvédelmi törvény, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- Az 1430/2003 számú Kormányhatározat a Művelődési és Vallásügyi Minisztérium, illetve a helyi közigazgatási hatóságok által műemlékvédelmi munkálatok pénzügyi támogatására, a támogatás mértékére, folyamatára és a tulajdonos – amennyiben ez nem az állam, a megyei jogú város, a város vagy a község – által teljesítendő feltételekre vonatkozó módszertan elfogadásáról,
- A 215/2001 számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. cikkelyének 1 bekezdés „f” pontja és 97. cikkelye, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- A 273/2006 számú pénzügyi törvény 20. cikkelyének „i”pontja és 25. Cikkelyének „f” pontja, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- Hargita Megye Tanácsának 121/2013 számú határozata a Hargita megyei műemlékvédelmi programjának elfogadásáról a 2013 évre.
A pályázatok elbírálását végzi:
- Hargita Megye Tanácsának elnöke által kibocsátott Rendeletével kinevezett elbíráló bizottság – amely a pályázatok kiértékelését a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően végzi el.
- Tanügyi bizottság, Hargita Megye Tanácsa
Az utóbbi bizottság állapítja meg a támogatás mértékét a kiértékelés alapján a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően.
 
További információkat és a pályázati űrlapot Hargita Megye Tanácsának 338 irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700-es 1703-as mellék Műemlékvédelmi részleg és a 1512-es mellék - Főépítész, telefonszámokon igényelhetnek munkanapokon 8 – 16,30 óra között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro és www.epitettorokseg.ro.
A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2013. június 28.
 
A dokumentáció véglegesítése és a költségeket igazoló akták leadása (Hargita Megye Tanácsának Iktatójába) 2013. november 29 – én ér véget.
A támogatás folyósításának határideje 2013. december 31.
 
 
 

2012-06-03 23:06 - 2012-12-30 23:12
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját
 
 
A pályázók köre:
Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi- és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.
A pályázat célja:
Az A és B-kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása.
A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatásban részesülő projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2012-re: 250 000 lej.
A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:
 1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referencia- munkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
 2. tulajdonjogot igazoló okmányok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
 4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
 5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
 7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
 8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumenációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete;
 11. a projekt részletes költségvetése;
 12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003 sz. Kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
 13. konkrét kivitelezés esetén kérjük csatolni az érvényes építkezési engedély technikai dokumentációját is.
Jogi rendelkezések:
 • A 422/2001 számú újraközölt műemlékvédelmi törvény, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
 • Az 1430/2003 számú Kormányhatározat a Művelődési és Vallásügyi Minisztérium, illetve a helyi közigazgatási hatóságok által műemlékvédelmi munkálatok pénzügyi támogatására, a támogatás mértékére, folyamatára és a tulajdonos – amennyiben ez nem az állam, a megyei jogú város, a város vagy a község – által teljesítendő feltételekre vonatkozó módszertan elfogadásáról,
 • A 215/2001 számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. cikkelyének 1 bekezdés „f” pontja és 97. cikkelye, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
 • A 273/2006 számú pénzügyi törvény 20. cikkelyének „i”pontja és 25. Cikkelyének „f” pontja, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
 • Hargita Megye Tanácsának 31/2012 számú határozata a Hargita megyei műemlékvédelmi programjának elfogadásáról a 2012. évre.
A pályázatok elbírálását végzi:
 • Hargita Megye Tanácsának elnöke által kibocsátott Rendeletével kinevezett elbíráló bizottság – amely a pályázatok kiértékelését a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően végzi el.
 • Tanügyi bizottság, Hargita Megye Tanácsa
Az utóbbi bizottság állapítja meg a támogatás mértékét a kiértékelés alapján a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően.
 
További információkat és a pályázati űrlapot Hargita Megye Tanácsának 325/A irodájában, a 0266-207775 (Süveg Éva), a 0266-207720 vagy a 0266-207700-es (a 1512-es mellék - Főépítész) telefonszámokon igényelhetnek munkanapokon 8 – 16 óra között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro, illetve www.judetulharghita.ro.
A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2012. június 29
 
2010-05-03 01:05 - 2010-12-31 01:12
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját
 
 
Pályázók köre:
Hargita megyei bejegyzéssel rendelkező egyesületek és alapítványok, vallási intézmények, magánszemélyek, akik osztályozott és nyilvántartott Hargita megyei műemlékek tulajdonosai.
 
Pályázat célja:
A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatai.
 
A projektek támogatása/résztámogatása a Hargita Megyei Tanács és a pályázó között megkötött szerződés alapján történik. A támogatásban részesülő projekteket a megye költségvetésében e célra fenntartott összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A pogram jóváhagyott költségvetése a 2010. évre: 150.000 lej.
 
A 422/2001- es újraközölt törvény 38. cikkelyének 5. és 6. bekezdése alapján, abban az esetben, ha a műemlék helyreállítása az állam vagy a helyi közigazgatási egység általi pénzügyi támogatással valósul meg, a pénzügyi támogatás előirányozásának pillanatában, a szóban forgó műemlékre – ingatlanra az állam vagy az illető közigazgatási egység 10 éves ingatlangaranciát nyer.
 
A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:
1. A pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referencia munkák, a Hargita Megyei Művelődési és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása),
2. Tulajdonjogot igazoló okmányok,
3. Bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes,
4. Bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs hátráléka az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok),
5. A pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért,
6. A pályázó jövedelmét igazoló okmányok,
7. Bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról,
8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve,
9. A műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumenációja,
10. A projekt költségvetés-tervezete,
11. A projekt részletes költségvetése,
12. Közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003 sz. Kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról,
13. Konkrét kivitelezés esetén kérjük csatolni az érvényes építkezési engedély technikai dokumentációját is.
 
Jogi rendelkezések:
- A 422/2001 számú újraközölt műemlékvédelmi törvény, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- Az 1430/2003 számú Kormányhatározat a Művelődési és Vallásügyi Minisztérium, illetve a helyi közigazgatási hatóságok által műemlékvédelmi munkálatok pénzügyi támogatására, a támogatás mértékére, folyamatára és a tulajdonos – amennyiben ez nem az állam, a megyei jogú város, a város vagy a község – által teljesítendő feltételekre vonatkozó módszertan elfogadásáról,
- A 215/2001 számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. cikkelyének 1 bekezdés „f” pontja és 97. cikkelye, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- A 273/2006 számú pénzügyi törvény 20. cikkelyének „i”pontja és 25. Cikkelyének „f” pontja, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- Hargita Megye Tanácsának 54/2010 számú határozata a Hargita megyei műemlékvédelmi programjának elfogadásáról a 2009. évre.
 
A pályázatok elbírálását végzi:
- Hargita Megye Tanácsának elnöke által kibocsátott Rendeletével kinevezett elbíráló bizottság – amely a pályázatok kiértékelését a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően végzi el.
 
- Urbanisztikai bizottság, Hargita Megye Tanácsa
- Tanügyi bizottság, Hargita Megye Tanácsa
Az utóbbi két bizottság állapítja meg a támogatás mértékét a kiértékelés alapján a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően.
 
További információkat kaphatnak a 0266-207720 vagy 0266-207700, 1509 vagy 1510 (Főépítész).
A pályázati űrlap igényelhető Hargita Megye Tanácsának 337. irodájából 2010. május 3.-ai kezdettel, munkanapokon 8 – 16:30 óráig.
A pályázati csomag benyújtható Hargita Megye Tanácsának Iktatójában (földszint) 2010. június 30.-ig.
A pályázat megvalósulásának és az elszámolási dokumentáció Hargita Megye Tanácsa Iktatójába való letételének határideje: 2010. november 30.
A pályázatok támogatási összegét 2010. december 31. határidővel törleszti a támogató.
 
 
 
2011-04-04 01:04 - 2011-12-31 01:12
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti Megyei Műemlékvédelmi Programját
 
 
A pályázók köre:
Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi- és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.
 
A pályázat célja:
Az A és B-kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása.
A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatásban részesülő projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2011-re: 200 000 lej.
 
A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:
1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referencia- munkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
2. tulajdonjogot igazoló okmányok;
3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumenációja;
10. a projekt költségvetés-tervezete;
11. a projekt részletes költségvetése;
12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003 sz. Kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
13. konkrét kivitelezés esetén kérjük csatolni az érvényes építkezési engedély technikai dokumentációját is.
 
További információkat és a pályázati űrlapot Hargita Megye Tanácsának 325/A irodájában, a 0266-207775 (Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata), a 0266-207720 vagy a 0266-207700-es (a 1512-es mellék - Főépítész) telefonszámokon igényelhetnek munkanapokon 8 – 16 óra között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro, illetve www.judetulharghita.ro.
 
A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2011. június 30.
 
 

 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2023, október»
hkscpsv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774