Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2024. április 20., 22:30:55
Lázár Csilla

Laudáció

Lázár Csilla története hasonlít a népmesék harmadik fiújának történetéhez: hamuban sült pogácsával feltarisznyálva nekivág a nagyvilágnak, majd tapasztalatokkal és tudással felvértezve hazatér, és nagyot alkot. Ő is elindult szülőfalujából, Csíkszentdomokosról, középfokú tanulmányait Csíkszeredában végezte, majd Kolozsváron szerzett bölcsészdiplomát, s a magyar angol szakos tanári diplomával hazatért a falujába tanítani. Érdekes – és talán sorsszerű – a párhuzam Márton Áron életútjával: a Csíkszentdomokosról való indulás, a ma Márton Áron nevét viselő gimnáziumban folytatott csíkszeredai tanulmányok, a kolozsvári évek…

Hazatértében jelentős szerepet játszott az a tény, hogy számára angoltanári állást, költő-lapszerkesztő férjének Csíkszeredában szerkesztői állást ajánlottak fel, mindketten azt folytathatták, amire készültek, ráadásul hazai környezetben, az otthon biztonságában.

Tevékeny ember lévén bekapcsolódott a civil szférában zajló nyelvoktatásba, illetve az oktatásfejlesztésbe. Mára már felcserélte a közoktatást a civil kezdeményezéssel.

„Mielőtt a harmadik gyermekem megszületett volna, már elgondolkodtam azon, hogy jó lenne otthon valamilyen közösségi projektet elindítani, így született meg a Márton Áron-emlékkiállítás ötlete” – mesélte csíkszentdomokosi múzeumalapítási kezdeményezésének előzményeit egy interjúban. Mint mondta, a kezdeményezés elsősorban a családban született meg, nővére volt a grafikai tervező, ő maga a szöveges anyagot olvasgatta, szerkesztgette, s a család korabeli felvételeket gyűjtött. „Nagyon hamar sikerült elég sok embert fellelkesíteni Domokoson, de a faluból elszármazottak közül is. Így alakult ki egy kis csapat, akivel hozzáláttunk az anyaggyűjtéshez, a pályázáshoz, és 2010-ben nyitottuk meg a Márton Áron Múzeumot, amely köré ma már sok program, esemény, kiadvány szerveződik” – elevenítette fel a már idézett beszélgetésben a kezdeteket.

A múzeum nagy sikernek örvend nemcsak a Márton Áron szellemiségét ápoló-óvó hívő emberek körében, hanem a laikusok körében is: a bemutatott anyag szakszerűsége, a korszerű múzeumtechnikai megoldások alkalmazása méltán kulturális intézményeink élvonalába emelik a családi kezdeményezésre létrejött emlékmúzeumot. Idővel a múzeum mellé egész intézményrendszer szerveződött – anélkül, hogy a megszokott értelemben vett intézmény, azaz iroda, alkalmazottak, költségvetés állna a lelkes csapat rendelkezésére.

Lázár Csilla önkéntes múzeumvezetői tevékenységének köszönhetően számos olyan kezdeményezés indult el, amely Márton Áron munkásságának tudományos jellegű megismerését, a nagy püspök szelleme széles körű tiszteletének kivívását, a jövő nemzedékkel való megismertetését, emlékének ápolását szolgálja. Emellett mai díjazottunk a rangos Márton Áron tudományos konferenciák szervezője, a Márton Áron diákvetélkedők szervezője. E vetélkedők révén a Kárpát-medence több száz diákja mélyíthette el ismereteit Márton Áron élete, munkássága kapcsán, illetve ahogy ő maga fogalmaz: a vetélkedő célja, hogy „Márton Áron útmutatásával gondolkodjanak a fiatalok a mai valóság jelenségeiről, illetve értelmezzék Márton Áron tetteit, írásait korának tágabb történelmi, szellemtörténeti összefüggéseiben.” Díjazottunk továbbá a Márton Áron diáktábor szervezője, és szerkesztője a Márton Áron életművét összefoglaló, Virt László által írt, első angol nyelven megjelent monográfiának.

Lázár Csilla munkásságával bebizonyította, hogy eddigi tevékenysége megfelel Hargita Megye Tanácsa Márton Áron-emlékéreme odaítélési kritériumainak, a közösség érdekében kifejtett kimagasló szervezői munkája révén hozzájárult a megye tudományos, kulturális életének fejlődéséhez, nemzetközi megismeréséhez, kapcsolatainak alakításához.

Csíksomlyó, 2016. december 9

 

Oklevél

 

Sajtóközlemény

Lezárult a Márton Áron emlékév

Emlékéremmel díjazták Lázár Csillát, a csíkszentdomokosi múzeum vezetőjét

 

Márton Áron püspökké avatásának 77. évfordulója alkalmából ünnepi emléknapot szervezett Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága és Hargita Megye Tanácsa december 9-én, pénteken. Az emléknap egyben a Nemzetpolitikai Államtitkárság által 2016-ra meghirdetett Márton Áron emlékév Hargita megyei záróeseménye is volt. 

Márton Áron a jeles püspök, a magyarság 20. századi történelmének kiemelkedő személyisége a keresztény szeretet és az emberi jogok következetes bátor képviselője születésének 120. évfordulója tiszteletére Márton Áron emlékévé nyilvánította az idei esztendőt Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága. A kezdeményezéshez Hargita Megye Tanácsa és kulturális intézménye is csatlakozott, több mint harminc rendezvényt szerveztek a püspök életművének minél szélesebb körben való megismertetése céljából. Az emlékév során számos rendezvénynek lehettünk a tanúi, köztük a Márton Áron- szoborcsoport felavatása, a Máron Áron vándorkiállítás, zarándoklatok továbbá fesztiválokon, szabadegyetemeken, nemzetközi konferenciákon is népszerűsítették a kezdeményezést. Az emlékévet a csíksomlyói kegytemplomban beszédekkel, ünnepi műsorral és misével zárták Hargita megyében.

Az est során beszédet mondott Potápi Árpád Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkár, aki az emlékév elindítását részletezte:

- Tíz hónappal korábban a csíksomlyói kegytemplomban indítottuk útjára a Márton Áron Emlékévet azzal a céllal, hogy tisztelegjünk Erdély nagy püspökének főpapi és emberi nagysága előtt, és ne engedjük feledésbe merülni mindazt, amit egyházmegyéje és nemzete boldogulásáért tett, mert tartozunk neki azzal, hogy ne tűnjön el értelmetlenül az, amit ő adott nekünk. Célunk fölidézni, és talán újragondolni Márton Áron szellemiségét. Megható volt látni azt az elkötelezettséget, amellyel kezdeményezésünket fogadták nem csak itt Székelyföldön, hanem a Kárpát-medence többi külhoni területein, Nyugat-Európában és Amerikában is – fejtette ki Potápi Árpád.

Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter volt ferences diákként elmesélte három Csíksomlyóhoz kötődő emlékét.

- Politikusként és keresztény emberként nekem mindig öröm Csíksomlyóra jönni, ez egy olyan hely ahol megpihen a lélek. Márton Áron hite és bátorsága, közösség teremtő ereje az egész Kárpát-medencei magyarságnak példaértékű, öröksége ma is él. A erdélyi magyar kereszténységet sokan akartak megtörni, Márton Áron elhallgattatni, de nem sikerült. Az erdélyi magyarság élete ma sem könnyű, intézményeik gyakran létükért küzdenek, értetlenül állunk azelőtt, hogy Csíksomlyó világörökséggé nyilvánítása meghiúsult, elszomoríthat bennünket, de mi tudjuk, hogy Csíksomlyó enélkül is egyetemes kincs marad – biztosította támogatásáról a Székelyföldi magyarságot a Nemzeti Fejlesztési Miniszter.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke beszédében elhangzott:

- Ami a legfontosabb, hogy felnőjünk a püspök elvárásaihoz, megfeleljünk az általa felállított mércének. Ami minket közösségi vezetőket illet fontosnak tartom megjegyezni, hogy olyan időket élünk, amikor mindenféle provokáció, hamis információ nagyon gyorsan elterjed, ellenben nehezebb összefogni dolgozni, egymás iránt türelemmel lenni. Könnyebb elhinni a hamis információkat és konfliktust gerjeszteni, de minek? Van-e értelme egymás ellen áskálódva dolgozni, közösségi érdeket képviselni, szerintem nincs, ezért tartom alapvetőnek az összefogást, amely a Márton Áron emlékév keretében is megvalósult. Hozzátette a Márton Áron iránti tiszteletünket nemcsak intelmei betartásával tudjuk kifejezni, de azzal is ha észrevesszük azokat a személyeket, akik az ő szellemében cselekednek, ezt tesszük a Márton Áron-emlékérem átadásával is, amelyet idén Lázár Csillának, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum megálmodójának és működtetőjének adta át a megyeelnök, Potápi Árpád és Seszták Miklós.

Az emlékest ünnepi hangulatának megteremtéséhez hozzájárult a Hargita Megyei Művészeti Népiskola Kamaraegyüttese is Adventi hangversenyének bemutatása révén.

Az eseményről készült  felvételt megtekinthetik a következő linken: https://web.facebook.com/borbolycsaba/videos/1140070449373670/.

Csíkszereda, 2016. december 10.

 

Sajtóhírek

http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/lezartak-a-marton-aron-emlekev-szekelyfoldi-rendezvenysorozatat

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/csiksomlyoi-szentmisevel-zarult-a-marton-aron-emlekev

http://www.nepmuvesz.hu/hirek/puspok.html

http://www.hirado.hu/2016/12/09/csiksomlyoi-szentmisevel-zarult-a-marton-aron-emlekev/

http://www.martonaron2016.hu/hirek/emlekeremmel-dijaztak-lazar-csillat-a-csikszentdomokosi-muzeum-vezetojet

 

 

 

Letölthető dokumentumok: