Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2024. április 20., 23:46:13
Fülöp Mihály

Laudáció:

Tóth Árpád Isten oltó-kése című versével kezdem laudációmat.

 

Tudom és érzem, hogy szeretsz:

Próbáid áldott oltó-kése bennem

Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,

Új szépséget teremni sebez engem.

 

Összeszorítom ajkam, ha nehéz

A kín, mert tudom, tied az én harcom,

És győztes távolokba néz

Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.

 

Hosszú évekkel ezelőtt ismertem meg Fülöp Mihályt, aki férjként és háromgyermekes családapaként felesége oldalán a székelyudvarhelyi zene- és képzőművészeti középiskola tanáraival társalgott. Később szereztem tudomást róla, hogy emellé még unitárius is, és a székelyudvarhelyi 1. sz. egyházközség tagja. Egy hozzám legközelebb álló személy úgy minősítette őt, hogy az aranyember. Kíváncsiság furdallt engem, hogy jó lenne ezt a személyt jobban megismerni.

Aztán úgy akarta a Jóisten, hogy útjaink több alkalommal találkozzanak. S mindegyik találkozás jó lehetőség volt arra, hogy egymásról többet tudjunk meg. Ahogy mind közelebb kerültünk egymáshoz, és megismerhettem az ő értékeit, igyekeztem és igyekeztünk őt és családját közelebb hozni az egyházi élethez. Hiszen igen nagy szükségünk van a fiatalos, energikus, jóakaratú és kezdeményező személyekre, akik új színt, ritmust, életet visznek közösségeink életébe.

És hát valóban, Mihály olyan személy, akinek rendkívüli a kézügyessége. Tud, az emberek nyelvén beszél, gondjaikat megoldja. Nagy tudású és segítőkész. Nem a problémát keresi, hanem a megoldásokat. Erényei között szerepel a megbízhatóság, az arany középút keresése, az önzetlen segítségnyújtás, az áldozatvállalás, a „fogjuk meg és vigyük”-felfogás. Képezte magát már diákkorában a fejlesztésekben és a kutatásokban. Nagyszülei firtosváraljaiak lévén, vakációit itt tölti, s génjeiben tovább él az édesapai nagyapa tehetsége. Diákkorában a mechatronika világa vonzza, majd a 90-es változásokat követően a számítógép-szerelés, -javítás, a programozás világa felé fordul. Örök kutató, kísérletező, a dolgokat elfogadni tudó, ugyanakkor a jóra való változtatást ösztönző személy. Mint a presbitérium elnöke kiveszi a részét az egyházközség életéből. A megújuló erőforrások tudatos felhasználója, az alternatív energia, például a napenergia felhasználásának és a környezetvédelemnek a szószólója. Épületeink technikai felszereltségének kezdeményezője és kivitelezője. Istentiszteleteink hű látogatója, egyházi életünk nagy támogatója. A technika nyújtotta eredmények igazi gyakorlatba ültetője. Istenért, egyházért és nemzetért áldozatot vállaló hű és igaz ember. Ezért is javasoltam Hargita Megye Tanácsa Márton Áron-díjára. Köszönöm Istennek az ő munkáját, a díjat Fülöp Mihály részére az érintetteknek. És a közelgő 25. házassági évforduló alkalmával boldog családi életet és sikeres gyermekeket kívánok!

Hamvas Béla Isten tenyerén ébredtem című versével fejezem be laudációmat:

 

Láttam Istent amerre csak néztem,

Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,

S az Ő hangján szólt hozzám a szél,

 

Mint anya, ki gyermekének mesél,

Millió apró tükörben láthatod magadat,

Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

 

Atyafiságos tisztelettel:                                            

 

Simó Sándor

esperes                                                                       Csíkszereda, 2019. december 10.

 

Oklevél:

 

Sajtóközlemény:

Egyházi személyeket tüntetett ki Márton Áron-emlékéremmel Hargita Megye Tanácsa

Erdély nagy püspökéről elnevezett kitüntetést, Márton Áron-emlékérmet adott át Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke december 10-én olyan egyházi személyeknek, akik kimagaslót alkottak egyházi, kulturális és közéleti tevékenységükben. Az eseményen a 2019-es évet is kiértékelték a megyei tanács vezetői és a történelmi egyházak képviselői.

Évértékelő találkozót hagyományosan évente tartanak a megyei önkormányzat illetékesei és az egyházi vezetők az adventi időszakban. Ilyenkor megbeszélik az elmúlt év eseményeit, és hálát adnak a jó eredményekért. „Az elmúlt év sikeres volt, hiszen már az év elejét a Ferenc pápa látogatására való készülődés töltötte ki” – mondta köszöntőjében Zonda Erika, a megyei tanács programokért felelős vezérigazgatója.  „Egyházi szempontból is gazdag év volt 2019, hitünk erősítése mellett nagyon sok programban tudtunk együttműködni” – fejtette ki Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke.  Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke úgy fogalmazott, hogy az eredmények a mindennapos céltudatos munkának köszönhetőek: a teltházas templomok a közösség erős hitét jelképezik, és erre lehet építeni. „Számunkra rendkívül fontos, hogy a megyénkben élő emberek biztonságban érezzék magukat, és ebben a kérdésben is fontos az egyház szerepe. Célunk, hogy gondolkodásunk középpontjában az ember, a közösség legyen, és ez a hozzáállás jellemezze tevékenységünket az oktatás, az egészségügy, a mezőgazdaság, a beruházások vagy az egészségügy terén is” – szögezte le.

Az évértékelőn Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba Márton Áron-emlékérmet adományozott egyházi személyeknek:

–           Gyerkó Levente, Nagygalambfalva község polgármestere, a Nagygalambfalvi Református Egyházközség presbitere. Állandóan tervez, tevékenysége révén a község újra önállósodik.

–           Kovács Tibor egyházmegyei tanácsos, a Székelyudvarhelyi Belvárosi Református Egyházközség presbitere, lelkiismeretes tevékenységével, minden erőfeszítésével, konfliktusok árán is kitartó egyházi munkájában, feladatai végzésében.

–           Lőrinczi Tünde, aki 2008 óta a Székelykeresztúri Egyházkör feladatait látja el, titkárnőként, könyvelőként dolgozik az esperesi hivatalban.

–           Dombi Gyula, a csíkszeredai unitárius gyülekezet körfelügyelő gondnoka, szavának súlya, cselekedetének visszhangja van, a Csíki- és a Gyergyói-medencében az unitáriusság őre; nemrég ünnepelte 80. születésnapját.

–           Fülöp Mihály, az udvarhelyszéki keblitanács elnöke: nagytudású és segítőkész, nem a problémát, hanem a megoldásokat keresi, erényei között a megbízhatóság, az arany középút keresése, az önzetlen segítségnyújtás, az áldozatvállalás szerepel, örök kutató, kísérletező, a megújuló erőforrások tudatos felhasználója.

–           Bács Gergely, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós egyházközség legrégibb tanácsosa, az egyházközség gazdasági bizottságának egyik vezetője

–           Nagy Zoltán hitoktató, székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia egyháztanácsosa, akinek munkássága széles körben ismert és elismert. A Márton Áronról szóló filmes monográfia alkotója, aki a nagy püspök életútját és munkásságát rendhagyó módon dokumentálja.

Csíkszereda, 2019. december  10.

Letölthető dokumentumok: