Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2024. április 20., 23:10:20
Nagy Zoltán

Laudáció:

 Vannak, akik reflektorfényben végzik jelentős, hasznos, pótolhatatlan és példaértékű munkájukat, s vannak, akik a reflektorok fényétől távol, személyüket-személyiségüket háttérben tartva tesznek mindannyiunk hasznáért, ugyanolyan pótolhatatlanul és példaértékűen.

Nagy Zoltán ez utóbbiak közé tartozik: munkássága széles körben ismert és szakmai körökben elismert, személye azonban mindvégig a háttérben maradt. Fáradhatatlan tevékenysége, időt és energiát felemésztő ténykedése, áldozatos munkája középpontjában Márton Áron püspök áll, két évtizednél hosszabb ideig végzett kitartó munkálkodásának eredménye pedig egy rendhagyó vizuális produkció: A Hegy című öt és fél órás kép- és hanganyag, amelyet DVD-n láthat a nagyközönség, és amelyet 22–23 esztendős önzetlen előkészítő munka előzött meg. A nagy püspök egyik legelismertebb életrajzírója, Virt László szociológus Nagy Zoltán művét Márton Áron filmes monográfiájának tartja.

Virt szerint „Nagy Zoltán munkájában ötvöződik a mérnöki, a művészi és a történeti-tárgyi tudás az ő személyes hitbeli elkötelezettségével. Nagy Zoltán Orbán Balázshoz hasonlóan utánajárt annak, amit majdan alkotásban szándékozott bemutatni. Megszólaltatta és személyes közelségbe hozta azokat a tanúkat, akiknek életét meghatározta Márton Áron ismerete – megszólaltatta őket, mert Nagy Zoltán személyisége alkalmas volt arra, hogy a tanúk megszólaljanak. Ez a ’majdan’, ami hosszú ideig munkája célját jelentette, […] valósággá vált.” Az említett DVD bortójára írt ajánlásában Virt László többek között ezt írta: „Akik megszólalnak, azok mélyen életükben hordják azt, amit Márton Áron jelenthet nekünk. A film nézeti magát, eszembe sem jutott, hogy mással kéne foglalkoznom.”

Vizuális produkciónak neveztük Nagy Zoltán alkotását, ugyanis nem a megszokott értelemben vett filmet láthat a közönség, hanem a nagy püspökről készült fényképfelvételek pörögnek a képernyőn vagy a vetítővásznon, a háttérben az őt ismerő megszólalók hangja szól. A képsorok között látható az egyetlen ismert mozgófilmfelvétel, amely Márton Áronról készült.

Nagy Zoltán kilétéről ugyancsak Virttől szerezhetünk tudomást: eszerint az alkotó „hittanár, tehát világi lelkipásztor. Akiket megszólaltatott, azok jórészt maguk is lelkipásztorok. Nagy Zoltán művében a közösségét egybetartó lelkipásztor Márton Áron jelenik meg, a lelkipásztor, aki évtizedek óta – máig! – gondolkodást és életet formál Erdélyben, és már egyre inkább Erdélyen kívül is”. Mint vallja, „a DVD ennek nagyon jó eszköze!”

Virt hangsúlyozza, hogy „Nagy Zoltán eddig semmi jutalmat nem kapott a több  mint két évtizedes munkájáért, sokkal inkább ő hozott áldozatot azért, hogy egyre többen megismerjék Márton Áron valós jelenlétét életünkben. Amit eddig 22–23 évi munka után kapott, az egy szívbillentyű-átültetés volt. Nagy Zoltán ennél sokkal többet érdemel!”

A székelyudvarhelyi egyházközségben nagyban hozzájárul a hívek evangelizációjához, a gyermekek, az  ífjak vallásos nevelését látja el.

 

 Sarány István

Csíkszereda, 2019. december 10.

 

Oklevél:

 

Sajtóközlemény:

Egyházi személyeket tüntetett ki Márton Áron-emlékéremmel Hargita Megye Tanácsa

Erdély nagy püspökéről elnevezett kitüntetést, Márton Áron-emlékérmet adott át Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke december 10-én olyan egyházi személyeknek, akik kimagaslót alkottak egyházi, kulturális és közéleti tevékenységükben. Az eseményen a 2019-es évet is kiértékelték a megyei tanács vezetői és a történelmi egyházak képviselői.

Évértékelő találkozót hagyományosan évente tartanak a megyei önkormányzat illetékesei és az egyházi vezetők az adventi időszakban. Ilyenkor megbeszélik az elmúlt év eseményeit, és hálát adnak a jó eredményekért. „Az elmúlt év sikeres volt, hiszen már az év elejét a Ferenc pápa látogatására való készülődés töltötte ki” – mondta köszöntőjében Zonda Erika, a megyei tanács programokért felelős vezérigazgatója.  „Egyházi szempontból is gazdag év volt 2019, hitünk erősítése mellett nagyon sok programban tudtunk együttműködni” – fejtette ki Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke.  Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke úgy fogalmazott, hogy az eredmények a mindennapos céltudatos munkának köszönhetőek: a teltházas templomok a közösség erős hitét jelképezik, és erre lehet építeni. „Számunkra rendkívül fontos, hogy a megyénkben élő emberek biztonságban érezzék magukat, és ebben a kérdésben is fontos az egyház szerepe. Célunk, hogy gondolkodásunk középpontjában az ember, a közösség legyen, és ez a hozzáállás jellemezze tevékenységünket az oktatás, az egészségügy, a mezőgazdaság, a beruházások vagy az egészségügy terén is” – szögezte le.

Az évértékelőn Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba Márton Áron-emlékérmet adományozott egyházi személyeknek:

–           Gyerkó Levente, Nagygalambfalva község polgármestere, a Nagygalambfalvi Református Egyházközség presbitere. Állandóan tervez, tevékenysége révén a község újra önállósodik.

–           Kovács Tibor egyházmegyei tanácsos, a Székelyudvarhelyi Belvárosi Református Egyházközség presbitere, lelkiismeretes tevékenységével, minden erőfeszítésével, konfliktusok árán is kitartó egyházi munkájában, feladatai végzésében.

–           Lőrinczi Tünde, aki 2008 óta a Székelykeresztúri Egyházkör feladatait látja el, titkárnőként, könyvelőként dolgozik az esperesi hivatalban.

–           Dombi Gyula, a csíkszeredai unitárius gyülekezet körfelügyelő gondnoka, szavának súlya, cselekedetének visszhangja van, a Csíki- és a Gyergyói-medencében az unitáriusság őre; nemrég ünnepelte 80. születésnapját.

–           Fülöp Mihály, az udvarhelyszéki keblitanács elnöke: nagytudású és segítőkész, nem a problémát, hanem a megoldásokat keresi, erényei között a megbízhatóság, az arany középút keresése, az önzetlen segítségnyújtás, az áldozatvállalás szerepel, örök kutató, kísérletező, a megújuló erőforrások tudatos felhasználója.

–           Bács Gergely, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós egyházközség legrégibb tanácsosa, az egyházközség gazdasági bizottságának egyik vezetője

–           Nagy Zoltán hitoktató, székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia egyháztanácsosa, akinek munkássága széles körben ismert és elismert. A Márton Áronról szóló filmes monográfia alkotója, aki a nagy püspök életútját és munkásságát rendhagyó módon dokumentálja.

Csíkszereda, 2019. december  10.

Letölthető dokumentumok: