Erdőgazdálkodás Hargita megyében
péntek, 2022. augusztus 12., 09:12:52

Az erdőről

(1 Szavazat)186 megjelenítés

1 – Az erdő elsősorban nem faanyagot előállító gazdasági objektum – „ fagyár“ , hanem a bioszféra fontos eleme, a legmagasabb szinten szerveződött szárazföldi ökoszisztéma, amely nélkülözhetetlen szerepet tölt be az ember  biológiai életfeltételeinek biztosításában.

2 – A glóbusz szárazföldi biomasszájának 84%-át kitevő erdő, a Föld legnagyobb CO2 lekötője és a legnagyobb oxigéntermelője.

3 – Az erdő a Föld legnagyobb megújuló erőforrását képezi, de csak addig (mindaddig) amíg mennyisége nem csökken bizonyos kritikus szint alá.

4 – Az erdő az időben egyenetlenül eloszló födre hulló csapadékmennyiséget a lehető legegyenletesebben, adagolva juttatja vissza a víz körforgásába, ilymódon óvván a földet az árvizektől és a kiszáradástól. Hasonlóképpen mérsékeli a hőmérséklet ingadozásának szélsőségességét.

5 – A fenntartható tartamos erdőgazdálkodás azt jelenti, hogy : a társadalomnak  az erdővel kapcsolatos materiális ( fatermesztési ) és ún. immateriális ( környezetvédelmi, rekreációs-üdülési ) igényeit úgy kell kielégíteni, hogy eközben az erdővagyon semmilyen vonatkozásban csorbát ne szenvedjen. Sőt inkább mennyiségben és értékben gyarapodjon.

6 – A gazdálkodás általában, de kiváltképp az erdőgazdálkodás: egy szakadatlan termelési folyamat, egy szervezett előzetes gondoskodás a jövőben várható valódi vagy vélt emberi igényeknek  a szűkösen rendelkezésre álló eszközökkel történő kielégítésére, melynél az azonos mértékű kielégítés az igények valódi vagy vélt sürgőssége szerint, takarékos anyagfelhasználás mellett történik.

7 – Az élő fa (az erdő) olyan sajátos termelőeszköz, amely azonos a termékkel. A gyarapodást meghaladó haszonvétel a termelőkapacitást (termelőpotenciált, termelőképességet) csökkenti. Ez esetben a következő termelési ciklus elkerülhetetlenül kisebb hozammal zárul.

8 – Folyamatos és időben egyenletesen eloszló haszonvételt csak olyan és csak akkora erdőbirtok képes biztosítani  amelyben a fák  összes korosztálya területileg egyenlő mértékben képviselt. Csak ezekben lehet tartamosan és fenntartható módon gazdálkodni. Erre az egykorú állományú kis erdőbirtokok nem alkalmasak. Ennek feltételei csak a kisbirtokok társult formában történő gazdálkodása révén valosítható meg.  A szakszerű erdőgazdálkodás,  az olcsóbb, természetes erdőfelújítási módok is csak nagyobb erdőbirtokon valósíthatók meg. Társult gazdálkodás esetén az egységnyi adminisztrálási költség is alacsonyabb.

9 -  Az erdő értéke, jóléti hatása miatt többszöröse a fájából előállítható termékek és az erdő melléktermékeinek összértékénél.

10 – A természetközeli, elegyes erdőállományok ellenállóbbak a széllel, a biotikus kártevőkkel, és a klímaváltozás megpróbáltatásaival szemben

11 – A természetközeli erdők biodiverzitása (fajgazdagsága)  az erdőnek, mint ökorendszernek nagyobb stabilitást biztosít (kölcsönöz) és ugyanakkor fokozza az erdőnek a változó körülményekhez való plasztikus alkalmazkodóképességét.

12 – Mivel az erdő életciklusa egy emberöltőnél nagyobb, az ellene elkövetett vétségekért leggyakrabban az elkövetkező nemzedékek fizetnek meg.

13 – Erdőben bővelkedő vidékek lakóiban ritkán tudatosul az erdőnek a termelési szerepétől eltérő jótékony hatása. ( A hal is csak akkor szerez tudomást a vízről amikor partra vetik. )

14 – Hargita megye erdősültsége 34,8%-os,  jobb az országos  26,7%-os átlagnál, de alig több az európai 34,4%-osnál. Kedvező vízföldrajzi és klimatikus adottságai valamint a területek hasznosításának mértéke azonban a 45-50%-erdősültséget is lehetővé tenne.

Orbók Sándor