Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
vasárnap, 2024. május 26., 22:10:17
Szécsi Mózes

Laudáció:

Jó néhány évvel ezelőtt egy mosolygós fiatalemberre figyeltem fel, aki minden vasárnap a szószékkel szembeni egyik padban ülve érdeklődő áhítattal figyelte az igehirdetést. Megismerkedtünk, és elmondta, hogy többszöri „keresgélés” után itt, ebben a templomban kapta meg azt a lelki eledelt, amire szüksége van.

Tudtam, hogy fontos a jelenléte: hite, tenni akarása követendő példát jelenthet kortársai számára. Később presbiter, majd egyházközségünk főgondnoka lett.

Szécsi Mózes 1979. november 26- án született Székelyudvarhelyen Szécsi András festőművész és Szécsi Klára pedagógus gyermekeként. Tanulmányait a Tompa László általános iskolában és a Tamási Áron gimnáziumban végezte. Majd Nagyszebenben tanult a politikai tudományok és jogi karon. Jelenleg projektmenedzser a Székeyföldi Legendárium szejkefürdői létesítményénél.

Mózes igazi közösségi ember. Ott érzi jól magát, ahol segíteni lehet. Türelemmel, érdeklődéssel és imádsággal áll azon ügyek, tervek mellé, melyek közösségünk előrehaladását szolgálják. Fiatalos lendületével magával tudja ragadni a presbiteri közösséget és gyülekezetünket. Lelkesen vállalta fel az ifjúság igazi keresztyénné való nevelésének ügyét. Mindig ott van az ifjúsági táborokban, jelenlétével, támogatásával bátorítja fiataljainkat az itthon maradásra, a pozitív életszemléletre és az áldozathozatal értelmére.

Szécsi Mózes jó teherbíró ember. Számtalan megoldatlan problémát vállal fel egyházon kívüli szolgálatában is. Bámulatra méltó az a kreativitás, amellyel csapatával együtt dolgoznak a Székelyföldi Legendárium terveinek megvalósításában, úgy mint a történelmi pontossággal és gyermeki lélekkel létrehozott rajzfilmekben és Erdély épített örökségének a megismertetésében, mindezzel magyarságtudatunkat is erősítve.

Mert Mózes nem csak jó keresztyén, de jó magyar ember is.  A „minőségi magyarság” elkötelezett híve: hiszi és vallja, hogy erdélyi magyarként megmaradásunk záloga az, ha mindenben a legjobbak vagyunk. Ezért szolgál, küzd és imádkozik.

Életfilozófiáját összefoglalja az általa választott Kazinczy idézet: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt, ha nem érted, szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot!”

Örülünk és büszkék vagyunk arra, hogy nem csak mi, hanem mások is felfigyelnek közösségi szolgálatára, áldozatvállalására.

      Gede Ildikó lelkész

  Református Lelkészi Hivatal – Székelyudvarhely

 

Oklevél:

 

Sajtóközlemény:

 

Letölthető dokumentumok: