Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2022. május 28., 04:28:06
Varga Ruben Dániel

Laudáció:

„Csendesen szemlélődni, halkan megszólalni – szerintem így jó – és még azt is képzelem, hogy talán jobban odafigyelnek egy halk megszólalásra, mint az egymást túlugató ricsajra.” Bérczes László szavaival indítom Varga Ruben Dániel Gyergyószentmiklóson élő és tanuló fiatalnak a méltatását.

Ruben a Fogarasy Mihály Műszaki Szakközépiskola XI. B mechatronika osztályának diákja, akire a fenti sorok igazak, hiszen természetéből adódóan megfontolt, szinte túl csendes egyéniség. Gyermekkora óta jellemző rá a kiváló magaviselet. Ahogy fejlődött az ifjú, ez párosult egy nagy adag felelősségtudattal és pontossággal a tanulásban meg a munkában egyaránt. Osztályközösségi feladatokat önként vállal, és nagy alázattal, felnőtt módon kezeli azokat, olyannyira, hogy időnként meghazudtolja egy serdülőkorban lévő fiatal jellemzőit.

Ruben a városban nagyon komolyan részt vesz különböző karitatív tevékenységekben, mint például az Egymillió csillag a szegényekért és a Caritas fiataljainak Hagyj nyomot! nevezetű akcióban, továbbá más különböző adománygyűjtő rendezvények egyik alapembere is.

Tanulmányi eredményei kiválóak mind az általános műveltségi, mind a műszaki tárgyak terén. Eredményesen vett részt több matematikai versenyen is, amelyek közül kiemelném a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Saπ (Szapi) tehetséggondozó megmérettetését és a minden évben megrendezett Zrínyi Ilona Matematikaversenyt.

Ruben komolyan érdeklődött a gépészet iránt, így esett három éve a választása a Fogarasy Mihály Műszaki Szakközépiskola kínálta mechatronika osztályra. Ez a viszonylag új szakterület teljesen elvarázsolta, és kihasznál minden alkalmat, hogy elsajátítsa az újdonságokat. Azóta például már komoly ismeretekkel rendelkezik a CNC-vezérlésű gépek kezelésében.

Úgy általában minden lehetőséget megragad a szakmai felkészülésre, például ERASMUS+ pályázaton vett részt 2018 nyarán: 3 hetet gyakorlatozott Lengyelországban modern autószerelő műhelyekben, készült az országos szakmai olimpiára, amelyen tisztességesen megállta a helyét.

Ruben hozzáállása, kompetenciái és készségei, valamint érzelmi intelligenciája mind arról tanúskodik, hogy halk természete ellenére kiváló képességű fiatalember. Igazi székely, keveset szól, de akkor okosan!

 

Nagy Zsuzsánna osztályfőnök

 

Gyergyószentmiklós, 2019. május 8.

 

Oklevél:

 

Sajtóközlemény:

Hargita Megye Tanácsa kiáll az úzvölgyi temető mellett

Csík térségéből Szász Kincsőt és Simon Norbertet, Udvarhely térségéből Szőke Dórát és Székely Kincsőt, míg Gyergyó térségéből Péter Gellértet és Varga Róbert Dánielt díjazta Hargita Megye Tanácsa kiemelkedő sport, művészeti, karitatív, vagy szervezői tevékenységéért a május 9-én tartott soros testületi ülésen. A csíszeredai megyeháza márványtermében tartott díjazást követően Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke örömét fejezte ki, hogy az Ifjúság Napján olyan fiatalokat tüntetnek ki, akik példaképei lehetnek társaiknak, és felkérte a testület tagjait, de más szervezeteket, civileket is, hogy jelezzék, ha környezetükben hasonló fiatal tevékenykedik, jelöljék díjazásra azt, aki megérdemli.

A napirend előtt aláírták a Hargita Kiadó új menedzsere, Borsodi László szerződését, aki Lövétei Lázár László helyét veszi át mostantól.

A napirendre térve számos határozatban döntött a testület. Így például elfogadta azt az együttműködési szerződést, melyet az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal kötnek meg, továbbá eldöntötte, hogy Hargita Megye Tanácsa részt vesz a Székely Fesztiválon, idén Udvarhelyszék lesz a kiemelt szereplő.

Elfogadták továbbá a kulturális és fellebbezési bizottságok összetételét, amelyek a május 16-án 12 óráig, illetve a területi irodákban 10 óráig leadott pályázatokat bírálják el.

– Az elmúlt hetekben több tájékoztató karavánt szervezetünk Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen, Csíkszeredában, Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen, ahol civil szervezetek képviselőit tájékoztattuk a pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókról. Nagy öröm, hogy az első pályázat már beérkezett, kérem mindenki biztassa civil szervezetben dolgozó ismerőseit, hogy időben tegyék le pályázataikat – hangsúlyozta Bíró Barna Botond, a pályázatokért felelős alelnök.

 Internship néven gyakornoki programot is elfogadott a testület, amely felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok számára nyújt lehetőséget arra, hogy hat hónapig hatórás munkaidővel alkalmazza őket Hargita Megye Tanácsa. Erre az időszakra bérezést is kapnak a fiatalok, célja, hogy „belekóstoljanak” a közigazgatási munkába. A gyakornoki idő letelte után a fiatalok bevizsgázhatnak meghirdetett állásokra. Költségvetést is módosított a testület, többek között települések számára ítéltek meg összegeket.

–        Nagyon fontosnak tartom, hogy a mai tanácsülésen több mint félszáz olyan települési beruházás – iskolák, hidak, utak, játszóterek, orvosi rendelők – kapott támogatást, amelyeket most a településfejleszt tűzte ki célul, és szüksége van kiegészítő forrásra. Bízom benne, most, hogy végre eljött a jó idő, tudnak dolgozni, tudják folytatni az elkezdett munkálatokat.

Az úzvölgyi helyzet kapcsán Borboly Csaba elmondta:

– Most a jogi helyzet rendezése a legfontosabb, ennek érdekében különböző szinteken történtek egyeztetések, megbeszélések. Találkoztam a dormánfalvi jegyzővel, később telefonon egyeztettünk a pogármesterrel is. Ma kiderült, hogy az építkezési felügyelőség szerint sincs rendben a temetőben végzett építkezés, hat pontban foglalták össze a törvénysértéseket. Hargita Megye Tanácsa munkatársaival eindítottuk az uz.hargitamegye.ro oldalt, ide mindent feltöltünk ami arra vonatkozik, hogy mit tettünk az elmúlt években az úzvölgyi táborért, temetőért és a megyehatárért. Rengeteget dolgoztunk az elmúlt években is, éppen ezért határozottan elutasítom azokat a vádakat, hogy nem tettünk semmit. Ami azonban most történik, hogy betonkereszteket állítanak honvéd katonák sírjaira, az minden elképzelést meghalad, az sírgyalázás. Remélhetőleg, ennek kapcsán kimozdul a holtpontról a határvita ügye is. Ígéretet tett a dormánfalvi polgármester, a Hargita megyei prefektus és a Bákó megyei prefektus, hogy megoldást keresnek a határvita rendezésére. Cél: megállítani az építkezést és elhalaszttatni a május 17-i avatóünnepséget, valamint a megyehatárt tisztázni.

A testület elvi határozatot fogadott el, amely alapján felhatalmazzák az elnököt és Hargita Megye Tanácsának apparátusát, hogy fellépjen ebben az ügyben, illetve dolgozzon a megoldáson. A megyehatár rendezésére bizottságot hoztak létre, ennek tagjai Barti Tihamér alelnok, Becze István és Kolozsvári Tibor tanácsosok. A megyei tanács elnöke mindenkit meghívott a május 12-én 15 órától, az úzvölgyi temetőben tartandó tábori ökumenikus istentiszteletre.

A tanácsülés végén Ferencz Salamon Alpár tanácsos tett két javaslatot: egyrészt a Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége keretében javasolta egy részleg létrehozását, amely kimondottan a pályaorientációval foglalkozna, másrészt felhívta a figyelmet és cselekvésre buzdította a testületet az ellen, hogy a Hargita megyei fiatalok is nagyon könnyen hozzájutnak a cigarettához, az alkoholhoz és nem utolsó sorban a dizájnerdrogokhoz.

Csíkszereda, 2019. május 9.

 

Letölthető dokumentumok: