Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2024. április 20., 22:06:15
Lezsák Sándor

Laudáció

Nem mi fogjuk megőrizni a magyarság értékeit, hanem azok őriznek meg minket – vallja Lezsák Sándor, és ezt bizonyítja az általa alapított Lakiteleki Népfőiskola értékfeltáró programjának számtalan eredménye, amely által nem „pusztán” értékfeltárás folyik, hanem egyúttal roppant körültekintő közösségszervezés és -mentés is.

Az egész magyar nyelvterületet felölelő kutatómunkából nem maradhatott ki természetesen a mi vidékünk sem, Gyimesközéplokon Lezsák Sándor kezdeményezésére a Lakiteleki Népfőiskola szervezte meg, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hungarikum Bizottság támogatásával, a Gyimesi Kollégium programot, amely 2016 őszén indult el a gyimesi csángók életterének, természeti környezetének, valamint szellemi és kulturális értékeinek feltárása céljával. E kezdeményezésnek köszönhetően a Magyar Értéktár bővülhet a gyimesi zenei és tánchagyományokkal, az ökológiai tudással és a gazdálkodásukban rejlő tudás mélységeivel is.

Értékeinket különböző korokban különböző veszélyek fenyegették, hol a nem titkolt asszimilálási szándék, hol a globalizáció szeretné a feledés homályába űzni azokat. Szerencsére mindig voltak és vannak, akik ezeket az értékeket felismerik, ismerik, és tesznek is azért, hogy itt a Kárpát-medencében, a magyarok földjén nemzetünk emelkedő nemzet legyen.

Márton Áron népéért vállalt küzdelme nélkül ma talán nem állhatnánk itt, hogy az értékeink-közösségeink létéért végzett munkáért köszönetet mondhassunk Lezsák Sándornak. De a Jóisten nagy dramaturg, kedvünkre és vigasztalásunkra rendez nekünk itt is csodálatos estét – hangzott el egy korábbi, Lezsák Sándorról szóló laudációban. Ma a Márton Áronról elnevezett emlékéremmel  tünteti ki Hargita Megye Tanácsa a Magyar Országgyűlés alelnökét, magyar költőt, tanárt, politikust, aki úgy tartja, nagy püspökünk a népéért vállalt küzdelemben „emelkedett fehér vértanúvá”. „Kereszténység nélkül nincs Európa, Márton Áron nélkül nincs Székelyföld, Székelyföld nélkül nem lesz és nem lehet jövendője a magyar nemzetnek” – tartja Lezsák Sándor. Népünk és Székelyföld szolgálatáért kiérdemelt számos kitüntetése mellett a Márton Áron-emlékérem is bátorítsa arra, hogy a magyarság önbecsülésének visszaadásáért végzett lendületes és határozottsággal végzett munkáját még sokáig fáradhatatlanul végezze!

Tisztelt Alelnök Úr!
Költői, pedagógusi és politikusi alkotó munkája, nemzetünk sorsát jobbá fordító tevékenysége, emberi és erkölcsi tartása, becsülete, őszintesége, hitelessége, szerénysége – mint szép emberi és magyar erények hordozója – elismeréseképpen, kérjük, fogadja el Hargita Megye Tanácsának és ezáltal az itt élő magyarság  hálájának jeléül ezt a kitüntetést.
Isten éltesse hetvenedik születésnapja alkalmából, és tartsa meg  Önt még sokáig jó erőben és egészségben!

Csíkszereda, 2019. november 8.

 

Oklevél

Sajtóközlemény

Százéves fotográfiákon Úz-völgye hétköznapjai

Márton Áron-emlékéremmel tüntette ki Hargita Megye Tanácsa Lezsák Sándort, a magyar Országgyűlés alelnökét

 

Megyeháza Galériát követően az „Úz-völgye I. világháborús katonai fényképeken” című fotótörténeti kiállítás Csíkszentmártonban látogatható. 

Molnár Attila fotótörténeti kiállításán több mint százéves fotográfiákon tekinthetjük meg Úz-völgye I. világháborús hétköznapjait a csíkszentmártoni Sportközpontban. A tárlatot november 8-án, pénteken nyitották meg. 

Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere rövid történelmi áttekintő t tartott. Mint mondta, az I. világháborúban sok katona foglalkozott fényképészettel: a kiállított anyag a 16. besztercebányai gyalogezredben szolgáló zászlós, majd századosként leszerelő  Mesko Tibor, egykori honvéd munkája. A kiállított anyag a tábori élet érdekes keresztmetszetét mutatja be.

Molnár Attila szerint, az egykori fotógráfus a haditörténések megörökítése és a haditudósítás mellett készíthette ezen alkotásokat. A fotógráfiák tulajdonosa az alkotások felbukkanásáról is beszélt. Mint mondta, ezek a képek kultúrtörténeti szempontból nagy értéket képviselnek, amelyeket nem szabad hagyni elveszni.

 

Lezsák Sándort, a magyar Országgyűlés alelnökét az eseményen Hargita Megye Tanácsa Márton Áron-emlékéremmel tüntette ki, elismerve költői, pedagógusi és politikusi munkáját (a laudáció teljes szövege itt olvasható).

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke méltatásában kiemelte, az egész Kárpát-medencei magyarság számára példát mutat a rendszerváltás egyik meghatározó főszereplőjének életútja.

Lezsák Sándor úgy véli, a kiállított képeket is mozgósítani kell. Szerinte ugyanis a hozzátartozók felkutatásával a múltat is dolgoztatni kell. „A múlt nincs magától” idézte Illyés Gyulát, majd közölte: a múltért minden nemzedéknek meg kell dolgoznia, és azoknak kell  feldolgozniuk, akiknek közük van hozzá.

 

A kiállítás a Székelyföldi Akadémia, Hargita Megye Tanácsa, Csíkszentmárton község önkormányzata és a Hargita Megyéért Egyesület együttműködése révén jött létre.

Az eseményről készült még több fotó alább tekinthető meg:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/2427295333984502

 

Csíkszereda, 2019. november 8.

Letölthető dokumentumok: