Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2024. április 20., 23:39:11
Lőrinczi Tünde

Laudáció:

Lőrinczi Tünde Székelykeresztúron született 1976. július 2-án. Iskoláit Székelykeresztúron végezte. Középiskolába az Orbán Balázs Gimnáziumban járt. Kolozsváron magyar–angol szakon tanult, diplomát a bukaresti Spiru Haret Egyetem csíkszeredai kirendeltségén szerzett angol–német szakon.

1997-ben ment férjhez Lőrinczi Lajos lelkészhez, akivel Kolozsváron, Kolozson két évig, majd Csehétfalván és Tordátfalván húsz évig mint lelkészfeleség osztotta meg a közösségszolgálat örömeit és terheit. Mindenik szolgálati helyen a közösség építését, megtartását, hagyományaink megőrzését munkálta. 2008 óta esperesfeleségként a Székelykeresztúri Egyházkör feladatait végzi. Ugyanakkor titkárnőként, könyvelőként dolgozik az esperesi hivatalban, tíz egyházközség könyvelését végezve, együtt dolgozik a lelkészekkel.

2016-ban a lelkész-esperes mellett nagy szerepe volt a csehétfalvi Hagyományos Székely Jövő Központ létrehozásában, elindításában. 

Ebben a központban két fontos tevékenység zajlik. Gyerekek táboroztatásához a hátteret biztosítjuk – szállást, ellátást, logisztikát. Közel kétezer gyerek táborozik nálunk évente, akik vallásos, kulturális, kézműves, hagyományőrző foglalkozásokon mélyítik ismereteiket, és erősítik a közösséghez való tartozásukat. Ez nagyon fontos nemcsak nekik, hanem a százfős falunak is. Lőrinczi Tünde koordinálja ezt a programot nagyon lelkiismeretesen.

A másik tevékenység a szociális konyha működtetése. A környéken nagyon sok az idős, egyedül élő ember. Nekik viszünk meleg ebédet minden hétköznap. Jelenleg száz porciónál tartunk, 11 faluban. Nagyon fontos, hogy házhoz visszük az ebédet, naponta meglátogatjuk ezeket az embereket. Ezt a programot is Lőrinczi Tünde vezeti, koordinálja, éjjel-nappal szívvel-lélekkel dolgozva, hordozva a felelősség minden terhét.

Mindkét tevékenység nagy népszerűségnek és sikernek örvend. Hálásak vagyunk azoknak, akik ezt a tevékenységet végzik, és azoknak, akik értékelik.

 

Tisztelettel:

Lőrinczi Lajos esperes

 

Oklevél:

 

Sajtóközlemény:

Egyházi személyeket tüntetett ki Márton Áron-emlékéremmel Hargita Megye Tanácsa

Erdély nagy püspökéről elnevezett kitüntetést, Márton Áron-emlékérmet adott át Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke december 10-én olyan egyházi személyeknek, akik kimagaslót alkottak egyházi, kulturális és közéleti tevékenységükben. Az eseményen a 2019-es évet is kiértékelték a megyei tanács vezetői és a történelmi egyházak képviselői.

Évértékelő találkozót hagyományosan évente tartanak a megyei önkormányzat illetékesei és az egyházi vezetők az adventi időszakban. Ilyenkor megbeszélik az elmúlt év eseményeit, és hálát adnak a jó eredményekért. „Az elmúlt év sikeres volt, hiszen már az év elejét a Ferenc pápa látogatására való készülődés töltötte ki” – mondta köszöntőjében Zonda Erika, a megyei tanács programokért felelős vezérigazgatója.  „Egyházi szempontból is gazdag év volt 2019, hitünk erősítése mellett nagyon sok programban tudtunk együttműködni” – fejtette ki Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke.  Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke úgy fogalmazott, hogy az eredmények a mindennapos céltudatos munkának köszönhetőek: a teltházas templomok a közösség erős hitét jelképezik, és erre lehet építeni. „Számunkra rendkívül fontos, hogy a megyénkben élő emberek biztonságban érezzék magukat, és ebben a kérdésben is fontos az egyház szerepe. Célunk, hogy gondolkodásunk középpontjában az ember, a közösség legyen, és ez a hozzáállás jellemezze tevékenységünket az oktatás, az egészségügy, a mezőgazdaság, a beruházások vagy az egészségügy terén is” – szögezte le.

Az évértékelőn Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba Márton Áron-emlékérmet adományozott egyházi személyeknek:

–           Gyerkó Levente, Nagygalambfalva község polgármestere, a Nagygalambfalvi Református Egyházközség presbitere. Állandóan tervez, tevékenysége révén a község újra önállósodik.

–           Kovács Tibor egyházmegyei tanácsos, a Székelyudvarhelyi Belvárosi Református Egyházközség presbitere, lelkiismeretes tevékenységével, minden erőfeszítésével, konfliktusok árán is kitartó egyházi munkájában, feladatai végzésében.

–           Lőrinczi Tünde, aki 2008 óta a Székelykeresztúri Egyházkör feladatait látja el, titkárnőként, könyvelőként dolgozik az esperesi hivatalban.

–           Dombi Gyula, a csíkszeredai unitárius gyülekezet körfelügyelő gondnoka, szavának súlya, cselekedetének visszhangja van, a Csíki- és a Gyergyói-medencében az unitáriusság őre; nemrég ünnepelte 80. születésnapját.

–           Fülöp Mihály, az udvarhelyszéki keblitanács elnöke: nagytudású és segítőkész, nem a problémát, hanem a megoldásokat keresi, erényei között a megbízhatóság, az arany középút keresése, az önzetlen segítségnyújtás, az áldozatvállalás szerepel, örök kutató, kísérletező, a megújuló erőforrások tudatos felhasználója.

–           Bács Gergely, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós egyházközség legrégibb tanácsosa, az egyházközség gazdasági bizottságának egyik vezetője

–           Nagy Zoltán hitoktató, székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia egyháztanácsosa, akinek munkássága széles körben ismert és elismert. A Márton Áronról szóló filmes monográfia alkotója, aki a nagy püspök életútját és munkásságát rendhagyó módon dokumentálja.

Csíkszereda, 2019. december  10.

Letölthető dokumentumok: