Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2024. április 20., 22:51:51
Dombi Gyula

Laudáció:

 

Mélyen tisztelt Gondnok Úr!

Tisztelt hallgató Közösség!

 

Reményik Sándor Akarom című versével kezdem laudációmat:

Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek egy tégla,

Lépcső, min felhalad valaki más,

Ekevas, mely mélyen a földbe ás,

Ám a kalász nem az ő érdeme.

Legyek a szél, mely hordja a magot,

 

De szirmát ki nem bontja a virágnak,

S az emberek, mikor a mezőn járnak,

A virágban hadd gyönyörködjenek.

……………………………………..

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,

Míg le nem teszi a művész a vonót.

 

1998-ban ismertem meg Dombi Gyula gondnok urat, aki az akkori lelkésszel, Simén Domokossal képviselte a csíkszeredai unitárius egyházközséget. Mint a csíkszeredai időjárás, kimért és hűvös volt, de világos és előre kiszámítható. Szavának súlya, cselekedetének visszhangja van. Mint aki a Csíki- és a Gyergyói-medencében az unitáriusság őre, vigyázott arra, hogy egyházunkról jó kép alakuljon ki. Képviselje azokat az értékeket, melyek egyházalapító püspökünk: Dávid Ferenc tanításából következnek. Több mint 30 éve a csíkszeredai gyülekezet gondnoka, aki családjával együtt 1968-tól az egyházközség oszlopos tagja. Feleségével, Ibolyával olyan beosztásban dolgoztak, ahol magukat megszerettetve a társadalom hasznára lehettek. Két lány- és két fiúgyermeküket, valamint unokáikat az Isten tiszteletére és az emberek szeretetére nevelték. 2008-tól, harmadik mandátumban, az egyházkör felügyelő gondnoka.

Erénye a pontosság, a munkabírás, a közösségre való odafigyelés, mások meghallgatása, a békességre igyekvés, az áldozathozatal.

Közelebbről 2008 óta ismerem őt, esperesként vele együtt dolgozom az egyházkörben levő közösségeinkért. Sokszor minket, fiatalabbakat is megszégyenítő energiával és tenni akarással rendelkezett. Tanácsai mellé kalácsot is osztogatott. A világiak szerepét többször hangsúlyozta az egyházunkban. A pénz- és gazdasági ügyekben való jártasságát mindenkivel megosztotta. A csíkszeredai papválasztás kapcsán több alkalommal voltunk neki és családjának vendégei. A templom felépítésekor több éven keresztül imával, fohásszal, téglával, közösségi összefogással Istennek hajlékot építenek.

Esperesi vizsgálószékünk alkalmain mindig beszédet mond, oltalmaz, épít, biztat és bátorít. Nincs olyan vasárnap és ünnepnap, körünkben olyan egyházi ünnep, ahol ő és családja ne lenne jelen, és ne vállalna közösségépítő szerepet. Az elmondottakért és a szavakban ki nem fejezhetőkért javasoltam Hargita Megye Tanácsa  Márton Áron-díjára. Egyházkörünk nevében pedig köszönetemet fejezem ki azért, hogy Dombi Gyula köri gondnok úr, aki nemrég töltötte 80. életévét, ebben a díjban részesül. Isten éltesse sokáig! Isten áldja Önöket!

 

Atyafiságos tisztelettel:

 

Simó Sándor

esperes

 

Csíkszereda, 2019. december 10.

 

Oklevél:

 

Sajtóközlemény:

Egyházi személyeket tüntetett ki Márton Áron-emlékéremmel Hargita Megye Tanácsa

Erdély nagy püspökéről elnevezett kitüntetést, Márton Áron-emlékérmet adott át Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke december 10-én olyan egyházi személyeknek, akik kimagaslót alkottak egyházi, kulturális és közéleti tevékenységükben. Az eseményen a 2019-es évet is kiértékelték a megyei tanács vezetői és a történelmi egyházak képviselői.

Évértékelő találkozót hagyományosan évente tartanak a megyei önkormányzat illetékesei és az egyházi vezetők az adventi időszakban. Ilyenkor megbeszélik az elmúlt év eseményeit, és hálát adnak a jó eredményekért. „Az elmúlt év sikeres volt, hiszen már az év elejét a Ferenc pápa látogatására való készülődés töltötte ki” – mondta köszöntőjében Zonda Erika, a megyei tanács programokért felelős vezérigazgatója.  „Egyházi szempontból is gazdag év volt 2019, hitünk erősítése mellett nagyon sok programban tudtunk együttműködni” – fejtette ki Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke.  Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke úgy fogalmazott, hogy az eredmények a mindennapos céltudatos munkának köszönhetőek: a teltházas templomok a közösség erős hitét jelképezik, és erre lehet építeni. „Számunkra rendkívül fontos, hogy a megyénkben élő emberek biztonságban érezzék magukat, és ebben a kérdésben is fontos az egyház szerepe. Célunk, hogy gondolkodásunk középpontjában az ember, a közösség legyen, és ez a hozzáállás jellemezze tevékenységünket az oktatás, az egészségügy, a mezőgazdaság, a beruházások vagy az egészségügy terén is” – szögezte le.

Az évértékelőn Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba Márton Áron-emlékérmet adományozott egyházi személyeknek:

–           Gyerkó Levente, Nagygalambfalva község polgármestere, a Nagygalambfalvi Református Egyházközség presbitere. Állandóan tervez, tevékenysége révén a község újra önállósodik.

–           Kovács Tibor egyházmegyei tanácsos, a Székelyudvarhelyi Belvárosi Református Egyházközség presbitere, lelkiismeretes tevékenységével, minden erőfeszítésével, konfliktusok árán is kitartó egyházi munkájában, feladatai végzésében.

–           Lőrinczi Tünde, aki 2008 óta a Székelykeresztúri Egyházkör feladatait látja el, titkárnőként, könyvelőként dolgozik az esperesi hivatalban.

–           Dombi Gyula, a csíkszeredai unitárius gyülekezet körfelügyelő gondnoka, szavának súlya, cselekedetének visszhangja van, a Csíki- és a Gyergyói-medencében az unitáriusság őre; nemrég ünnepelte 80. születésnapját.

–           Fülöp Mihály, az udvarhelyszéki keblitanács elnöke: nagytudású és segítőkész, nem a problémát, hanem a megoldásokat keresi, erényei között a megbízhatóság, az arany középút keresése, az önzetlen segítségnyújtás, az áldozatvállalás szerepel, örök kutató, kísérletező, a megújuló erőforrások tudatos felhasználója.

–           Bács Gergely, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós egyházközség legrégibb tanácsosa, az egyházközség gazdasági bizottságának egyik vezetője

–           Nagy Zoltán hitoktató, székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia egyháztanácsosa, akinek munkássága széles körben ismert és elismert. A Márton Áronról szóló filmes monográfia alkotója, aki a nagy püspök életútját és munkásságát rendhagyó módon dokumentálja.

Csíkszereda, 2019. december  10.

Letölthető dokumentumok: