Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szerda, 2024. május 29., 06:12:41
Imre Blanka

Laudáció

Tudod, hogy érted történnek mindenek – mit busulsz? / A csillagok örök forgása néked forog / és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog...”

A fenti sorokat Babits Mihály írta a Zsoltár férfihangra című versében, arra emlékeztetve az embert, hogy a bekövetkező rosszat is a javára tudja fordítani a Teremtő, nincs ok aggodalomra, kétségbeesésre.

A babitsi sorokat az ifjúságra – a mi ifjúságunkra – is érvényesnek tekinthetjük, ugyanis – bár az elvándorlás divatja őket is megérintette, s az elvándorlási kedvet csak fokozza a munkahelyek hiánya, a kedvezőtlen politikai-társadalmi légkör, valamint a kisebbségi létből adódó többletteljesítési elvárásoknak való megfelelés kényszere – nem kell elcsüggedni. Inkább fordítsuk javukra, javunkra a folyamatot! Tegyük igazzá a költő sorait, miszerint „A csillagok örök forgása néked forog / és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog”. Azon legyünk, hogy megteremtsük az elvándoroltak hazatérésének feltételeit: legyen a mai korhoz méltó infrastruktúra és egészségügyi, oktatási és kulturális szolgáltatás, teremtsünk kedvező feltételeket a vállalkozáshoz, a gazdálkodáshoz! Egyszóval biztosítsunk teret az itthon való boldogulásnak!

Ezért csatlakozott Hargita Megye Tanácsa a katolikus egyház kezdeményezéséhez, és nyilvánította az Ifjúság Évének az idei esztendőt. Ennek rendelve alá majd’ minden idei tevékenységét, igyekszik azokat olyan tartalmakkal megtölteni, amelyekkel lehetőséget biztosíthat fiataloknak, pályakezdőknek vagy a művészetek iránt érdeklődő diákoknak, egyetemistáknak a megmutatkozásra. Úgy gondoljuk, hogy mivel a megyében nagyon sok tehetséges fiatal van, aki nagyobb figyelmet érdemel, több megmutatkozási lehetőséget kell nyújtani nekik, hogy majd felnőttként itthon akarjanak helytállni. A fiataloknak szervezett és fiatalokról szóló  egyhetes rendezvénysorozat is ezt a célt szolgálja.

Ez alkalommal olyan sikeres fiatalok tevékenységét ismerjük el, akik kitartással és szakértelemmel végezték tevékenységüket, bíztak a felkínált lehetőségekben, és támogatásban is részesültek.

Ma őket tüntetjük ki figyelmünkkel, értékelve az általuk nyújtott nem mindennapi, példaértékű tevékenységet.

Köszönet érte!

Imre Blanka 23 éves csíkszeredai vállalkozó egyenesen Németországból jött haza, hogy pályázzon a Start Up Nation elnevezésű projektben. A román kormány a 10/2007-es számú sürgősségi rendelet elfogadásával maximum 200 000 lejes de minimis támogatások nyújtásáról határozott, melyek kedvezményezettjei újonnan alapított kis- és közepes vállalkozások. Blanka a projektben megnyert 44 000 eurós támogatással tejfeldogozó manufaktúrát létesített Csíkszeredában. A kisgazdaságoktól szeretné felvásárolni a tehén- és kecsketejet, és az ezekből előállított termékeket megrendelésre házhoz szállítaná.  Nem titkolt célja a Székely termék védjegy elnyerése is.
Az Ifjúság  Hete alkalmával szervezett rendezvénysorozaton Hargita Megye Tanácsa az Ígéret Díjjal ismeri el Imre Blanka kiemelkedő tevékenységét.

Sajtóközlemény

Fiatalok példaértékű tevékenységeit díjazta Hargita Megye Tanácsa

Az Ifjúság Hete és az Európa Nap jegyében számos rendezvény zajlott Csíkszeredában

                              

Az Európa Nap és az Ifjúság Hete rendezvénysorozat keretében számos program zajlott párhuzamosan a csíkszeredai megyeházán, illetve annak oszlopcsarnokában május 9-én.

Hargita Megye Tanácsa idén is díjazta azokat a fiatalokat, akik valamilyen téren kiemelkedőt alkottak. Az Európa Nap keretében megtartott díjazáson olyan sikeres fiatalok tevékenységét ismerték el, akik kitartással és szakértelemmel végezték tevékenységüket, bíztak a felkínált lehetőségekben, és támogatásban is részesültek.

Hargita Megye Tanácsának célja, hogy bár az elvándorlás divatja megérintette a fiatalokat, megteremtsék a hazatérés feltételeit. Legyen a mai korhoz méltó infrastruktúra és egészségügyi, oktatási és kulturális szolgáltatás, kedvező feltételek a vállalkozáshoz, a gazdálkodáshoz. Ezért csatlakozott Hargita Megye Tanácsa a katolikus egyház kezdeményezéséhez, és nyilvánította az Ifjúság Évének az idei esztendőt. Számos tevékenységét ennek rendeli alá, amelyeket igyekeznek olyan tartalmakkal megtölteni, amelyekkel lehetőséget biztosíthatnak a fiataloknak, pályakezdőknek vagy a művészetek iránt érdeklődő diákoknak, egyetemistáknak a megmutatkozásra. A fiataloknak szervezett és fiatalokról szóló  egyhetes rendezvénysorozat, az Ifjúság Hete is ezt a célt szolgálja.

Május 9-én a fiatalok nem mindennapi, példaértékű tevékenységét tüntették ki.

Ígéret Díjjal ismerte el Hargita Megye Tanácsa Imre Blanka 23 éves csíkszeredai vállalkozó kiemelkedő tevékenységét, aki Németországból tért haza, és tejfeldolgozó manufaktúrát működtet. Szintén Ígéret Díjat kapott közösségépítő tevékenységéért Imre Gábor, az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke, a díjakat Barabás Csaba, a megyei tanács elnöki kabinetének vezetője adta át.

Szent Imre-díjjal ismerte el Hargita Megye Tanácsa a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karai Hallgatói Önkormányzata Mihály Gergő jelenlegi, valamint Csiszár Levente és András Előd korábbi HÖK-elnök kiemelkedő tevékenységét. A díjat Becze István megyei tanácsos adta át.

Heuréka Díjjal ismerték el a maroshévízi O. C. Tăslăuanu iskola csapatának innovatív tevékenységét, az elismerést Andrei Jean Adria Hargita megyei prefektus nyújtotta át. Szintén Heuréka Díjat kapott tudományos tevékenységéért a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium RoboCorp csapata, akik a egyedüli magyar csapatként vettek részt az országos robotépítő versenyen. A díjat Barabás Csaba adta át.

A megyeháza márványtermében a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségével (MAKOSZ) közösen képzésprogramot szerveztek a diákoknak.

Helyi vállalkozások, jó gyakorlatok címmel tartott interaktív bemutatót Kacsó Andrea, a marosvásárhelyi Artfleur Alapítvány elnöke.

– Merjetek nagyot álmodni, azt apró részletekig elképzelni, végiggondolni, és higgyétek, hogy képesek vagytok megvalósítani. Minden nagy megvalósítás ezzel kezdődik. Ahhoz pedig, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott és boldog életetek legyen, olyan munkát kell választanotok, amit valóban szeretnétek majd húsz-harminc éven keresztül végezni. Ha szereted a munkád, képes vagy akár napi húsz órát is dolgozni! - mondta Kacsó Andrea a középiskolás hallgatóinak.

A program két, diákoknak szóló párhuzamosan zajló képzéssel folytatódott, Online kommunikáció vizuális eszközökkel Szegedi Zsolt MAKOSZ elnökségi tag előadásában, valamint Rendezvényszervezés és kommmunikáció Bencze Tamás szintén MAKOSZ elnökségi tag előadásában. Ez az előadás az önéletrajz és motivációs levél írásra is kitért.

– Elismerésem minden fiatalnak, aki nem ijed meg az első akadályoktól, és ezeket leküzdve megvalósítja álmait, céljait. A ma díjazott fiatalok munkája és tevékenysége, példája követendő mindannyiunk számára. Nyilván nem ők az egyetlenek Hargita megyéből, akik saját területükön eredményt értek el, ezért Hargita Megye Tanácsának célja, hogy a törvényes keretek között támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a fiatalok itthoni érvényesülését szolgálja. Ezt szolgálja például a MAKOSZ által szervezett képzés is, ahol olyan dolgokat tanulhattak a diákok, amelyre az iskolai környezetben nincs lehetőség. Gratulálok mindannyiuknak, s köszönöm mindazon fiataloknak, akik ma részt vettek a megyei tanács programjain – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnöke.

Május 9-i rendezvényeken készült fotók megtekinthetők az alábbi linken:

https://www.facebook.com/hargitamegye/posts/1965577670132628

Csíkszereda, 2018. május 9.

Letölthető dokumentumok: