Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2024. április 20., 23:45:37
Csoboth Györgydeák Szabolcs

Laudáció:

Tisztelt Püspök Úr!

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Egybegyűltek!

Különös öröm számomra, és megtisztelő feladat, hogy Csobot-Györgydeák Szabolcs laudációját én végezhetem. Megtisztelő azért, mert 2003-tól összefonódott a sorsunk a hit és a közösség szolgálatában, megtisztelő feladat azért is, mert egy olyan embert méltathatok, aki elkötelezetten, kitartóan, lelkesen vállalta a gyakran nagyon fárasztó munkát a közösség szolgálatában.

2003-ban a csíkszeredai Sapientia egyetem lelkészi szolgálatát bízta rám az érsek úr. Szabolcsot akkor ismertem meg diákként, aki messzemenően felismerte, hogy mennyire fontos az egyetemi hallgatók életében a lelkek építése. Egyetemi évei alatt a lelkészség magcsoportjának vezető egyénisége, aki ötleteivel, kreativitásával és tekintélyével lényegesen hozzájárult, hogy az egyetemi lelkészség színes és lelkileg értékes programokat tudjon biztosítani.

2006 óta az Erdélyi Háló egyesületben vállalta az irodavezetői feladatkört. Ebben a munkában arra kötelezte el magát, az egyesületben tevékenykedő munkatársakkal együtt, hogy meghonosítja az egyház személyes arcát a közösségek építése és az egyénekre való odafigyelés által. Ebben a szolgálatában nagyon sokat tett azért, hogy a Kárpát-medenceiség valósága egyre közelebb kerüljön mindazokhoz, akik vágynak erre. Ezért rengeteget utazott a Kárpát-medencének mind a négy sarkába, és különféle táboroknak és programoknak a szervezésében oroszlánrészt vállalt. A Kárpát-medencének mind a négy részéből számtalan ember tanúsíthatja, hogy Szabolcsnak a szervezői munkája által milyen élményekben részesülhettek. Ezek az élmények a nemzettudatot erősítették, a spirituális összekovácsolódást és a közös kulturális értékek élvezetét tették lehetővé.

A Háló egyesületben végzett munkájának az egyik nagyon értékes gyümölcse a hídépítés missziója volt. Olyan embereket tudott megszólítani és behívni egy egészen személyes és különleges egyházi és isteni tapasztalatba, amely által a megszólítottak életét gazdagította, tudatosságra és elköteleződésre serkentette. Munkája részét jelentette számtalan pályázat megírása és elszámolása.

Évente tinitáborokat, lelkigyakorlatokat, helyi-regionális és Kárpát-medencei programokat szervezett munkatársaival együtt, melyeknek gyakran ő volt a katalizátora.

Nem véletlen,  hogy Szabolcsot kérték fel a pápalátogatás szervezési munkájára. Ebben a feladatban ötszáz önkéntesnek volt a koordinátora. A számtalan telefonhívást és e-mailt, amely szintén a Kárpát-medencéből áramlott feléje ebben az időben, hősiesen állta.

Kikívánkozik belőlem annak a megemlítése, hogy bár nagy energiával, tudatossággal, szakmaisággal végezte és végzi közösségépítő munkáját, három gyermek édesapjaként, az egyesület mindig szerény fizetést tudott biztosítani az ő számára. Ennek ellenére hivatástudattal, nagy szakértelemmel, odaadással végezte és végzi munkáját. A jó Isten áldja meg őt és segítse  abban, hogy hivatással megélt szolgálata sok-sok örömet és elégtételt jelentsen az ő számára!

 

Sebestyén Ottó, az Erdélyi Háló Egyesület elnöke

Csíkszereda, 2019. december 10.


Oklevél:

 

Sajtóközlemény:

Egyházi személyeket tüntetett ki Márton Áron-emlékéremmel Hargita Megye Tanácsa

Erdély nagy püspökéről elnevezett kitüntetést, Márton Áron-emlékérmet adott át Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke december 10-én olyan egyházi személyeknek, akik kimagaslót alkottak egyházi, kulturális és közéleti tevékenységükben. Az eseményen a 2019-es évet is kiértékelték a megyei tanács vezetői és a történelmi egyházak képviselői.

Évértékelő találkozót hagyományosan évente tartanak a megyei önkormányzat illetékesei és az egyházi vezetők az adventi időszakban. Ilyenkor megbeszélik az elmúlt év eseményeit, és hálát adnak a jó eredményekért. „Az elmúlt év sikeres volt, hiszen már az év elejét a Ferenc pápa látogatására való készülődés töltötte ki” – mondta köszöntőjében Zonda Erika, a megyei tanács programokért felelős vezérigazgatója.  „Egyházi szempontból is gazdag év volt 2019, hitünk erősítése mellett nagyon sok programban tudtunk együttműködni” – fejtette ki Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke.  Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke úgy fogalmazott, hogy az eredmények a mindennapos céltudatos munkának köszönhetőek: a teltházas templomok a közösség erős hitét jelképezik, és erre lehet építeni. „Számunkra rendkívül fontos, hogy a megyénkben élő emberek biztonságban érezzék magukat, és ebben a kérdésben is fontos az egyház szerepe. Célunk, hogy gondolkodásunk középpontjában az ember, a közösség legyen, és ez a hozzáállás jellemezze tevékenységünket az oktatás, az egészségügy, a mezőgazdaság, a beruházások vagy az egészségügy terén is” – szögezte le.

Az évértékelőn Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba Márton Áron-emlékérmet adományozott egyházi személyeknek:

–           Gyerkó Levente, Nagygalambfalva község polgármestere, a Nagygalambfalvi Református Egyházközség presbitere. Állandóan tervez, tevékenysége révén a község újra önállósodik.

–           Kovács Tibor egyházmegyei tanácsos, a Székelyudvarhelyi Belvárosi Református Egyházközség presbitere, lelkiismeretes tevékenységével, minden erőfeszítésével, konfliktusok árán is kitartó egyházi munkájában, feladatai végzésében.

–           Lőrinczi Tünde, aki 2008 óta a Székelykeresztúri Egyházkör feladatait látja el, titkárnőként, könyvelőként dolgozik az esperesi hivatalban.

–           Dombi Gyula, a csíkszeredai unitárius gyülekezet körfelügyelő gondnoka, szavának súlya, cselekedetének visszhangja van, a Csíki- és a Gyergyói-medencében az unitáriusság őre; nemrég ünnepelte 80. születésnapját.

–           Fülöp Mihály, az udvarhelyszéki keblitanács elnöke: nagytudású és segítőkész, nem a problémát, hanem a megoldásokat keresi, erényei között a megbízhatóság, az arany középút keresése, az önzetlen segítségnyújtás, az áldozatvállalás szerepel, örök kutató, kísérletező, a megújuló erőforrások tudatos felhasználója.

–           Bács Gergely, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós egyházközség legrégibb tanácsosa, az egyházközség gazdasági bizottságának egyik vezetője

–           Nagy Zoltán hitoktató, székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia egyháztanácsosa, akinek munkássága széles körben ismert és elismert. A Márton Áronról szóló filmes monográfia alkotója, aki a nagy püspök életútját és munkásságát rendhagyó módon dokumentálja.

Csíkszereda, 2019. december  10.

 

 

Letölthető dokumentumok: