Erdőgazdálkodás Hargita megyében
péntek, 2022. augusztus 12., 08:38:45

Tevékenységek

A fenntartható erdőgazdálkodás és a versenyképes megyei faipar támogatása céljából Hargita Megye Tanácsa által indított programok:

Fenntartható erdőmenedzsment program

Célja a megyei erdővagyon helyi hasznosulásának elősegítése jó példák és tudatformáló kampányok segítségével. Aktuális képet adni a megyei erdővagyonról – tulajdonviszonyokról, összetételről, ökológiai aspektusokról, fahulladék potenciális mennyiségéről, kitermelési eljárásokról .

Érintettek: A program érintettjei a Hargita megyei erdőtulajdonosok, erdészetek, önkormányzatok és a megye lakossága.

Tevékenységek:

 • Média kampányok
 • Tanulmány a megyei erdővagyon helyzetéről és felhasználásáról
 • Erdősítési, erdei utas pályázatok szakmai támogatása
 • Fenntartható erdőgazdálkodás – jó példák díjazása
 • Erdőgazdálkodás felnőttképzési program indítása

Fafórum program

Célja a megyei erdővagyon felhasználásában és értékesítésében érintett összes szereplő (erdőtulajdonos, elsődleges és másodlagos feldolgozó, önkormányzat, erdészet, állami erdészeti hivatal, ellenőrző hatóságok) párbeszédét segítő keret megteremtése.

Érintettek: Közbirtokosságok, erdőtulajdonosok, erdészetek, fafeldolgozó vállalkozások, állami erdészeti hivatal, ellenőrző hatóságok,  önkormányzatok.

Tevékenységek:

 • Erdőtulajdonosok, elsődleges és másodlagos feldolgozók térségi egyeztetése
 • Tematikus események szervezése
 • Folyamatos kapcsolattartás az érintettekkel

Megyei fapiac program

Célja a megyénkben kitermelt faanyag lehetőleg itt is értékesüljön, a helyi kereslet és kínálat összehangolása megtörténjen. Ennek keretfeltételeit (fizikai és on-line rendszerét) biztosítja jelen program.

Érintettek: erdőtulajdonosok, fafeldolgozók, közintézmények, települési önkormányzatok.

Tevékenységek:

 • Egységes megyei fapiac elképzelés, struktúra, működés kidolgozása
 • Fafeldolgozók megyei katalógusának elkészítése
 • Faipari klaszterek kialakulásának támogatása
 • Folyamatos kapcsolattartás az érintettekkel

Építsünk fából! program

Célja önkormányzatok és a lakosság körében egyaránt népszerűsítenünk kell a fából történő építkezés hasznait, előnyeit, program tehát a különböző faanyag (és különböző faáruk) iránt megnyilvánuló belső kereslet ösztönzését célozza.

Érintettek: erdőtulajdonsok, fafeldolgozók, közintézmények, települési önkormányzatok.

Tevékenységek:

 • Építészek és faházgyártók megyei katalógusának elkészítése
 • Tematikus kiállítások szervezése
 • Épülettervek kidolgozása – fából készült, energiahatékony lakóépületek, középületek és ipari épületek

Fafeldolgozás ösztönzése program

Célja a program a fatermékek magasabb fokú feldolgozásához nélkülözhetetlen tudás és technológiai háttér megteremtését célozza.

Érintettek: fafeldolgozók, faipari vállalkozások, iskolák.

 • Fafeldolgozók térségi érdekképviseletének kialakítása
 • Tematikus kiállítások szervezése
 • Szakemberképzés elősegítése
 • Székely fatermékek marketingje – branding
 • Faipari szaktanácsadási szolgálat létrehozása

Erdei gyümölcsök program

Célja: A program a különböző erdei gyümölcsök és gombák szervezett gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának fontosságát hirdeti. A program tevékenységei alapján három szint különböztethető meg: a tudatosítás szintje, a szerveződés szintje és a beruházás-értékesítés szintje.

Érintettek: A program érintettjei a Hargita megyei erdőtulajdonosok, közbirtokosságok, erdészetek, önkormányzatok és a megye lakossága.

 • Térségi erdei gyümölcstározók létrehozása
 • Erdei gyümölcs feldolgozás ösztönzése, technikai beruházások támogatása

  Egyéb programok

 • Biomassza felhasználását támogató programok
 • Közbirtokosságok jogi helyzetének tisztázása
 • Helyi fafeldolgozók nyersanyaghoz való hozzájutásának biztosítása
 • Lakosság tájékoztatása