Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2024. április 20., 23:12:49
Kovács Tibor

Laudáció: 

1946. március 8-án született Homoródszentmártonban.

2012-2018. között a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye gondnoka, 2018-tól egyházmegyei tanácsos és egyházkerületi képviselő. 25  évvel ezelőtt választották a Székelyudvarhely Belvárosi Református Egyházközség presbiterévé, melynek 20 évvel ezelőtt több éven át gondnoka is volt.

Egyháza iránti szeretetét, elkötelezettségét és a megválasztott vezetők iránti tiszteletet szülőfalujából hozta magával.

Barátságos, közösséget szerető, jó humorú szolgálattevő. Véleményét vállalja, lelkiismeret szerinti meggyőződéséért kiáll, ha kell felvállalva a konfliktust is. Közvetlen, önzetlen, buzgó és segítőkész. Mindig érdekelte a gyülekezetek, a gyülekezeti tagok élete és sorsa. Nagyon sok embert ismer, ápolja a kapcsolatait, Udvarhelyszék szinte minden falujában vannak ismerősei.

Őszinte elkötelezettségének egyik gyümölcse, hogy egyik fia a lelkipásztori hivatást választotta. Őt is többször gondolták lelkipásztornak, legutóbb egy hivatalnok, aki látta elkötelezettségét egy megoldatlan ügy kapcsán. Az egyházmegyei vizitációk során is többször gondolták róla, hogy lelkipásztor. Biztos vagyok benne, hogy biztató gondolatai, elmesélt történetei sok gyülekezet és lelkipásztor számára jelentettek útmutatást.

Munkásságának látható gyümölcsei vannak. Gyülekezetében jól látható munkájának eredménye, s hiszem, nélküle az egyházmegyei élet sem volna ugyanilyen.

Köszönjük szolgálatát! Gratulálok a kitüntetéshez, erőt, egészséget kívánok, és kívánom életére Isten áldását!

 

Pitó Zsolt lelkipásztor

 

Oklevél:

 

Sajtóközlemény:

Egyházi személyeket tüntetett ki Márton Áron-emlékéremmel Hargita Megye Tanácsa

Erdély nagy püspökéről elnevezett kitüntetést, Márton Áron-emlékérmet adott át Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke december 10-én olyan egyházi személyeknek, akik kimagaslót alkottak egyházi, kulturális és közéleti tevékenységükben. Az eseményen a 2019-es évet is kiértékelték a megyei tanács vezetői és a történelmi egyházak képviselői.

Évértékelő találkozót hagyományosan évente tartanak a megyei önkormányzat illetékesei és az egyházi vezetők az adventi időszakban. Ilyenkor megbeszélik az elmúlt év eseményeit, és hálát adnak a jó eredményekért. „Az elmúlt év sikeres volt, hiszen már az év elejét a Ferenc pápa látogatására való készülődés töltötte ki” – mondta köszöntőjében Zonda Erika, a megyei tanács programokért felelős vezérigazgatója.  „Egyházi szempontból is gazdag év volt 2019, hitünk erősítése mellett nagyon sok programban tudtunk együttműködni” – fejtette ki Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke.  Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke úgy fogalmazott, hogy az eredmények a mindennapos céltudatos munkának köszönhetőek: a teltházas templomok a közösség erős hitét jelképezik, és erre lehet építeni. „Számunkra rendkívül fontos, hogy a megyénkben élő emberek biztonságban érezzék magukat, és ebben a kérdésben is fontos az egyház szerepe. Célunk, hogy gondolkodásunk középpontjában az ember, a közösség legyen, és ez a hozzáállás jellemezze tevékenységünket az oktatás, az egészségügy, a mezőgazdaság, a beruházások vagy az egészségügy terén is” – szögezte le.

 

Az évértékelőn Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba Márton Áron-emlékérmet adományozott egyházi személyeknek:

–           Gyerkó Levente, Nagygalambfalva község polgármestere, a Nagygalambfalvi Református Egyházközség presbitere. Állandóan tervez, tevékenysége révén a község újra önállósodik.

–           Kovács Tibor egyházmegyei tanácsos, a Székelyudvarhelyi Belvárosi Református Egyházközség presbitere, lelkiismeretes tevékenységével, minden erőfeszítésével, konfliktusok árán is kitartó egyházi munkájában, feladatai végzésében.

–           Lőrinczi Tünde, aki 2008 óta a Székelykeresztúri Egyházkör feladatait látja el, titkárnőként, könyvelőként dolgozik az esperesi hivatalban.

–           Dombi Gyula, a csíkszeredai unitárius gyülekezet körfelügyelő gondnoka, szavának súlya, cselekedetének visszhangja van, a Csíki- és a Gyergyói-medencében az unitáriusság őre; nemrég ünnepelte 80. születésnapját.

–           Fülöp Mihály, az udvarhelyszéki keblitanács elnöke: nagytudású és segítőkész, nem a problémát, hanem a megoldásokat keresi, erényei között a megbízhatóság, az arany középút keresése, az önzetlen segítségnyújtás, az áldozatvállalás szerepel, örök kutató, kísérletező, a megújuló erőforrások tudatos felhasználója.

–           Bács Gergely, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós egyházközség legrégibb tanácsosa, az egyházközség gazdasági bizottságának egyik vezetője

–           Nagy Zoltán hitoktató, székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia egyháztanácsosa, akinek munkássága széles körben ismert és elismert. A Márton Áronról szóló filmes monográfia alkotója, aki a nagy püspök életútját és munkásságát rendhagyó módon dokumentálja.

Csíkszereda, 2019. december  10.

 

Letölthető dokumentumok: