Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
csütörtök, 2024. április 25., 05:17:17
Szakáts Béla

Laudáció


Szakáts Béla Székelyudvarhelyen született 1938-ban. Művészeti alapismereteit az országos hírű marosvásárhelyi Művészeti Középiskolában szerezte, ott jegyezte el magát a szobrászattal. Sok jeles és sikeres pályatársához hasonlóan a mintázást és a technológiai alapismereteket, az öntést és a cizellálást is, ottani tanárától Izsák Márton szobrászművésztől tanulta, ami abban a korban kivételes lehetőségnek számított. Szobrászművészi diplomát 1962-ben, a Kolozsvári „Ion Andreescu” Képzőművészeti Főiskolán szerzett, a kiváló mester, Kós András diákjaként. 1962-től a temesvári Képzőművészeti Líceumban tanított mintázást, formatant és szobrászatot. Az intézmény éppen az olyan tanárok révén, mint Szakáts Béla, szerzett nemzetközi hírnevet. 1994-től a temesvári Nyugati Egyetem képzőművészeti és design karának docenseként és tanszékvezetőjeként működött nyugdíjazásáig. Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész írja róla: Szakáts Béla szobrászművészi pályájának korai szakaszát a kísérletezés jellemezte. A fától a terrakottáig, a krómacéltól a bronzig végigpróbálta a szobrászatban használható anyagok majd mindenikét. Korai munkáira a geometrikus formaalakítás volt a jellemző. Később egyre inkább a figuratív szobrászat érdekelte. 1968-tól tagja a Romániai Képzőművészek Szövetségének és 1995-től a Barabás Miklós Céhnek. Rendszeresen állít ki, itthon és külföldön egyaránt. 1962-től részt vesz a Romániai Képzőművészek Szövetsége által rendezett helybeli és országos tárlatokon, valamint a romániai képzőművészek reprezentatív külföldi kiállításain: Olaszországban, Németországban, Szovjetunióban, Bulgáriában, Jugoszláviában, Magyarországon stb. Számos hazai és nemzetközi szakmai díjjal büszkélkedhet: Többek között megkapta Ravennában a Dantesca kisplasztikai biennále aranyérmét 1988-ban, az Országos Kisplasztikai biennále díját 1989-ben és Akadémiai kiválóságát dicsérő díszoklevelet kapott 1996-ban Kolozsváron valamint 2003-ban Temesváron. 2005-ben ”Életművének kiválóságáért” díjat kapott Temesvár városától, a következő évben ugyancsak ”Életművének kiválóságáért "a Temes megyei tanácstól. Több jelentős köztéri szobor alkotója. Ezek közül a monumentális munkái közül érdemes kiemelnünk néhányat: Például a temesvári irgalmasrendiek klastromának, kórházának és templomának közelében felállított „Célpontember” című egészalakos bronzszobrát, amely az 1989-es forradalmat vérbe fojtó sortüzek ártatlan áldozatainak állít emléket. Ugyancsak Temesváron állították fel a műépítész, a 20. század eleji modern Temesvár megteremtője, Székely László általa megmintázott bronz mellszobrát. Szakáts Béla, a műépítész portréjának megformálásakor, annak nemcsak  meggyőzően hiteles arcvonásait, de lelki alkatát, jellemét és emberi nagyságát is remekül érzékeltetette. Ahogy hasonlóan kitűnő jellemzését adta egy bronz mellportréval annak a hajdani temesvári polgármesternek, Török Jánosnak is, aki Európában elsőként alkalmazta utcai közvilágításra az elektromos áramot az általa vezetett városban. Szakáts Béla jeligés pályázaton nyerte el az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére Kolozsváron felállítandó szobor elkészítésének lehetőségét. Ezen a pályázaton Erdély legkiválóbb szobrászai vettek részt, a bírálóbizottságban pedig a legtekintélyesebb műértők választották ki Szakáts Béla alkotását. Az „In memoriam 1956” című köztéri plasztikát, a szülőföld, Udvarhelyszék székely kapui ihlették. Reméljük nemsokára láthatjuk a zetelakára tervezett István királyról készült köztéri szobrát is.  Újabb díjához gratulálva, kívánunk jókedvet, jó egészséget, hadd alkothasson tovább mindannyiunk örömére.

Emléklap

Sajtóközlemény

Átadták a Kájoni János-díjat

A megye három településén adják át a helyi önkormányzatok ügykezelésébe az új villanyhálózatot, többek között erről döntött Hargita Megye Tanácsa július 30-án, a Szentegyházán tartott soros havi ülésén. A tanácsülés egyben ünnepi esemény is volt, amelynek kezdetén Szakáts Béla szobrászművészt Kájoni János-díjjal tüntették ki.
– Hargita megyében nagyon sok természeti értékkel rendelkezünk, amelyekre büszkék lehetünk, ezek a kincsek az itthon maradásban segíthetnek. A helyi kincseink között azonban ott vannak azok az értékek, amelyeket emberi kéz teremt. Ebből a szempontból is nagyon gazdag térségünk. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a művészeinket, és a műveik létrehozásában rejlő munkát is értékeljük. Szakáts Béla székelyudvarhelyi származású szobrászművész munkájával öregbíti a megye hírnevét – méltatta Borboly Csaba az alkotót.
– Nekem ez bizonyságtétel arra, hogy életem ténykedései nem voltak hiábavalóak – mondta a Temesváron élő szobrászművész díjának átvételekor.

Szentegyháza, 2014. július 30.

 

 

Letölthető dokumentumok: