Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2024. április 20., 23:16:57
Nagy Benedek

Laudáció:

Helytállás, nemes önfeláldozás, határtalan szabadság- és magyarságszeretet – ezek az első szavak, amelyek eszembe jutnak az ’56-os hősök neve hallatán. Mert helytálltak egy olyan világban, amikor – Daczó Katalin újságírót idézve – „szinte csak a véletlen műve volt, hogy kikkel statuál példát a hatalom, kiket ítélnek el koholt vádak miatt és kik sínylődnek hosszú évekig a kommunista börtönökben”.

Itt nem dübörögtek a tankok, nem uralkodott forradalmi hangulat, de akik az elnyomás ellen felkelőkkel szolidarizálni mertek, a másként gondolkodók kegyetlen megtorlásra számíthattak. A bizonytalanság, a kilátástalanság, a fenyegetettség sem tántoríthatta el e hitüktől, és vállalták a keserű börtönévek, a „száműzetés” kockázatát, keserű kenyerét. A megpróbáltatások megerősítették őket, és szabadulásuk után is vállalták a szolgálatot. A szenvedések krónikáját nem szívesen lapozzuk fel, keveset tudunk-beszélünk ma ’56-ról, és sok ember merész példája merül épp ezért a feledés homályába. Amit viszont föltétlenül meg kell őriznünk, az a hit. Hinnünk kell: mindenki tehet azért, hogy ne legye zsarnokság ezen a földön.

Megköszönni szavakkal, kitüntetésekkel nehéz lenne a félelem árnyékában töltött évek szenvedéseit. A legfőbb jutalom talán Önök számára is az, hogy a sok keserű könny, szenvedésük, harcuk nem volt hiábavaló.

Több száz áldozata volt az 1956-os magyar forradalmat követő romániai megtorlásoknak. Az áldozatok között voltak a magyarok mellett szép számban románok is. Harminc esztendeje annak, hogy beszélhetünk ezeknek a hősöknek az áldozatvállalásáról, szabadon emlékezhetünk meg tetteikről, szenvedéseikről. Az októberi ünnepen ők az ünnepségek díszvendégei. Számuk azonban évről évre csökken. Amíg még vannak, amíg még köztünk vannak, becsüljük meg a történelmünket alakító embereket: Kelemen Csogort, Nagy Benedeket, Szilágyi Árpádot, Vorzsák Jánost és  Biczó Jánost. 

Ma Hargita Megye Tanácsa a Márton Áron-emlékéremmel ismeri el  helytállásukat, nemes önfeláldozásukat, határtalan szabadság- és magyarságszeretetüket, amelyet népünk szolgálatában az 56-os események  kapcsán tanúsítottok. 


Csíkszereda, 2019. december 10. 

 

Oklevél:

 

Sajtóközlemény:

Márton Áron-emlékéremmel tüntette ki a csíki `56-osokat Hargita Megye Tanácsa

A csíki Kelemen Csongort, Nagy Benedeket, Szilágyi Árpádot, Vorzsák Jánost és Biczó Jánost tüntette ki Hargita Megye Tanácsa Márton Áron-emlékéremmel december 10-i rendkívüli tanácsülésén. A megyei tanács ezzel a kitüntetéssel ismeri el helytállásukat, nemes önfeláldozásukat, határtalan szabadság- és magyarságszeretetüket, amelyet népünk szolgálatában az `56-os események  kapcsán tanúsítottak.

Megköszönni szavakkal, kitüntetésekkel nehéz lenne a félelem árnyékában töltött évek szenvedéseit. A legfőbb jutalom talán számukra, hogy a sok keserű könny, szenvedésük, harcuk nem volt hiábavaló. Számuk azonban évről évre csökken. Amíg még vannak, amíg még köztünk vannak, becsüljük meg a történelmünket alakító embereket, szólt a hősök laudációja.

– Az `56-os hősök példamutatása követendő számunkra. És bízunk benne, hogy a felnövekvő generáció sem felejti el áldozatkészségüket és annak következményeit – mondta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

A Márton Áron-emlékérmet Borboly Csaba és Barti Tihamér, a megyei tanács alelnöke adták át a jelen levő négy kitüntetettnek. Az `56-osok nevében Nagy Benedek mondott köszönetet az elismerésért.

A rendkívüli ülés napirendi pontjaként megszavazták a költségvetés-módosítást, olyan összegeket csoportosították át a megyei tanács tartalékalapjába, amelyeket idén nem költenek el az előzetes tervezés szerint.

Csíkszentdomokosnak, Csíkdánfalvának, Csíkmadarasnak, Csíkkarcfalvának és Csíkszenttamásnak szavazott meg jelentős támogatást Hargita Megye Tanácsa, hogy a december 12-i határidőre tudják elszámolni azt az európai uniós pályázatot, amellyel számos beruházás megvalósult Felcsík térségében. Az EU-s forrásoknak köszönhetően megvásároltak két korszerű tűzoltóautót, utak és iskolák épültek, illetve újultak meg az öt községben.

Csíkszereda, 2019. december 10.

Letölthető dokumentumok: