Pályázatok
Műemlékvédelmi program - 2018
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját 
2018 – ra
 
 

A pályázók köre:

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása, ezek a műemlékek szociokulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységnek adnak helyet, illetve magánlakásként használják őket.

A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatott projekteket a megye költségvetésében az erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2018. évre: 600 000 lej.

A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény 38 cikkelyének (5) és (6) bekezdése alapján, abban az esetben, amikor az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni tízéves időtartamra.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. A pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referenciamunkák, a Hargita Megyei Művelődési és Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
 2. A tulajdonjogot igazoló okmányok;
 3. Bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
 4. Bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
 5. A pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
 6. A pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
 7. Bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
 8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
 9. A műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. A projekt költségvetés-tervezete;
 11. A projekt részletes költségvetése;
 12. Közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003-as számú kormányhatározat 13 cikkelyében felsorolt elvárásokról;
 13. Konkrét kivitelezés esetén, kérjük, csatolják az érvényes építkezési engedély műszaki dokumentációját is.

Abban az esetben, ha a pályázó egyesület, alapítvány vagy jogi személy, a pályázati csomagnak még tartalmaznia kell:

 1. A pályázó azonosító adatait, pontosabban a nonprofit szervezet formájának megjelölését, a pénzügyi képviselő megnevezését, a székhelyet, az alapítás évét, bejegyzési bizonylatot, a harmadik féllel való kapcsolattartásért felelős személyek nevét és minőségét, telefon- és faxszámukat; a kérelmezett támogatás meghatározását: teljes finanszírozás /részleges finanszírozás /társfinanszírozás, a teljes összeg, amelyhez támogatást kérnek, a számla/számlák és a bankfiók(ok), ahol ezeket nyitották;
 2. Alapító okiratok és adott esetben kiegészítő okiratok;
 3. Bizonylat arról, hogy a pályázó jogi személy;
 4. Éves pénzügyi mérleg;
 5. A legutóbbi ellenőrzött mérleg;
 6. A pályázó jövedelmét igazoló okmányok a banktól, amelynél a számlát nyitotta;
 7. Jelentés a pályázó eddigi műemlékvédelmi tevékenységéről;
 8. A Pénzügyminisztérium legutóbbi ellenőrzéséről szóló irat;
 9. A műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. A projekt költségvetés-tervezete a munkálatok ütemezése szerint;
 11. Menedzsmentterv, esettől függően;
 12. Más igazoló okmányok, amelyekből kitűnik, hogy a Művelődési Minisztérium részleges támogatása/társfinanszírozása esetében a pályázó rendelkezik azzal az anyagi alappal, ami a munkálatokhoz szükséges.

 Jogi előírások:

 • A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény kiegészített és módosított változata;
 • Az 1430/2003-as számú, a Művelődési Minisztérium, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának módszertanáról szóló kormányhatározat;
 • A 215/2001-es számú helyi közigazgatási törvény újraközölt, kiegészített és módosított változatának 91 cikkelye, (1) bekezdésének f) pontja;
 • A 273/2006-os számú helyi államháztartási törvény kiegészített és módosított változata 20 cikkelyének i) pontja és 25 cikkelyének f) pontja;
 • Hargita Megye Tanácsának 28/2018-as határozata, amely jóváhagyja az ez évi Hargita megyei műemlékvédelmi programot.

A támogatható pályázatokat elemzi:

 • a pontozást megállapító elbíráló  bizottság, amelynek tagjait Hargita Megye Tanácsának elnöke rendeletben nevezi ki az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében;
 • az elbíráló bizottság, megállapítja a munkálatok támogatásának mértékét a program költségvetése és az elért pontszám függvényében, az 1430/2003-as számú kormányhatározatnak megfelelően.

További információt és pályázati űrlapot 2018. április 16-től igényelhetnek Hargita Megye Tanácsa 338-as irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700 – as telefonszámon, 1512-es és 1703-es mellékszámokon – munkanapokon 8.00–16.45 óra között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2018. június 29., 12 óra.

A dokumentáció véglegesítésének és a költségeket igazoló iratok benyújtásának (Hargita Megye Tanácsának iktatójába) határideje: 2018. november 29

A támogatás folyósításának határideje: 2018. december 28., vagyis utólagos támogatásról van szó.

 


Műemlékvédelmi program - 2017
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját 
2017 – re 
 
 

A pályázók köre:

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása, mely műemlékek szociokulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységet szolgálnak, illetve magánlakásként használják őket.

A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatott projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbírálóbizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2017. évre: 600.000 lej.

A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény 38. cikkelyének (5) és (6) bekezdése alapján, olyan esetekben, amikor az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni tízéves időtartamra.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referenciamunkák, a Hargita Megyei Művelődési és Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
 2. a tulajdonjogot igazoló okmányok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
 4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
 5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
 7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
 8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete;
 11. a projekt részletes költségvetése;
 12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003-as számú kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
 13. konkrét kivitelezés esetén, kérjük, csatolják az érvényes építkezési engedély műszaki dokumentációját is.

Abban az esetben, ha a pályázó egyesület vagy alapítvány, jogi és/vagy magánszemély, a pályázati csomagnak még tartalmaznia kell:

 1. a pályázó azonosító adatait, pontosabban a kereskedelmi társaság formájának megjelölését, a pénzügyi képviselő megnevezését, a székhelyet, az alapítás évét, bejegyzési bizonylatot, a harmadik féllel való kapcsolattartásért felelős személyek nevét és minőségét, telefon- és faxszámukat; a kérelmezett támogatás meghatározását: teljes finanszírozás / részleges finanszírozás / társfinanszírozás, a teljes összeg, amelyhez támogatást kérnek, a számla/számlák és a bankfiók(ok), ahol ezeket nyitották;
 2. alapító okiratok és adott esetben kiegészítő okiratok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó jogi személy;
 4. éves pénzügyi mérleg;
 5. a legutóbbi ellenőrzött mérleg;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok a banktól, amelynél a számlát nyitotta;
 7. jelentés a pályázó eddigi műemlékvédelmi tevékenységéről;
 8. a Pénzügyminisztérium legutóbbi ellenőrzéséről szóló irat;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete a munkálatok ütemezése szerint;
 11. menedzsmentterv, esettől függően;
 12. más igazoló okmányok, amelyekből kitűnik, hogy a Művelődési Minisztérium részleges támogatása/társfinanszírozása esetében a pályázó rendelkezik azzal az anyagi alappal, ami a munkálatokhoz szükséges.

 Jogi előírások:

 • a 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény kiegészített és módosított változata;
 • az 1430/2003-as számú, a Művelődési Minisztérium, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának módszertanáról szóló kormányhatározat;
 • a 215/2001-es számú helyi közigazgatási törvény újraközölt, kiegészített és módosított változatának 91. cikkelye (1) bekezdésének „f” pontja;
 • a 273/2006-os számú helyi államháztartási törvény kiegészített és módosított változata 20. cikkelyének „i” pontja és 25. cikkelyének „f” pontja;
 • Hargita Megye Tanácsának 65/2017 határozata, amely jóváhagyja az ez évi Hargita megyei műemlékvédelmi programot.

A támogatható pályázatokat elemzi:

 • a pontozást megállapító elbírálóbizottság, amelynek tagjait Hargita Megye Tanácsának elnöke rendeletben nevez ki az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében;
 • Hargita Megye Tanácsának Oktatási és kulturális bizottsága, amely megállapítja a munkálatok támogatásának mértékét a program költségvetése és az elért pontszám függvényében, az 1430/2003-as számú kormányhatározatnak megfelelően.

További információt és pályázati űrlapot 2017. április 17-tól igényelhetnek Hargita Megye Tanácsa 338-as irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700 telefonszámon –1703-as mellék: műemlékvédelmi részleg, 1512-es mellék: Főépítész – munkanapokon 8.00–16.30 között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2017. június 30.

A dokumentáció véglegesítésének és a költségeket igazoló iratok leadásának (Hargita Megye Tanácsának iktatójába) határideje 2017. november 29

A támogatás folyósításának határideje 2017. december 29, vagyis utólagos támogatásról van szó.

 


 

Műemlékvédelmi program - 2016
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját 
2016 – ra 
 
 

A pályázók köre:

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása, mely műemlékek szociokulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységet szolgálnak, illetve magánlakásként használják őket.

A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatott projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbírálóbizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2016. évre: 600.000 lej.

A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény 38. cikkelyének (5) és (6) bekezdése alapján, olyan esetekben, amikor az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni tízéves időtartamra.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referenciamunkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
 2. a tulajdonjogot igazoló okmányok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
 4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
 5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
 7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
 8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete;
 11. a projekt részletes költségvetése;
 12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003-as számú kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
 13. konkrét kivitelezés esetén, kérjük, csatolják az érvényes építkezési engedély műszaki dokumentációját is.

Abban az esetben, ha a pályázó egyesület vagy alapítvány, jogi és/vagy magánszemély, a pályázati csomagnak még tartalmaznia kell:

 1. a pályázó azonosító adatait, pontosabban a kereskedelmi társaság formájának megjelölését, a pénzügyi képviselő megnevezését, a székhelyet, az alapítás évét, bejegyzési bizonylatot, a harmadik féllel való kapcsolattartásért felelős személyek nevét és minőségét, telefon- és faxszámukat; a kérelmezett támogatás meghatározását: teljes finanszírozás / részleges finanszírozás / társfinanszírozás, a teljes összeg, amelyhez támogatást kérnek, a számla/számlák és a bankfiók(ok), ahol ezeket nyitották;
 2. alapító okiratok és adott esetben kiegészítő okiratok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó jogi személy;
 4. éves pénzügyi mérleg;
 5. a legutóbbi ellenőrzött mérleg;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok a banktól, amelynél a számlát nyitotta;
 7. jelentés a pályázó eddigi műemlékvédelmi tevékenységéről;
 8. a Pénzügyminisztérium legutóbbi ellenőrzéséről szóló irat;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete a munkálatok ütemezése szerint;
 11. menedzsmentterv, esettől függően;
 12. más igazoló okmányok, amelyekből kitűnik, hogy a Művelődési Minisztérium részleges támogatása/társfinanszírozása esetében a pályázó rendelkezik azzal az anyagi alappal, ami a munkálatokhoz szükséges.

 Jogi előírások:

 • a 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény kiegészített és módosított változata;
 • az 1430/2003-as számú, a Művelődési Minisztérium, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának módszertanáról szóló kormányhatározat;
 • a 215/2001-es számú helyi közigazgatási törvény újraközölt, kiegészített és módosított változatának 91. cikkelye (1) bekezdésének „f” pontja;
 • a 273/2006-os számú helyi államháztartási törvény kiegészített és módosított változata 20. cikkelyének „i” pontja és 25. cikkelyének „f” pontja;
 • Hargita Megye Tanácsának 66/2016 határozata, amely jóváhagyja az ez évi Hargita megyei műemlékvédelmi programot.

A támogatható pályázatokat elemzi:

 • a pontozást megállapító elbírálóbizottság, amelynek tagjait Hargita Megye Tanácsának elnöke rendeletben nevez ki az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében;
 • Hargita Megye Tanácsának tudományos, oktatási, kulturális, vallásügyi, műemlékvédelmi-építészeti, ifjúsági és sportbizottsága, amely megállapítja a munkálatok támogatásának mértékét a program költségvetése és az elért pontszám függvényében, az 1430/2003-as számú kormányhatározatnak megfelelően.

További információt és pályázati űrlapot 2016. április 30-tól igényelhetnek Hargita Megye Tanácsa 338-as irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700 telefonszámon –1703-as mellék: műemlékvédelmi részleg, 1512-es mellék: Főépítész – munkanapokon 8.00–16.30 között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2016. június 30.

A dokumentáció véglegesítésének és a költségeket igazoló iratok leadásának (Hargita Megye Tanácsának iktatójába) határideje 2016. november 30.

A támogatás folyósításának határideje 2016. december 31, vagyis utólagos támogatásról van szó.

 


Műemlékvédelmi program - 2015
2015-05-05 - 2015-12-31
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját 
2015 – re 
 
 

A pályázók köre:

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása, mely műemlékek szociokulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységet szolgálnak, illetve magánlakásként használják őket.

A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatott projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbírálóbizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2015. évre: 300.000 lej.

A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény 38. cikkelyének (5) és (6) bekezdése alapján, olyan esetekben, amikor az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni tízéves időtartamra.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referenciamunkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
 2. a tulajdonjogot igazoló okmányok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
 4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
 5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
 7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
 8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete;
 11. a projekt részletes költségvetése;
 12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003-as számú kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
 13. konkrét kivitelezés esetén, kérjük, csatolják az érvényes építkezési engedély műszaki dokumentációját is.

Abban az esetben, ha a pályázó egyesület vagy alapítvány, jogi és/vagy magánszemély, a pályázati csomagnak még tartalmaznia kell:

 1. a pályázó azonosító adatait, pontosabban a kereskedelmi társaság formájának megjelölését, a pénzügyi képviselő megnevezését, a székhelyet, az alapítás évét, bejegyzési bizonylatot, a harmadik féllel való kapcsolattartásért felelős személyek nevét és minőségét, telefon- és faxszámukat; a kérelmezett támogatás meghatározását: teljes finanszírozás / részleges finanszírozás / társfinanszírozás, a teljes összeg, amelyhez támogatást kérnek, a számla/számlák és a bankfiók(ok), ahol ezeket nyitották;
 2. alapító okiratok és adott esetben kiegészítő okiratok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó jogi személy;
 4. éves pénzügyi mérleg;
 5. a legutóbbi ellenőrzött mérleg;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok a banktól, amelynél a számlát nyitotta;
 7. jelentés a pályázó eddigi műemlékvédelmi tevékenységéről;
 8. a Pénzügyminisztérium legutóbbi ellenőrzéséről szóló irat;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete a munkálatok ütemezése szerint;
 11. menedzsmentterv, esettől függően;
 12. más igazoló okmányok, amelyekből kitűnik, hogy a Művelődési Minisztérium részleges támogatása/társfinanszírozása esetében a pályázó rendelkezik azzal az anyagi alappal, ami a munkálatokhoz szükséges.

 Jogi előírások:

 • a 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény kiegészített és módosított változata;
 • az 1430/2003-as számú, a Művelődési Minisztérium, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának módszertanáról szóló kormányhatározat;
 • a 215/2001-es számú helyi közigazgatási törvény újraközölt, kiegészített és módosított változatának 91. cikkelye (1) bekezdésének „f” pontja;
 • a 273/2006-os számú helyi államháztartási törvény kiegészített és módosított változata 20. cikkelyének „i” pontja és 25. cikkelyének „f” pontja;
 • Hargita Megye Tanácsának 82/2015 határozata, amely jóváhagyja az ez évi Hargita megyei műemlékvédelmi programot.

A támogatható pályázatokat elemzi:

 • a pontozást megállapító elbírálóbizottság, amelynek tagjait Hargita Megye Tanácsának elnöke rendeletben nevez ki az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében;
 • Hargita Megye Tanácsának tudományos, oktatási, kulturális, vallásügyi, műemlékvédelmi-építészeti, ifjúsági és sportbizottsága, amely megállapítja a munkálatok támogatásának mértékét a program költségvetése és az elért pontszám függvényében, az 1430/2003-as számú kormányhatározatnak megfelelően.

További információt és pályázati űrlapot 2015. április 30-tól igényelhetnek Hargita Megye Tanácsa 338-as irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700 telefonszámon –1703-as mellék: műemlékvédelmi részleg, 1512-es mellék: Főépítész – munkanapokon 8.00–16.30 között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2015. június 30.

A dokumentáció véglegesítésének és a költségeket igazoló iratok leadásának (Hargita Megye Tanácsának iktatójába) határideje 2015. november 30.

A támogatás folyósításának határideje 2015. december 31, vagyis utólagos támogatásról van szó.

 


Műemlékvédelmi program - 2014
2014-06-06 - 2014-12-31
Nyertes pályázatok listája
  
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját
 
 

A pályázók köre:

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása, mely műemlékek szociokulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységet szolgálnak, illetve magánlakásként használják őket.

A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatott projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbírálóbizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2014. évre: 300 000 lej.

A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény 38. cikkelyének (5) és (6) bekezdése alapján, olyan esetekben, amikor az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni tízéves időtartamra.

 

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referenciamunkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);

2. a tulajdonjogot igazoló okmányok;

3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;

4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);

5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;

6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;

7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;

8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;

9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;

10. a projekt költségvetés-tervezete;

11. a projekt részletes költségvetése;

12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003-as számú kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;

13. konkrét kivitelezés esetén, kérjük, csatolják az érvényes építkezési engedély műszaki dokumentációját is.

 

Abban az esetben, ha a pályázó egyesület vagy alapítvány, jogi és/vagy magánszemély, a pályázati csomagnak még tartalmaznia kell:

1. a pályázó azonosító adatait, pontosabban a kereskedelmi társaság formájának megjelölését, a pénzügyi képviselő megnevezését, a székhelyet, az alapítás évét, bejegyzési bizonylatot, a harmadik féllel való kapcsolattartásért felelős személyek nevét és minőségét, telefon- és faxszámukat; a kérelmezett támogatás meghatározását: teljes finanszírozás / részleges finanszírozás / társfinanszírozás, a teljes összeg, amelyhez támogatást kérnek, a számla/számlák és a bankfiók(ok), ahol ezeket nyitották;

2. alapító okiratok és adott esetben kiegészítő okiratok;

3. bizonylat arról, hogy a pályázó jogi személy;

4. éves pénzügyi mérleg;

5. a legutóbbi ellenőrzött mérleg;

6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok a banktól, amelynél a számlát nyitotta;

7. jelentés a pályázó eddigi műemlékvédelmi tevékenységéről;

8. a Pénzügyminisztérium legutóbbi ellenőrzéséről szóló irat;

9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;

10. a projekt költségvetés-tervezete a munkálatok ütemezése szerint;

11. menedzsmentterv, esettől függően;

12. más igazoló okmányok, amelyekből kitűnik, hogy a Művelődési Minisztérium részleges támogatása/társfinanszírozása esetében a pályázó rendelkezik azzal az anyagi alappal, ami a munkálatokhoz szükséges.

 

 Jogi előírások:

- a 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény kiegészített és módosított változata;

- az 1430/2003-as számú, a Művelődési Minisztérium, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának módszertanáról szóló kormányhatározat;

- a 215/2001-es számú helyi közigazgatási törvény újraközölt, kiegészített és módosított változatának 91. cikkelye (1) bekezdésének „f” pontja;

- a 273/2006-os számú helyi államháztartási törvény kiegészített és módosított változata 20. cikkelyének „i” pontja és 25. cikkelyének „f” pontja;

- Hargita Megye Tanácsának 128/2014-es számú határozata, amely jóváhagyja a 2014. évi Hargita megyei műemlékvédelmi programot.

 

A támogatható pályázatokat elemzi:

- a pontozást megállapító elbírálóbizottság, amelynek tagjait Hargita Megye Tanácsának elnöke rendeletben nevez ki az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében;

- Hargita Megye Tanácsának tudományos, oktatási, kulturális, vallásügyi, műemlékvédelmi-építészeti, ifjúsági és sportbizottsága, amely megállapítja a munkálatok támogatásának mértékét a program költségvetése és az elért pontszám függvényében, az 1430/2003-as számú kormányhatározatnak megfelelően.

További információt és pályázati űrlapot 2014. április 30-tól igényelhetnek Hargita Megye Tanácsa 338-as irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700 telefonszámon –1703-as mellék: műemlékvédelmi részleg, 1512-es mellék: Főépítész – munkanapokon 8.00–16.30 között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro és www.epitettorokseg.ro.

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2014. június 30.

A dokumentáció véglegesítésének és a költségeket igazoló iratok leadásának (Hargita Megye Tanácsának iktatójába) határideje 2014. november 28.

A támogatás folyósításának határideje 2014. december 31.

 


2013-06-04 01:06 - 2013-12-31 01:12
  
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját
 
 
A pályázók köre:
Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi- és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott A és B kategóriás műemlékek tulajdonosai.
A pályázat célja:
Az A és B - kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása mely műemlékek szocio-kulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységet szolgálnak, illetve magánlakásként használják.
A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatásban részesülő projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2013-ra: 300.000 lej.
 
A 422/2001 számú újraközölt műemlékvédelmi törvény, 38. cikkelyének (5) és (6) bekezdése, alapján, olyan esetekben, amennyiben az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét, az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni, 10 éves időtartamra.
 
A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:
1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referencia- munkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
2. tulajdonjogot igazoló okmányok;
3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumenációja;
10. a projekt költségvetés-tervezete;
11. a projekt részletes költségvetése;
12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003 sz. Kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
13. konkrét kivitelezés esetén kérjük csatolni az érvényes építkezési engedély technikai dokumentációját is.
 
Jogi rendelkezések:
- A 422/2001 számú újraközölt műemlékvédelmi törvény, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- Az 1430/2003 számú Kormányhatározat a Művelődési és Vallásügyi Minisztérium, illetve a helyi közigazgatási hatóságok által műemlékvédelmi munkálatok pénzügyi támogatására, a támogatás mértékére, folyamatára és a tulajdonos – amennyiben ez nem az állam, a megyei jogú város, a város vagy a község – által teljesítendő feltételekre vonatkozó módszertan elfogadásáról,
- A 215/2001 számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. cikkelyének 1 bekezdés „f” pontja és 97. cikkelye, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- A 273/2006 számú pénzügyi törvény 20. cikkelyének „i”pontja és 25. Cikkelyének „f” pontja, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- Hargita Megye Tanácsának 121/2013 számú határozata a Hargita megyei műemlékvédelmi programjának elfogadásáról a 2013 évre.
A pályázatok elbírálását végzi:
- Hargita Megye Tanácsának elnöke által kibocsátott Rendeletével kinevezett elbíráló bizottság – amely a pályázatok kiértékelését a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően végzi el.
- Tanügyi bizottság, Hargita Megye Tanácsa
Az utóbbi bizottság állapítja meg a támogatás mértékét a kiértékelés alapján a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően.
 
További információkat és a pályázati űrlapot Hargita Megye Tanácsának 338 irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700-es 1703-as mellék Műemlékvédelmi részleg és a 1512-es mellék - Főépítész, telefonszámokon igényelhetnek munkanapokon 8 – 16,30 óra között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro és www.epitettorokseg.ro.
A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2013. június 28.
 
A dokumentáció véglegesítése és a költségeket igazoló akták leadása (Hargita Megye Tanácsának Iktatójába) 2013. november 29 – én ér véget.
A támogatás folyósításának határideje 2013. december 31.
 
 
 

2012-06-03 23:06 - 2012-12-30 23:12
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját
 
 
A pályázók köre:
Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi- és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.
A pályázat célja:
Az A és B-kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása.
A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatásban részesülő projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2012-re: 250 000 lej.
A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:
 1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referencia- munkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
 2. tulajdonjogot igazoló okmányok;
 3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
 4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
 5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
 6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
 7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
 8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
 9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumenációja;
 10. a projekt költségvetés-tervezete;
 11. a projekt részletes költségvetése;
 12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003 sz. Kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
 13. konkrét kivitelezés esetén kérjük csatolni az érvényes építkezési engedély technikai dokumentációját is.
Jogi rendelkezések:
 • A 422/2001 számú újraközölt műemlékvédelmi törvény, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
 • Az 1430/2003 számú Kormányhatározat a Művelődési és Vallásügyi Minisztérium, illetve a helyi közigazgatási hatóságok által műemlékvédelmi munkálatok pénzügyi támogatására, a támogatás mértékére, folyamatára és a tulajdonos – amennyiben ez nem az állam, a megyei jogú város, a város vagy a község – által teljesítendő feltételekre vonatkozó módszertan elfogadásáról,
 • A 215/2001 számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. cikkelyének 1 bekezdés „f” pontja és 97. cikkelye, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
 • A 273/2006 számú pénzügyi törvény 20. cikkelyének „i”pontja és 25. Cikkelyének „f” pontja, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
 • Hargita Megye Tanácsának 31/2012 számú határozata a Hargita megyei műemlékvédelmi programjának elfogadásáról a 2012. évre.
A pályázatok elbírálását végzi:
 • Hargita Megye Tanácsának elnöke által kibocsátott Rendeletével kinevezett elbíráló bizottság – amely a pályázatok kiértékelését a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően végzi el.
 • Tanügyi bizottság, Hargita Megye Tanácsa
Az utóbbi bizottság állapítja meg a támogatás mértékét a kiértékelés alapján a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően.
 
További információkat és a pályázati űrlapot Hargita Megye Tanácsának 325/A irodájában, a 0266-207775 (Süveg Éva), a 0266-207720 vagy a 0266-207700-es (a 1512-es mellék - Főépítész) telefonszámokon igényelhetnek munkanapokon 8 – 16 óra között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro, illetve www.judetulharghita.ro.
A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2012. június 29
 
2010-05-03 01:05 - 2010-12-31 01:12
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti
Hargita megyei műemlékvédelmi programját
 
 
Pályázók köre:
Hargita megyei bejegyzéssel rendelkező egyesületek és alapítványok, vallási intézmények, magánszemélyek, akik osztályozott és nyilvántartott Hargita megyei műemlékek tulajdonosai.
 
Pályázat célja:
A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatai.
 
A projektek támogatása/résztámogatása a Hargita Megyei Tanács és a pályázó között megkötött szerződés alapján történik. A támogatásban részesülő projekteket a megye költségvetésében e célra fenntartott összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A pogram jóváhagyott költségvetése a 2010. évre: 150.000 lej.
 
A 422/2001- es újraközölt törvény 38. cikkelyének 5. és 6. bekezdése alapján, abban az esetben, ha a műemlék helyreállítása az állam vagy a helyi közigazgatási egység általi pénzügyi támogatással valósul meg, a pénzügyi támogatás előirányozásának pillanatában, a szóban forgó műemlékre – ingatlanra az állam vagy az illető közigazgatási egység 10 éves ingatlangaranciát nyer.
 
A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:
1. A pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referencia munkák, a Hargita Megyei Művelődési és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása),
2. Tulajdonjogot igazoló okmányok,
3. Bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes,
4. Bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs hátráléka az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok),
5. A pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért,
6. A pályázó jövedelmét igazoló okmányok,
7. Bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról,
8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve,
9. A műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumenációja,
10. A projekt költségvetés-tervezete,
11. A projekt részletes költségvetése,
12. Közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003 sz. Kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról,
13. Konkrét kivitelezés esetén kérjük csatolni az érvényes építkezési engedély technikai dokumentációját is.
 
Jogi rendelkezések:
- A 422/2001 számú újraközölt műemlékvédelmi törvény, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- Az 1430/2003 számú Kormányhatározat a Művelődési és Vallásügyi Minisztérium, illetve a helyi közigazgatási hatóságok által műemlékvédelmi munkálatok pénzügyi támogatására, a támogatás mértékére, folyamatára és a tulajdonos – amennyiben ez nem az állam, a megyei jogú város, a város vagy a község – által teljesítendő feltételekre vonatkozó módszertan elfogadásáról,
- A 215/2001 számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. cikkelyének 1 bekezdés „f” pontja és 97. cikkelye, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- A 273/2006 számú pénzügyi törvény 20. cikkelyének „i”pontja és 25. Cikkelyének „f” pontja, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- Hargita Megye Tanácsának 54/2010 számú határozata a Hargita megyei műemlékvédelmi programjának elfogadásáról a 2009. évre.
 
A pályázatok elbírálását végzi:
- Hargita Megye Tanácsának elnöke által kibocsátott Rendeletével kinevezett elbíráló bizottság – amely a pályázatok kiértékelését a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően végzi el.
 
- Urbanisztikai bizottság, Hargita Megye Tanácsa
- Tanügyi bizottság, Hargita Megye Tanácsa
Az utóbbi két bizottság állapítja meg a támogatás mértékét a kiértékelés alapján a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően.
 
További információkat kaphatnak a 0266-207720 vagy 0266-207700, 1509 vagy 1510 (Főépítész).
A pályázati űrlap igényelhető Hargita Megye Tanácsának 337. irodájából 2010. május 3.-ai kezdettel, munkanapokon 8 – 16:30 óráig.
A pályázati csomag benyújtható Hargita Megye Tanácsának Iktatójában (földszint) 2010. június 30.-ig.
A pályázat megvalósulásának és az elszámolási dokumentáció Hargita Megye Tanácsa Iktatójába való letételének határideje: 2010. november 30.
A pályázatok támogatási összegét 2010. december 31. határidővel törleszti a támogató.
 
 
 
2011-04-04 01:04 - 2011-12-31 01:12
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti Megyei Műemlékvédelmi Programját
 
 
A pályázók köre:
Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi- és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.
 
A pályázat célja:
Az A és B-kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása.
A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatásban részesülő projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2011-re: 200 000 lej.
 
A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:
1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referencia- munkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
2. tulajdonjogot igazoló okmányok;
3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumenációja;
10. a projekt költségvetés-tervezete;
11. a projekt részletes költségvetése;
12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003 sz. Kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
13. konkrét kivitelezés esetén kérjük csatolni az érvényes építkezési engedély technikai dokumentációját is.
 
További információkat és a pályázati űrlapot Hargita Megye Tanácsának 325/A irodájában, a 0266-207775 (Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata), a 0266-207720 vagy a 0266-207700-es (a 1512-es mellék - Főépítész) telefonszámokon igényelhetnek munkanapokon 8 – 16 óra között, vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro, illetve www.judetulharghita.ro.
 
A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2011. június 30.
 
 

 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2024, június»
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774