Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2024. április 20., 22:10:31
Gyerkó Levente

Laudáció:

Közéleti személyiségeknek nagyon ritkán adatik meg, hogy megköszönjék a közösségért kifejtett tevékenységüket. Ma úgy tűnik, mintha egy kisebb-nagyobb közösségért fáradozónak nem járna ki a vállveregetés, elismerés. De ha mégis, akkor bizonyára jólesik, mert ebből érezhetik, hogy számontartják, figyelemmel kísérik és méltányolják fáradozásaikat.

Gyerkó Levente, Galambfalva község polgármestere karizmatikus személy. Állandóan tervez, állandóan álmodozik. Galambfalva község 2004 óta, újraönállósodása után reneszánszát éli!

A polgármester eddigi álmai, tervei, elképzelései rendszerint valóra váltak. S ennek gyümölcseit a község lakói élvezik és használják.

A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye vezetősége, de az egyházmegye lelkipásztorai és presbitériumai előtt sem ismeretlen az ő személyisége, hisz mint buzgó hívő református jó példával jár elöl az egyházi berkekben is. A Nagygalambfalvi Református Egyházközség presbitere, s ebben a minőségében is mindig a gyülekezet szellemi-lelki gyarapodásának fáradhatatlan élenjárója. Lelkiségéből fakad az a tény is, hogy amikor olyan közösségi alkalmakat szervez, mint például a Juhé vagy az Ízig-vérig Disznótor, akkor is gondolt arra, hogy ezeknek a rendezvényeknek ne csak az egészséges emberek legyenek a haszonélvezői. Legelőször a községéhez tartozó idősekre volt gondja mindig, de segítette egy-egy feldolgozott disznó költségével a lókodi, székelyudvarhelyi öregotthon lakóit, a székelyudvarhelyi és a kőhalmi református kollégium bentlakásos diákjait, Böjte atya felsősófalvi gondozottjait, valamint a székelykeresztúri Gyárfás-kúria udvarán tevékenykedő szociális intézmény betegeit egyaránt.

Hitvallása: Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. (Máté 7:12)

Jól tudja, hogy nincs annál nagyobb öröm, mint jót tenni és a közösségnek hasznára lenni.

 Nagyon fiatalon veszítette el édesapját. Az özvegyen maradt édesanyának két fiúgyermeket kellett felnevelnie. Így érthető, hogy már nagyon fiatalon bele kellett tanulnia a munkába. Gyermekkori vakációit mindig a nagygalambfalvi mezőgazdasági termelőszövetkezetben munkával töltötte. Már gyermekkorában nagyon szerette az állatokat. Hétéves korától már saját juhai, később tehenei voltak. Elemi iskolát a szülőfalujában végzett, majd Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen szerzett érettségi diplomát. Alapképzése villanyszerelés. A rendszerváltásig a Székelykeresztúri Acélműnél dolgozott, majd 2004-ig a székelyudvarhelyi Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola alkalmazottja volt. 2004-ben választották meg Nagy- és Kisgalambfalva lakossága polgármesterének. Családos, 3 lánygyerek édesapja, és már megszületett az első unoka, nemsokára érkezik a következő unoka is.

Felsorolni is nehéz azokat a beruházásokat, amelyek polgármesterségének idejében jöttek létre és amelyek önmagukért beszélnek.

Ezért választotta Gyerkó Levente vezérmottóul magának a Kányádi Sándor bácsitól származó mottót: „Először a nemzet, azután a család, csak azután nézd a magad javát”.

 Gyerkó Levente életére, közösségeinkért végzett fáradozásaiért az ároni áldás szavaival mondunk hálás köszönetet a község lakóinak nevében:

„Áldjon meg téged az Úr,és őrizzen téged!

Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!

Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet!”

 

Tisztelettel:

Kányádi György Attila

református lelkipásztor

Nagygalambfalva, 2019. december 3.


Oklevél:

 

Sajtóközlemény:

Egyházi személyeket tüntetett ki Márton Áron-emlékéremmel Hargita Megye Tanácsa

Erdély nagy püspökéről elnevezett kitüntetést, Márton Áron-emlékérmet adott át Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke december 10-én olyan egyházi személyeknek, akik kimagaslót alkottak egyházi, kulturális és közéleti tevékenységükben. Az eseményen a 2019-es évet is kiértékelték a megyei tanács vezetői és a történelmi egyházak képviselői.

Évértékelő találkozót hagyományosan évente tartanak a megyei önkormányzat illetékesei és az egyházi vezetők az adventi időszakban. Ilyenkor megbeszélik az elmúlt év eseményeit, és hálát adnak a jó eredményekért. „Az elmúlt év sikeres volt, hiszen már az év elejét a Ferenc pápa látogatására való készülődés töltötte ki” – mondta köszöntőjében Zonda Erika, a megyei tanács programokért felelős vezérigazgatója.  „Egyházi szempontból is gazdag év volt 2019, hitünk erősítése mellett nagyon sok programban tudtunk együttműködni” – fejtette ki Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke.  Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke úgy fogalmazott, hogy az eredmények a mindennapos céltudatos munkának köszönhetőek: a teltházas templomok a közösség erős hitét jelképezik, és erre lehet építeni. „Számunkra rendkívül fontos, hogy a megyénkben élő emberek biztonságban érezzék magukat, és ebben a kérdésben is fontos az egyház szerepe. Célunk, hogy gondolkodásunk középpontjában az ember, a közösség legyen, és ez a hozzáállás jellemezze tevékenységünket az oktatás, az egészségügy, a mezőgazdaság, a beruházások vagy az egészségügy terén is” – szögezte le.

 

Az évértékelőn Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba Márton Áron-emlékérmet adományozott egyházi személyeknek:

–           Gyerkó Levente, Nagygalambfalva község polgármestere, a Nagygalambfalvi Református Egyházközség presbitere. Állandóan tervez, tevékenysége révén a község újra önállósodik.

–           Kovács Tibor egyházmegyei tanácsos, a Székelyudvarhelyi Belvárosi Református Egyházközség presbitere, lelkiismeretes tevékenységével, minden erőfeszítésével, konfliktusok árán is kitartó egyházi munkájában, feladatai végzésében.

–           Lőrinczi Tünde, aki 2008 óta a Székelykeresztúri Egyházkör feladatait látja el, titkárnőként, könyvelőként dolgozik az esperesi hivatalban.

–           Dombi Gyula, a csíkszeredai unitárius gyülekezet körfelügyelő gondnoka, szavának súlya, cselekedetének visszhangja van, a Csíki- és a Gyergyói-medencében az unitáriusság őre; nemrég ünnepelte 80. születésnapját.

–           Fülöp Mihály, az udvarhelyszéki keblitanács elnöke: nagytudású és segítőkész, nem a problémát, hanem a megoldásokat keresi, erényei között a megbízhatóság, az arany középút keresése, az önzetlen segítségnyújtás, az áldozatvállalás szerepel, örök kutató, kísérletező, a megújuló erőforrások tudatos felhasználója.

–           Bács Gergely, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós egyházközség legrégibb tanácsosa, az egyházközség gazdasági bizottságának egyik vezetője

–           Nagy Zoltán hitoktató, székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia egyháztanácsosa, akinek munkássága széles körben ismert és elismert. A Márton Áronról szóló filmes monográfia alkotója, aki a nagy püspök életútját és munkásságát rendhagyó módon dokumentálja.

Csíkszereda, 2019. december  10.

 

Letölthető dokumentumok: